Hisar Eğitim Vakfı

Hisar Eğitim Vakfı, bir grup eğitim gönüllüsünün girişimiyle ülkemizde çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasını desteklemek için 1970 yılında kurulmuş, kar dağıtma amacı olmadan, kişisel ve kurumsal bağışları kamu yararına hizmete dönüştüren bir eğitim vakfıdır. 

Hisar Eğitim Vakfı katkısını ülkemizin iki çağdaş eğitim kurumu olan, Robert Kolej ve Hisar Okulları üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Hisar Okulları, vakfın ilk ve tek iktisadi işletmesidir. Bakanlar Kurulu’nun 23.08.1973 tarih ve 7/7031 sayılı kararıyla Hisar Eğitim Vakfı’na vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamı yasayla belirlenen şartlarda vergiye tabi kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir.

Komiteler

HEV Geliştirme Komitesi

Hisar Eğitim Vakfı Geliştirme Komitesi, hayırseverliğin HEV seçmenleri ve mezunları arasında küresel olarak gelişmesi için ortam yaratmak; HEV ve HEV Okullarının misyonlarını geliştirmek ve stratejik hedeflere ulaşması için kaynaklar oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Komite yönergesi için lütfen tıklayın.

Komite Üyeleri
Komite Başkanı Rukiye Devres Ünver
Komite Üyesi Özgür Güneri
Komite Üyesi Temel Güzeloğlu
Komite Üyesi Dr. Kerim Tanju Moukadem
Komite Üyesi Erinç Özada
Komite Üyesi Seymur Tarı
Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyeleri
HEV Strateji Geliştirme Komitesi

Hisar Eğitim Vakfı Strateji Geliştirme Komitesi, Vakfın resmi senedi ve kuruluş amacı çerçevesinde misyon, vizyon çalışmasını yürütmek ve stratejik hedeflerine yönelik değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek ve Yönetim Kurulu onayıyla yol haritasına dönüştürmek üzere kurulmuştur.

Komite yönergesi için lütfen tıklayın.

Komite Üyeleri
Komite Başkanı Dr. Faruk Bil
Komite Üyesi Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
Komite Üyesi Prof. Dr. Üstün Ergüder
Komite Üyesi İsmail Kavuncu
Komite Üyesi Dr. Rıza Kadılar
Komite Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer
Komite Üyesi Sinan Uzan
Komite Üyesi Rukiye Devres Ünver
Komite Üyesi Prof. Dr. Nur Yalman
HEV Bina ve Arsa Koruma ve Geliştirme Komitesi

Hisar Eğitim Vakfı Bina ve Arsa Koruma ve Geliştirme Komitesi, Hisar Okullarının fiziksel büyüme ve esneklik olanaklarını doğru belirlemek, zaman içinde değişimlere hızla uyum sağlayabilecek tasarım kriterleri ve yerleşim sistemlerini planlanmak, büyüme ve gelişme modellerinin ön çalışmasını yürütmek ve öneriler geliştirmek hedefiyle kurulmuştur.

Komite yönergesi için lütfen tıklayın.

Komite Üyeleri
Komite Başkanı İsmail Kavuncu
Komite Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer
Komite Üyesi Hasan Şener
Komite Üyesi Sinan Türkan
Komite Üyesi Birsen Uzun
Komite Üyesi Danışman Üye

Hisar Okullarına Destek İçin

Hisar Eğitim Vakfı, 50 yılı aşkın bir süredir, ülkemizde eğitim standardının yükseltilmesi ve topluma yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirmek yoluyla ülkemizin kalkınmasını amaçlamaktadır. Atatürk ilke ve değerleri doğrultusunda ilerici, özgür düşünen, dünya vatandaşı gençler yetiştiren Hisar Okullarının çağdaş, ilerici ve özgün eğitim faaliyetlerini ve akademik mükemmelliğini sürdürmesine katkıda bulunmak için farklı programlar kapsamında Hisar Eğitim Vakfı’na destek olabilirsiniz.

Ülkemizin lider kurumlarından biri olan Hisar Okullarının bulunduğu konuma gelmesinde katkıları olan tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Bağış Yapmak İstiyorum

Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu onayı ile Hisar Okulları için aşağıdaki bağış kanalları geliştirilmiştir. Belli bir fon kapsamında proje-bazlı şartlı bağışlar ilgili projede kullanılır; serbest fon kaynakları ise okul yönetiminin talebi ve Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun onayı ile en etkin şekilde kullanılacak şekilde faaliyetlere yönlendirilir.

Hisar Okulları tarafından burs ve mali yardım desteği de dahil olmak üzere akademik amaçlı fonlara, bağışçının uygun gördüğü miktarda bağış yapılabilir.
Bağış için tıklayınız.

İstenilen tutarda bağış yapılabilir. Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu bu fonu, okul yönetimi talebi doğrultusunda, en etkin kullanılacak alanlara yönlendirir.
Bağış için tıklayınız.

Okulumuzdaki mekan (bina, derslik, laboratuvar gibi) ve alanlara süreli/süresiz olarak kurumların, bireylerin veya ailelerinin isimleri verilebilir.
Bilgi için: hev@hisarschool.k12.tr

HEV dostlarının Hisar Okullarını desteklemek için yapacakları bu bağış türünde, isme özel tasarlanan sertifikalar, adına bağış yapılan kişilere gönderilir.
Bağış için tıklayınız.

Hisar camiasının en önemli paydaşlarından olan mezunlarımız istedikleri tutarda destek olabilirler; bağışları mezun sınıf olarak takip edilmektedir. Bu kapsamda bağışçılarımız, sağladıkları desteğin kullanım amacını (burs, teknoloji ve inovasyon fonu gibi) kendilerine sunulan seçenekler arasından tercih edebileceklerdir.
Bağış için tıklayınız.

Bu kategoride eğitim faaliyetlerimizi daha etkin yürütmemizi sağlayacak malzeme, ekipman ve hizmet gibi ayni bağışlar yapılabilmektedir.
Bilgi için: hev@hisarschool.k12.tr

Şu an itibariyle aktif kampanyamız bulunmamaktadır.
Bilgi için: hev@hisarschool.k12.tr 

Bu bağış programı kapsamında, kişi veya kurumlar tarafından istenirse isme özel, süreli veya süresiz olarak yapılan bağışlarda, anapara kullanılmadan değerlendirilerek korunmakta, ana paranın getirisiyle katkı korunmakta veya ana paraya eklenmektedir.
Bilgi için: hev@hisarschool.k12.tr 

Akademik Fonlar

Hisar Okulları, misyonu ve savunduğu değerler doğrultusunda en iyi öğrencilere burs olanağı sağlamakta, sürekli değişen ve gelişen eğitim ve öğretim koşullarında ülkemizde lider konumunu sürdürebilmek için güçlü akademik kadroların mesleki gelişimleri, teknolojik ve akademik altyapısının iyileştirilmesi için önemli kaynak aktarmaktadır.

Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu onayı ile aşağıdaki akademik fonlar oluşturulmuştur. Belli bir fon kapsamında proje-bazlı şartlı bağışlar ilgili projede kullanılır; söz konusu fon kaynakları okul yönetiminin talebi ve Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili projelere tahsis edilir.

Burslar ve Mali Yardım Fonu

Vakfımız, çeşitli sosyal çevrelerden gelen en iyi ve en parlak, ama ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitime erişimlerinde destek olmak için burs ve mali yardım sağlamaktadır. Bu kapsamda mali yardım başvuruları ve akademik başarı bursları, okulumuzun Burs, Ödül, Mali ve İdari Yardım Yönetmeliği (BÖMAY)  kapsamında değerlendirilmektedir. 

Teknoloji ve İnovasyon Fonu

Hisar Okulları, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Eğitimi bölümlerimizin liderliğinde, öğrencilerimize güçlü bir akademik program, seçmeli dersler, kulüp, proje ve okul sonrası etkinlikleri sunmaktadır. Bilişim, teknoloji ve temel bilimlerin farklı alanlarında yaratıcı ve yenilikçi projeler geliştirmeleri için fırsatlar sunulmaktadır.

Profesyonel Gelişim Fonu

Hisar Okulları, akademik mükemmeliyeti ve kaliteli eğitim hedeflerini sürdürebilmek için akademik ve idari kadrolarının yeteneklerini ve mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik profesyonel gelişime büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, özgün ulusal ve uluslararası eğitim programları geliştirmektedir.

Tesisler ve Altyapı Geliştirme Fonu

Hisar Okulları akademik altyapısının ve tesislerin geliştirilmesine, esnek öğrenme ortamlarının oluşturulmasına, yeni merkez ve laboratuvarların kurulması çalışmalarına önem vermekte ve yatırım yapmaktadır.

Diğer Akademik Faaliyetler

Hisar Okulları öğrencilerimizin entellektüel ve sosyal kimliklerinin gelişmesi için ders sonrası çalışmalara büyük önem vermekte, sosyal, kültürel, sanatsal pek çok etkinlik ve toplantı için kaynak ayırmaktadır. 

Bağışla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Online Bağış Yapabilir miyim?

Evet, online bağış yapabilirsiniz:

  • Kredi kartı ile bağış yapmak için tıklayınız.
  • Banka EFT/havale gönderilerinizi yapabileceğiniz hesap numaralarımız için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İsimsiz olarak ya da başkası adına bağış yapabilir miyim?

Eğer isimsiz olarak bağış yapmak istiyor ve adınızın web sitemizde veya diğer belgelerimizde yayınlanmasını istemiyorsanız, isminiz gizli kalacaktır.

Eğer bir başkası adına bağışta bulunmak istiyorsanız, bağışınız ‘… Anısına’, ‘… Onuruna’ veya ‘… Adına’ şeklinde görünecektir.

Yaptığım bağışın nasıl kullanıldığını öğrenebilir miyim?

Bağışınızı; burs, kişisel gelişim ve hatta badminton kulübü (şartlı katkı) gibi belirli bir amaç için tahsis edebilirsiniz. Eğer genel bağış ise, okul yönetimi ile işbirliği içerisinde olarak Yönetim Kurulu bağışınızı fona en çok ihtiyaç duyulan alana (şartsız katkı) tahsis edecektir.

Bağışınızı hangi şekilde yapmış olursanız olun katkılarınızın öğrencilerimize sunulduğu okul aktiviteleri ve diğer etkinliklerle ilgili sizleri belirli periyotlarda bilgilendireceğiz.

Bağışım vergiden düşürülebilir mi?

Evet, Hisar Eğitim Kurumlarına yapmış olduğunuz bağışlar Türkiye’de vergiden düşürülebilir.

Bağış sözleşmesi nedir?

Bağış Sözleşmesi belirli sürelerle özel bağışta bulunma taahhüdüdür. Sözgelimi, web sitemizden online olarak bağış sözü verebilir daha sonraki bir tarihte fon sağlayabilirsiniz. Büyük miktarda yapmak istediğiniz bağışı birkaç ayda hatta kimi zaman birkaç yılda yapabilirsiniz.

Özel bir projeye bağış yapabilir miyim?

Evet; daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hangi para biriminde bağış yapabilirim?

Bağışlar çoğunlukla Türk Lirası biriminden yapılmaktadır; ancak ABD Doları yada Euro olarak da bağışta bulunabilirsiniz. Bağışınızı TL dışında bir para biriminde yaptıysanız, bağışınız bağışın yapıldığı günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye çevrilir ve bağış makbuzu kesilir.