2024-2025 Akademik Yılı
10. Sınıfa Aday Öğrenciler

Hisar Lisesi Ara Sınıf Sınavı
11 Mayıs 2024 Cumartesi
Saat: 09.00

 

Yurt içi ve yurt dışı okullardan Hisar Okulları Lise 10. Sınıfa başvuru yapmak isteyen aday öğrenciler için başvuru süreçlerine dair detaylı bilgilendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Yurt İçi Okullardan Başvuru Yapan Adaylar Öğrenciler İçin

  • Hisar Lisesi tarafından ilan edilen takvime göre ara sınıf sınavını alırlar. Ara sınıf sınavı Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce bölümlerinden oluşmaktadır. Akademik sınavlar 9. Sınıfın akademik kazanım ve becerilerini kapsamaktadır. İngilizce sınavının ise Okuma-Yazma-Dinleme-Konuşma bölümleri vardır.

  • Ara sınıflar için Akademik Başarı bursumuz yoktur. Mali yardım başvuruları ve akademik başarı bursları, okulumuzun Burs, Ödül, Mali ve İdari Yardım Yönetmeliği (BÖMAY) kapsamında değerlendirilmektedir. Detaylı bilgi okulumuzun Web sitesinde mevcuttur.

  • Aday öğrencinin son dönem karnesi, takdir- teşekkür belgesi veya onur belgesi, disiplin cezası almadığına dair ilgili idarenin yazısı, öğrenci kimlik belgesi, öğrenci fotoğrafını yazılı sınav ve görüşmeler öncesi kayıt işleri ofisine teslim ederler.

  • Kayıt hakkı verilen aday öğrencilerin, sonuçların ilan edilmesini takiben üç gün içinde Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından gerçekleştirilecek öğrenci tanıma görüşmesine katılmaları gerekmektedir.

Yurt Dışı Okullardan Başvuru Yapan Adaylar Öğrenciler İçin

Hisar Lisesinde okumak için başvuran adaylar içerisinde, okulun ilan ettiği kayıt kabul sınavı tarihinde Türkiye’de olamayacak ve yurt dışında yaşayanlar için, okul idaresinin onayı doğrultusunda çevrimiçi (online) sınavlar uygulanabilir.

  • Ara sınıf sınavı Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce bölümlerinden oluşmaktadır. Akademik sınavlar 9. Sınıfın akademik kazanım ve becerilerini kapsamaktadır. İngilizce sınavının ise Okuma-Yazma-Dinleme-Konuşma bölümleri vardır.

  • Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler bölüm başkanlarıyla görüşme yaparlar.

  • Aday öğrencinin referansları (2 adet), transkriptleri, disiplin cezası almadığına dair ilgili idare yazısı, öğrenci kimlik belgesi, öğrenci fotoğrafını yazılı sınav ve görüşmeler öncesi kayıt işleri ofisine teslim ederler.

  • Kayıt hakkı verilen aday öğrencilerin, sonuçların ilan edilmesini takiben üç gün içinde Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından gerçekleştirilecek öğrenci tanıma görüşmesine katılmaları gerekmektedir.

Sorularınız ve daha detaylı bilgi için Kayıt Kabul Ofisimiz ile temasa geçmenizi önemle rica ederiz.

Kayıt İşleri Ofisi İletişim Bilgileri
Tel: 0212 364 00 00 (ext.105-143)
E-Posta: hisarkayitisleri@hisarschool.k12.tr


Ara Sınıf Geçiş Sınavı – Sınav Konuları 

Aşağıdaki tablolardan Lise Ara Sınıf Geçiş Sınavında hem yurt içi hem de yurt dışından başvuran adaylar için uygulanacak akademik sınav konuları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Matematik

Konular

Mantık
Kümeler
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Doğrusal Denklemler ve Denklem Sistemleri
Dereceden Eşitsizlikler
Mutlak Değer

Üslü İfadeler
Köklü İfadeler
Üslü, Köklü İfade ve Mutlak Değer içeren denklemler
Problemler
Üçgenlerde temel kavramlar
Eş ve Benzer Üçgenler

 

Türkçe

Konu Kazanım Değerlendirme
Soru içeriği okuma ve yazma olarak iki aşamadan oluşmaktadır.
Verilen metnin istenen kavramlar doğrultusunda yorumlandığı
bir “düşünce yazısı” yazılması beklenmektedir.

Okuma
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler.
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler.
Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metindeki evrensel ve sosyal unsurları belirler.
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.
Metinde fikri, felsefi  gelenek veya anlayışların yansımalarını değerlendirir.

Yazma
Metni yorumlar.
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Yazacağı metni planlar.
Metin türüne özgü  özelliklere uygun şekilde yazar.
Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere; imla ve noktalama kurallarına ve anlatım bozukluklarına dikkat ederek yazar.

İçerik
Yazı ve Düşünce Planı
Dil ve Anlatım

İngilizce
Grade 10 English Entrance Exam Expectations and Outcomes

Topic Objectives Content
Reading (a fiction text)

Students will a read text at the level they would be expected to be able to read at the beginning of grade 10. They will perform an analysis of the texts including the knowledge and skills a Hisar student would have gained in English class by that point. The written section reflects one type of writing they should be proficient at by that point in their high school career. The short oral interview tests the student’s ability to speak fluently, in detail and at length about a specific subject. Incoming grade 10 students should be at a B2 level according to the CEFR.

Making inferences about character

Scanning for details

Understanding narrative point of view

Understanding purpose

Locating a main idea

Scanning for details

Understanding words in context

Summarizing

Persuasive writing

Essay Writing
Short Oral Interview