2020-2021 Eğitim Yılı Programı ve Yol Haritası

Covid-19 salgını, yaşamın her alanında etkisini gösterirken okullarda da büyük bir dönüşümü başlatmış, dünyanın hemen hemen her yerinde eğitim kurumlarını 21. Yüzyılın paradigmaları doğrultusunda yeni bir eğitim tasarımına doğru harekete geçirmiştir.  İçinde bulunduğumuz durum eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda; Hisar Okulları, misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik vermiştir. Bu öncelikler doğrultusunda, tüm akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze ve çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini bir arada kullanmak olarak tanımlanabilecek harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımı ile planlanması ve uygulanması stratejik planlarımızda yerini almıştır.

31 Ağustos 2020 tarihinde başlayan 2020-2021 yeni eğitim döneminde, okula dönüş planlarımız, pandemi önlemleri çerçevesinde, üç farklı senaryo kapsamında yapılandırılmış olup tüm bu senaryolara yönelik altyapı hazırlık çalışmaları tamamlanarak, kampüs içinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlık güvenliği en üst düzeyde sağlanacak şekilde gerekli tedbirler alınmıştır.

Öğrencilerin ve akademik kadronun tam katılımı ile “Bütünleştirilmiş Uyum Programıyla” başlayan akademik yıl üç farklı senaryo kapsamında ve bu senaryolar arasında dönemsel geçişler olabileceği olasılığı değerlendirilerek esnek ve uyarlanabilir bir yapı içinde tasarlanmıştır.

  1. Okulların Açık Olduğu “Yeni Normal
   Öğrencilerin tamamı derslere, okula gelerek yüz yüze olacak şekilde sınıflarında katılır.
  2. Hibrit Eğitim Modeli
   Öğrencilerin bir kısmı derslere, okula gelerek sınıflarında yüz yüze katılırken bir kısmı evlerinden “uzaktan erişim” yolu ile katılır. 
  3. Uzaktan Eğitim Modeli
   Öğrencilerin tamamı derslere evlerinden “uzaktan erişim” yolu ile katılır.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlıklarının alabilecekleri farklı kararlar doğrultusunda, olası değişiklikler hızla eylem planlarımıza yansıtılmıştır.

Hibrit eğitim modelinin sürdürüldüğü 2020-2021 Akademik Yılında müfredat ve uygulama süreçlerinde hızlı bir uyarlamayı mümkün kılan esnek bir yapı sağlanması yanında; sağlık güvenliği ve yeni hijyen alışkanlıkları konusundaki tedbir ve kontrollerin artırılması, öğrencilerin bir araya geldikleri tören ve benzeri toplu etkinliklerin yeniden tasarlanması, devamsızlık durumunda gerekli desteğin sağlanması gibi pek çok konuda yeni pratikler hayata geçirilmiştir.

2020 – 2021 Akademik yılının ikinci çeyrek döneminde (23 Kasım 2020 – 22 Ocak 2020) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Okulöncesi dışında tüm seviyelerde uzaktan eğitime geçilmiştir. Bilişim Stratejileri Merkezi tarafından uzaktan eğitim dönemine yönelik olarak politikalar, teknoloji ve ders tasarımları gereklilikleri yayınlanmış ve sürece yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Sürecin değerlendirilmesinde önemli rol oynayan, geri bildirimler ve görüşler düzenli olarak tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizden alınmakta ve analiz edilmektedir.

2020-2021 Hisar Okulları Yol Haritası

Uygulanan önlemler sayesinde salgın yönetimi konusunda önemli bir yol kat eden ülkemizde umut veren bir normalleşme sürecinin başındayız. Bir yandan değişen koşullara uyum sağlayarak yaşam, çalışma ve eğitim alışkanlıklarımızı sürekli gözden geçirmek durumundayız. Hisar Okulları olarak zorlu koşulların söz konusu olduğu bu dönemde, sağlık otoritelerinin yönergeleri doğrultusunda öğrencilerimize ve çalışanlarımıza sürdürülebilir, paylaşılabilir ve yönetilebilir bir eğitim ortamı sunmak konusunda kararlıyız.

Okulumuzu yeniden güvenli bir buluşma noktası haline getirmek amacıyla, okul açılışına yönelik olası farklı senaryoları göz önünde bulundurarak tamamladığımız detaylı okula dönüş planları 2020-2021 Hisar Okulları Yol Haritasında özetlenmiştir.

Bu süreçte, uluslararası bilim camiasında yürütülen çalışma ve yayınları, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Çalışma Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri prosedürlerini, ülkemizdeki ve dünyadaki okullarda yer alan uygulamaları yakından takip ederek bilimsel bir yaklaşım izlenmiştir.

Yapılan tüm hazırlık ve çalışmalar, T. C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Hisar Okulları Bilim Kurulu kararları doğrultusunda okul açılışına yönelik olası senaryolar doğrultusunda planlamıştır.

Öğrencilerimiz için sürdürülebilir, esnek, teknolojik olarak gelişmiş ve erişilebilir bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanan 2020 – 2021 Hisar Okulları Yol Haritasına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası

2020 – 2021 Akademik Yılına yönelik farklı senaryolar doğrultusunda hazırlıklarımızı yaparken öğretmenlerimizin ders içeriklerini hazırlama ve farklı ders işleme yöntemleri konusundan yararlanabilmeleri için hazırlamış olduğumuz Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritasına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili sorularınız ve önerileriniz olması halinde info@hisarschool.k12.tr  adresi aracılığı ile bizimle iletişime geçmenizi önemle rica ederiz.

Hisar Okulları 2020-21 Akademik Yılı Dönem Raporları

2020-2021 Akademik Yılının öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, öğrencilerimizin bitmek tükenmez gayretleri ve değerli velilerimizin desteği ile tamamladık. Öğrencilerimizin 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren farklı seviyelerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçtiği aylar içerisinde uzaktan, yüz yüze ve hibrit eğitim modelleri “akademik mükemmeliyetlik” ilkesi doğrultusunda yürütülürken; maske, fiziksel mesafe ve hijyen önlemlerini tüm okul topluluğumuz tarafından hassasiyetle uygulandı ve gerekli denetimler sıkı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirildi.

Tüm okul seviyelerinde akademik yıl boyu yürütülen çalışmaları inceleyebileceğiniz Hisar Okulları 2020-21 Akademik Yılı raporlarını aşağıdaki linkler üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Hisar Okulları 2020-2021 I. Dönem Raporu
Hisar Okulları 2020-2021 II. Dönem Raporu

Hibrit ve Uzaktan Eğitim Akademik Programları ve Akademik Destek

Lise

Öğrencilerimizi üniversiteye ve hayata hazırlarken en önemli hedeflerimizden biri de kendi öğrenme sorumluluklarını almaları, koşullar ne olursa olsun eğitimlerine, öğrenmeye devam edebilmeleri ve değişen şartlara adapte olabilmeleri oldu. Şİmdi bu becerileri kazandıklarını ve kullanabileceklerini gösterme zamanı! Bizler öğretmenleri olarak her zaman olduğu gibi onlarla birlikte ve onların yanında olacak, öğrenmelerini uzaktan eğitim platformlarımızdan destekleyeceğiz. Teknolojiyi öğrenme aracı olarak kullanmaya alışkın öğrencilerimizin bu süreçte de planlanan eğitim programlarını en iyi şekilde takip edeceklerine inanıyor ve onlara güveniyorum.  Başarılı, sağlıklı bir uzaktan eğitim dönemi diliyorum. 

Okan Uzelli, Lise Müdürü
Lise Uzaktan Eğitim Programı

GSuite: Google Classroom aracılığı ile ders materyallerimizi, içeriğimizi ve kaynaklarımızı öğrencilerimizle düzenli olarak paylaşıyoruz. Paylaşıma açık olan materyallerimizi web sitemiz üzerinden tüm kullanıcıların erişebileceği şekilde yayınlıyoruz. Google Classroom üzerinden paylaşılan tüm malzemeler ise; ilgili ders, öğretmen ve öğrenci arasındaki akademik süreçleri kapsamaktadır.

Ders Programı

Uzaktan eğitim programında dersler, senkron ve asenkron bireysel çalışmalar ile sürdürülür. Öğrencilerimize, her hafta düzenli olarak senkron ve asenkron derslerin bilgisi paylaşılır. Bireysel çalışma saatlerinde öğretmenlerimiz öğrencilerimizin sorularına cevap vermek için erişilebilir durumdadır. Öğrencilerimiz, öğretmenlerine Google Classroom üzerinden sorularını sınıf yorumu ya da gizli yorum olarak iletebilirler. Öğretmenlerimiz ihtiyaç durumunda online olarak bireysel ya da küçük grup çalışmaları planlamakta ve uygulamaktadır. Düzenli olarak yapılan öğrenci, öğretmen ve veli geri bildirim anketlerinin sonuçları dikkate alınarak senkron ders sayılarında ve bireysel çalışma planlarında düzenlemeler yapılmaktadır. Senkron ve bireysel çalışma saatlerinin dışında, öğrencilerimizin ihtiyaçları, yine gerekli görüldüğü takdirde öğretmenlerimizin belirleyeceği ek çalışmalarla karşılanmaya devam edilmektedir.

İletişim

Uzaktan eğitim sürecinde, tüm iletişim kanallarının ve okul maillerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemsenmekte ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

İletişim Kanalı Hedef Kitle Açıklama
E-posta Akademik Kadro, Öğrenci Temel iletişim aracı olarak kullanılır, okul e-posta hesabının düzenli kontrol edilmesi gerekir.
GSuite For Education Akademik Kadro, Öğrenci GMail, Google Classroom, Google Calendar, Google Meet, Docs, Slides, Sheets, Form uygulamaları öğretmenler ve öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılır.
Google Classroom Akademik Kadro, Öğrenci Ders materyalleri Google Classroom ile paylaşılır.
Google Meet Akademik Kadro, Öğrenci Uzaktan eğitim sürecinde video konferans, çevrimiçi (online) dersler, görüşmeler ve toplantılar Google Meet aracılığı ile yapılır.
HisarNet Öğretmen Portalı Akademik Kadro Hisar Okulları Öğretmen Bilgi Sistemi
HisarNet Öğrenci Portalı Öğrenci Hisar Okulları Öğrenci Bilgi Sistemi 
HisarNet Veli Portalı Veli Hisar Okulları Veli Bilgi Sistemi 
Web Sitesi Genel Erişim www.hisarschool.k12.tr

Online Buluşmalar

Öğrencilerimizle öğretmenlerimizin online ders buluşmaları Google Meet üzerinden gerçekleşmektedir. Veli ve öğrencilerimiz HisaNnet portalımız üzerinden ders programlarına, içeriklerine ulaşabilmektedirler. Ayrıca öğretmenlerimiz, öğrencilerimize Google Takvim üzerinden Google Meet daveti gönderiyor ve online ders linkini Google Classroom üzerinden paylaşıyor.

Öğrencilerimizden, online ders saatlerini düzenli olarak takip etmeleri ve ders başlangıcından 5 dakika önce teknik hazırlıklarını tamamlayıp sisteme giriş yapmaları beklenmektedir. Öğrencilerimizin, ilgili derse ait materyallerinin ve cihazının çalışma masasının üzerinde olacak şekilde hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin, online derslere ve görüşmelere okul hesaplarını kullanarak giriş yapmaları beklenmektedir.

Uzaktan Eğitim Politikası

Uzaktan eğitim sürecine bakış açımızı yansıtmak ve okulumuzun bu konudaki yaklaşım, politika ve planlarını paylaşmak amacı ile Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politika metni hazırlanmıştır.

Bu süreçte K12 düzeyinde aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek önceliğimizdir.

 • Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması
 • Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi
 • Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi

Uzaktan Eğitim Politikası dokümanı, okulumuzun yaklaşım ve politikalarını belirlemek, paylaşmak, teknik detaylardan çok okul, veli, öğretmen, öğrenci sorumlulukları, beklentileri ve rollerini tanımlamak amacıyla süreç içinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Etik Kurallar

Bu süreçte, öğrencilerimizden Hisar Okulları Teknoloji Kullanım Politikası ve dijital farkındalık ve etik kurallar doğrultusunda hareket etmeleri beklenmektedir.

Devam / Devamsızlık Takibi

Belirtilen çevrimiçi saatlerde öğrencilerimiz derslere katılmadığında gün sonunda yoklamalarımız velilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca istendiği zaman veli ve öğrencilerimiz yoklamalara HisarNet veli-öğrenci portalı üzerinden ulaşabiliyorlar. Yoklamalar, okul yönetimi tarafından da takip edilmekte ve öğrenci ve veli ile gerekli görüşmeler yapılmaktadır.

Veli Mektupları

Uzaktan eğitim sürecimizde velilerimizle olan iletişimimiz e-posta yolu ile sağlanmaktadır. Velilerimizden düzenli olarak geri bildirimler alınmakta ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Velilerimizin Desteği

Uzaktan eğitim sürecini titizlikle planlamaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Uygulama sürecinde her zaman olduğu gibi velilerimizin desteğini de önemsiyoruz. Velilerimizin özellikle evdeki iPad/bilgisayar ve internet erişiminin sağlanması, öğrencilerimizin ders saatlerini takip etmeleri ve ders planına uymaları konusundaki yardımları ve ödev teslim süreleri hakkındaki hatırlatmaları, uzaktan eğitim sürecinin verimini daha da arttırmaktadır.

Veli Görüşmeleri

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık bireysel veli-öğretmen görüşmelerimiz online olarak sürmektedir. Görüşmeler yine Google Meet üzerinden yapılmaktadır.

Proje Çalışmaları

Takvimimizde belirlenen proje kontrol haftalarında  tüm proje alan öğrencilerimiz ilgili öğretmenleri ile online platformlardan çalışmalarını yürütmektedir.

Geri Bildirim

Uzaktan eğitim dönemindeki öğrenme süreçleri ve ders kazanımları düzenli olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin duygu durumlarını ve gelişim dönemi özelliklerini de göz önüne alarak öğrencilerimize ve velilerimize geri bildirimler hem bireysel yapılan online görüşmelerle hem de HGR’lerle (Haftalık Gelişim Raporu) verilmeye devam edilmektedir. Süreç odaklı değerlendirmelerimize online olarak da yer verilmektedir.

Ortaokul

Her gelişmeyi olumlu bir fırsata çevirme yaklaşımımızla hareket ederek, uzaktan eğitim sürecini de öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için bir gelişim süreci olarak değerlendiriyoruz. Güçlü bir akademik programı her platformda sunabilmek en büyük hedefimiz ve önceliğimizdir. Etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci ile zaman, mekan, öğrenme hızı konularındaki esneklik ile gerek yüz yüze gerek hybrid ve gerekse de uzaktan eğitim modellerimizle müfredatımızı daha da zenginleştiriyor, alternatif ve çevrim içi (online) ölçme değerlendirme yöntemlerinden de yararlanıyoruz. Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi bu süreçlerde en maksimum bilgi, beceri ve değerlerle donatmaya devam ediyoruz. Başarılı bir dönem diliyorum tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize.

Betül Gökkaya, Ortaokul Müdürü

Ortaokul Uzaktan Eğitim Programı

Ortaokul Uzaktan Eğitim Programı, MEB müfredatı çerçevesinde, Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politikası metninde belirtilen amaç ve esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Ortaokul düzeyinde Google Classroom aracılığı ile ders materyallerimiz, içeriklerimiz ve ders kazanımlarına yönelik olarak önerilen kaynaklarımız öğrencilerimizle düzenli olarak paylaşılmaktadır. Öğrencilerimizin hali hazırda kullandıkları G Suite: Docs, Slides, Sheets, Form, Jamboard uygulamaları süreç içinde kullanılmaya devam edilmektedir. Kendi öğretmenlerimizin hazırladığı özgün materyallerimize destek amacıyla birçok online platformdan da yararlanılmaktadır.

Ders Programı

Uzaktan eğitim programında tüm dersler senkron olarak 35 dk, teneffüsler 10 dk olacak şekilde planlanmıştır.  Sabah saatlerinde etüt çalışmaları ile öğrencilerimiz desteklenmeye devam edilmektedir. Ders saatlerinden sonra öğrencilerimizden, öğretmenlerinin kendilerinden yapmasını istediği çalışmaları belirtilen süre içerisinde tamamlaması ve öğretmen yönergesi doğrultusunda Google Classroom üzerinden teslim etmesi beklenmektedir. Öğrencilerimiz, öğretmenlerine Google Classroom üzerinden sorularını sınıf yorumu ya da gizli yorum olarak iletebilirler ve sürekli geri bildirim alırlar. Öğretmenlerimiz ihtiyaç durumunda bireysel ya da küçük grup çalışmaları planlamakta ve ek çalışma zamanları ayarlamaktadır.

Öğrencilerimiz ve velilerimiz HisarNet öğrenci ve veli portalları üzerinden ders programlarına, yoklamalara, notlara, duyurulara, tüm paylaşılan duyurulara ulaşabilmektedir.

Online Buluşmalar

Öğrencilerimizle öğretmenlerimizin online ders buluşmaları Google Meet üzerinden gerçekleşmektedir. Bunun için öğretmenlerimiz, öğrencilerimize online ders linkini Google Classroom üzerinden paylaşmaktadır.

Öğrencilerimizden, online ders saatlerini düzenli olarak takip etmeleri ve ders başlangıcından 3 dakika önce teknik hazırlıklarını tamamlayıp sisteme giriş yapmaları beklenmektedir.

Öğrencilerimizin, ilgili derse ait materyallerinin ve cihazının çalışma masasının üzerinde olacak şekilde hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin, online derslere ve görüşmelere okul hesaplarını kullanarak giriş yapmaları beklenmektedir.

Uzaktan Eğitim Politikası

Uzaktan eğitim sürecine bakış açımızı yansıtmak ve okulumuzun bu konudaki yaklaşım, politika ve planlarını paylaşmak amacı ile Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politika metni hazırlanmıştır. Bu döküman, okulumuzun yaklaşım ve politikalarını belirlemek, paylaşmak, teknik detaylardan çok okul, veli, öğretmen, öğrenci sorumlulukları, beklentileri ve rollerini tanımlamak amacıyla süreç içinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Bu süreçte K12 düzeyinde aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek önceliğimizdir.

 • Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması
 • Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi
 • Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi

Eğitim-öğretim programlarımız Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design, UbD) ile planlanır. Tasarım Yoluyla Anlama, anlamanın altı yönü üzerine odaklanır: – Anlatabilme – Yorumlayabilme – Uygulayabilme & Uyarlayabilme – Bakış Açısı Geliştirebilme – Empati Kurabilme – Özdeğerlendirme.

Etik Kurallar

Bu süreçte, öğrencilerimizden Hisar Okulları Teknoloji Kullanım Politikası ve dijital farkındalık ve etik kurallar doğrultusunda hareket etmeleri beklenmektedir.

Devam / Devamsızlık Takibi

Belirtilen çevrimiçi saatlerde öğrencilerimiz derslere katılmadığında öğretmenlerimiz bu durumu ilk haftalarda e-posta ile velileri ile paylaşmıştır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz de yoklamalara HisarNet portallarından ulaşabilirler. Yoklamalar, okul yönetimi tarafından da takip edilmekte ve öğrenci ve veli ile gerekli görüşmeler yapılmaktadır.

Velilerimizin Desteği

Uzaktan eğitim sürecini titizlikle planlamaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Uygulama sürecinde her zaman olduğu gibi velilerimizin desteğini de önemsiyoruz. Velilerimizin özellikle evdeki iPad/bilgisayar ve internet erişiminin sağlanması, öğrencilerimizin ders saatlerini takip etmeleri ve ders planına uymaları konusundaki yardımları ve ödev teslim süreleri hakkındaki hatırlatmaları, uzaktan eğitim sürecinin verimini daha da arttırmaktadır.

Veli Görüşmeleri

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık bireysel veli-öğretmen görüşmelerimiz online olarak sürmektedir. Görüşmeler yine Google Meet üzerinden yapılmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde, tüm iletişim kanallarının ve okul maillerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemsenmekte ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Uzaktan eğitim sürecimizde velilerimizle olan iletişimimiz e-posta yolu ile sağlanmaktadır. Velilerimizden düzenli olarak geri bildirimler alınmakta ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Proje Çalışmaları

Takvimimizde belirlenen proje kontrol haftalarında  tüm proje alan öğrencilerimiz ilgili öğretmenleri ile online platformlardan çalışmalarını yürütmektedir.

Geri Bildirim – Ölçme Değerlendirme

Öğrencilerimizin öğrenme süreçleri düzenli olarak takip edilmekte ve uzaktan eğitim dönemindeki öğrenme süreçleri ve ders kazanımları düzenli olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin duygu durumlarını ve gelişim dönemi özelliklerini de göz önüne alarak öğrencilerimize ve velilerimize geri bildirimler hem bireysel yapılan online görüşmelerle hem Google Classroom’lardan hem de ÖDF’lerle verilmeye devam edilmektedir. Süreç odaklı değerlendirmelerimize online olarak da yer verilmektedir.

Rehber Öğretmenler / Öğrenme Koçları

Öğrencilerin günlük programları öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyo-duygusal gelişimlerini desteklemek amacı ile planlanmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf olarak yapılandırılmış “Rehberlik-öğrenci paylaşım” dersleri  olduğu gibi rehber öğretmenlerleri ile ayrı görüşme zamanları da bulunmaktadır. Ortaokulda her seviyede; rehber öğretmenler ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerin online derslerine girip gözlem yapmakta ve gerek duyulan öğrencilerle ders sonlarında kısa paylaşımlar gerçekleştirmektedirler.

Ortaokulda her seviyede; rehber öğretmenlerimiz Google Meet üzerinden online “Veli paylaşım grupları” ile düzenli veli görüşmeleri yapmaktadır.  Hem kaynaştırma öğrencilerimiz hem de velileri ile görüşmeler yapılarak yeni sisteme uyum sağlamaları için destek verilmektedir. Kaynaştırma öğrencilerimizin öğretmenleri ile görüşülerek bireysel ders planları revize edilmiş, online ders sonrası verilen ödev ve mini sınavların düzenlemesi yapılmıştır. Belirli aralıklarla toplantı yaparak değerlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

İlk haftadan itibaren öğretmenler ile öğrenciler hakkında görüşmeler yapılıp bazı öğrencilerle akademik takip, ödevler ve motivasyon ile ilgili olarak branş öğretmeni ve rehber öğretmenin katıldığı mini toplantılar gerçekleştirilmektedir. Öğretmenlerle “Rehberlik-Öğretmen Buluşmaları” buluşmaları başlatılmıştır. Buluşmaların içeriğini; öğretmenlerin duygusal olarak rahatlamaları, birbirleriyle paylaşımları sağlama, duygu, düşünce ve ihtiyaçların paylaşılması oluşturmaktadır.

Teknoloji Desteği

Hisar Okulları’nda teknoloji ve inovasyon, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip, karşılaştığı problemlere farklı bakış açıları ile yenilikçi çözümler geliştirebilen, etkin ve üretken bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır. Bu hedef içinde yaşadığımız olağanüstü şartlarda fazlası ile önem kazanmıştır. Bu bakış açısı ile yapılandırılan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları teknik becerileri sağlamış ve onları desteklemiştir.

Kullanılan uygulamalar ve platformlar ile ilgili desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmenlerinden destek alabilirler. Bu süreçte destek@hisarschool.k12.tr adresi üzerinden IT ile iletişime geçebilirler.

Kütüphane Kullanımı

Kütüphane tarafından sağlanan online kaynaklar hakkında velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bilgilerin yer aldığı dokümanlar düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Kütüphanemizin online üyeliklerinin dışında internet üzerinden ulaşılabilecek bazı online sitelerin linklerini de sınıflandırarak paylaşılmaktadır. Proje Hazırlama, ücretsiz sesli kitaplar, ücretsiz dijital kütüphaneler ve e-kitaplar, ücretsiz resim kütüphaneleri, genel bilgi-bilim kaynakları, Türkçe  ve İngilizce ücretsiz kaynaklar bu paylaşımlar arasında yer almaktadır.

İlkokul

İlkokul Uzaktan Eğitim Programı

İlkokul Uzaktan Eğitim Programı, MEB müfredatı doğrultusunda, uzaktan eğitim programı içerisinde uygulanabilecek kazanımlar değerlendirilerek Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politikası metninde belirtilen amaç ve esaslara uygun olarak hazırlanmıştır. Program; uzaktan eğitime adapte edilirken Uluslararası standartlar dikkate alınmıştır.

Öğrencilerin günlük programları bütünsel gelişimlerini destekleyecek özelliktedir. Kitap okuma, hareket zamanı, branş dersleri ve temel derslerin yanı sıra öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimlerini desteklemek amacı ile küçük gruplar halinde Rehber Öğretmenleri ile görüşme zamanları da bulunmaktadır. Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak sınıf öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülen akademik içeriğe odaklı küçük grup çalışmaları yapılmaktadır. Ders materyalleri ve kaynaklar GSuite: Google Classroom aracılığı ile öğrencilerimizle düzenli olarak paylaşılmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde video konferans, çevrim içi (online) dersler, görüşmeler ve toplantılar ise Google Meet aracılığı ile yapılır.

Veli Desteği ve İletişimi

Program velilerin kolaylaştırıcı desteği ile ilerlemektedir. Sınıf seviyelerine göre veli desteğinin içeriği ve süresi farklılık göstermektedir. Haftalık veli görüşmelerimiz Google Meet üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, bilgilendirici veli yazıları ve anketler ile iletişimimizi devam ettirmekteyiz.

Teknoloji Desteği

Hisar Okulları’nda teknoloji ve inovasyon, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip, karşılaştığı problemlere farklı bakış açıları ile yenilikçi çözümler geliştirebilen, etkin ve üretken bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır. Bu bakış açısı ile yapılandırılan Bilişim Teknolojileri dersleri öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları teknik becerileri sağlamış ve onları desteklemiştir.

Kullanılan uygulamalar ve platformlar ile ilgili desteğe ihtiyaç duyulması halinde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmenlerimizden ve destek@hisarschool.k12.tr adresi üzerinden IT Departmanımızdan destek alınabilir.

Okulöncesi

Okulöncesi Eğitim Programı

Okulöncesi  Eğitim Programı 4-5 yaş ve 5-6 yaş kazanımları ve yıllık planı doğrultusunda hibrit model şeklinde hazırlanmış ve eğitim pratiklerimiz eğitim-öğrenimi uzaktan destekleyecek şekilde hayata geçirilmiştir.

Hibrit Eğitim Modeli: Akademik süreçlerin kimi zaman yüz yüze kimi zaman uzaktan gerçekleştirildiǧi durumdur.

Hedefimiz uygun araçlar yolu ile güçlü bir akademik programın etkin bir şekilde uygulanabilmesidir. Uyguladığımız Hibrit Eğitim Modelinde, öğrencilerin bir kısmı sınıfta senkron / eş zamanlı olarak dersleri takip ederken evde olanlar sınıfa video konferans sistemi ile bağlanarak dersleri senkron olarak takip etmektedirler. Günün belli bir bölümünde ise eğitime uzaktan katılan öğrencilerle sınıf öğretmeninin çevirim içi olarak sınıf dışında bir araya gelmektedir.

Hibrit Eǧitim Modeli, öǧretmenlerin okulda ve öǧrencilerin bir kısmının okulda, öğrencilerin bir kısmının evde olduǧu durumdur. Bu durumda okulda olan öǧrenciler dersleri sınıflarında yüz yüze takip ederken, evde olan öğrenciler sınıfa video konferans sistemi ile baǧlanarak dersleri senkron olarak takip ederler.

Müfredat ve Öǧrenme Stratejileri

Dersler oyun temelli yapılandırılır; bu baǧlamda uygun olan eǧitim teknolojileri araçlarından yararlanılır. Ders içerikleri bu modele uygun olarak etkileşimli bir şekilde yeniden tasarlanır. Çevrim içi/online derslerin başında ve sonunda öǧrencilerin sosyalleşmesi için özgür zamanlar tanımlanır. Öǧrenciler arasında sosyal etkileşimin saǧlanmasına yönelik stratejiler kullanılır.

Ölçme Deǧerlendirme Stratejileri

Kazanımlar yüz yüze eǧitim ve uzaktan eǧitim modellerine uygun olacak şekilde yapılandırılmıştır ve bu kazanımların kanıtı olarak gözlem, anekdotlar, portfolyo/e–portfolyo ve proje sunumları, etkileşimli oyunlar, düşün–eşleş–paylaş ve çıkış kartları gibi çeşitli süreç deǧerlendirme teknikleri ile öǧrenci gelişimi kayıt altına alınmaktadır..

Uzaktan öǧrenme modelinde bu eǧitim modeline özgü ortaya çıkan yeni becerilere yönelik ek hedefler belirlenmiştir.

Çevrim içi/online olarak yapılan öǧrenci çalışmalarına bireysel dönüt verilmektedir.

Senkron Öğrenme (eş zamanlı): Akademik süreçler, öğrenci ve öğretmenlerin aynı anda/eş zamanlı olarak katılım sağlayacağı şekilde yüz yüze sınıfta ya da çevrim içi/online olarak gerçekleştirilir.

Asenkron Öğrenme (eş zamanlı olmayan): Akademik süreçler, öğrencilerin farklı zamanlarda/eş zamanlı olmayan bir şekilde, öğretmenler tarafından tasarlanmış içeriklere erişim sağlayacağı ve kendi hızlarında ilerleyebileceği şekilde gerçekleştirilir.

Programımızın uygulanmasında ailelerin tam desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Günlük olarak takip edilmesi önerilen bu programın örnek bir program olduğu ve ailelerin kendi koşullarına göre uyarlayabilecekleri belirtilmiştir. Özellikle bu dönemde öğrencilerimizin fiziksel aktivite ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi ve sık sık hareket etmelerinin teşvik edilmesi paylaşılmıştır.

Erken yıllarda günlük rutinin öneminden yola çıkarak çocuklara kahvaltı zamanından gece uyku zamanına kadar uzanan saat: uzaktan eğitimde 14.00 sonrası ve hibrit programdan 14.40 sonrası rahat zaman olacak şekilde 08.00-20.00 arası uygulayacakları bir program hazırlanmıştır. Uzaktan eğitim Okulöncesi programında sınıflarında uygulanan programla uyumlu kahvaltı, öğle yemeği, bahçe zamanı, kitap okuma zamanı ve oyun zamanı bulunmaktadır. Hazırlanan günlük programın, çocuklara olduğu gibi  ailelere de bir çerçeve çizeceği ve kolaylaştırıcı olacağı düşünülmüştür. Görsellerle ifade edilen günlük programı çocukların da sınıflarındaki gibi takip etmesi önerilmiştir.

Duygusal Oryantasyon

Okula ilk başlandığında yaşanılan alışma süresi, uzaktan eğitim sürecinde de kendini gösterebilir. Ayrıca, çevrim içi dersler yeni bir deneyim olduğundan öğrenciler, yaş grubu özelliklerine de bağlı olarak, öğretmenlerinin sorularına cevap vermeye çekinebilir ya da istekli olmayabilirler. Bu süreçte ailelerimizin, dersin asıl katılımcısı olan öğrencilerimizin ihtiyacı olduğu anda destek sağlaması önerilmektedir. Tüm paydaşlarımızın (öğrenci, öğretmen ve veli)  duygusal ihtiyaçları okulumuz tarafından takip edilmekte, PDR uzmanları ve uzman psikolog süpervizyonları yolu ile sürekli olarak desteklenmektedir.

Kütüphane Uzaktan Eğitim Kaynakları

Hisar Okulları Kütüphanesi, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşadığımız sürecin başladığı ilk günden bu yana hem okulumuz tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecini desteklemek, hem de Hisar Okulları topluluğunun tüm fertlerinin kaynak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin proje hazırlama ve bu gibi devam eden eğitim-öğrenim süreçlerine de destek verilmektedir.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte çevrimiçi kaynak ihtiyacı ve önemi artmıştır. Bu kapsamdaki ihtiyaçlara da yanıt verebilmek amacıyla Hisar Okulları Kütüphanesi tarafından bazı uluslararası veritabanı, e-kitap ve süreli yayın platformlarına erişim imkanı sağlanmıştır. Bu çevrimiçi hizmetlere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz. 

Britannica School

OverDrive

Pressreader

Tüm dünyadaki eğitim kurumlarında uzaktan eğitim süreci devam ederken pek çok yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar da kaynaklarını Internet üzerinde erişime açmıştır. Erişimi kolaylaştırmak için derlediğimiz kaynaklara aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Türkçe Kaynaklar

İngilizce Kaynaklar

Rehberlik Çalışmaları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, K12 düzeyde, sürecin esas paydaşları olan öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişim kurarak yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim modellerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde her sınıf seviyesinde bir psikolojik danışman bulunmakta ve PDR Bölümünün tüm çalışmaları etik ilkeler çerçevesinde Hisar Okulları misyon ve vizyonu doğrultusunda sürdürülmektedir.

Öğrenciler İle Yapılan Çalışmalar

Oryantasyon Çalışmaları

Ara dönemlerde okula yeni gelen öğrencilerin ve tüm geçiş yıllarında; Okulöncesinden birinci sınıfa, dördüncü sınıftan beşinci sınıfa ve 8. Sınıftan Liseye geçen öğrencilerin sosyo duygusal ve akademik olarak oryantasyonunu desteklemeye yönelik olarak çeşitli çalışmalar yapılır. Liseye gelen öğrencilerin sosyo-duygusal ve akademik oryantasyonlarını desteklemek amacıyla deneyimli ve gönüllü öğrencilerin gerçekleştirdiği sınıf ziyaretleri ve akran desteği amaçlı “buddy sistemi” uygulanmaktadır.

Bireysel ve Küçük Grup Çalışmaları Yolu İle Gelişim Takibi

Öğrencilerin sosyo-duygusal ve akademik gelişimlerinin takibi bireysel öğrenci/veli/öğretmen görüşmeleri ve küçük grup çalışmaları yolu ile desteklenir.

Sınıf Rehberlik Dersleri

Disiplinlerarası işbirliği kapsamında tüm seviyelerde öğrencilerin sosyo duygusal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları gerçekleştirilir. Rehberlik derslerinde; ders çalışma becerileri, kendini yönetme becerileri, öfke kontrolü, zorbalıkla baş etme, ergenlik dönemi özellikleri, sınav kaygısı, dengeli beslenme, karar verebilme becerileri vb. konularda çalışmalara yer verilir.

Bilişsel Destek Çalışmaları, Öğrenme Koçluğu ve Kaynak Oda

Tüm seviyelerimizde, öğrencilerimiz öğrenme süreçleri ile ilgili desteklenmekle  beraber 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda Kaynak Oda/destek eğitim öğretmenimizle ortak çalışmalar sürdürerek öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkılar sunulmaktadır.

Mentorluk Çalışmaları

Ortaokul 5. ve 6. Sınıf öğrencilerine yönelik Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü koordinatörlüğünde gönüllü 8. Sınıf öğrencileri ile mentorluk çalışmaları yürütülmektedir. Lise yaşamına yeni başlayan 9. Sınıf öğrencilerimize, okula uyum süreçlerinde en iyi desteğin akranlarından gelebileceği düşüncesiyle Lise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünün koordinatörlüğünde oluşturulan, 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizin yer aldığı mentor grubumuz çalışmalarını sene başından itibaren sürdürmektedir. Mentor grubu, lise yaşamının akademik, sosyal ve bireysel gerekliliklerini karşılamak adına 9. Sınıf öğrencilerimizle bireysel ve grup halinde görüşmeler yaparak destek vermektedirler. Ek olarak lisede JMUN konferansındaki ortaokul öğrencilerine, lise öğrencilerinden oluşan bir mentor takımı destek vermektedir. Mentor öğrenciler, lise rehberlik bölümü tarafından, iletişim becerileri, problem çözme ve stresle baş etme gibi konularda lise rehberlik ortalama 4 hafta süren bir eğitimden geçmektedirler.

Özel Günler ve Farkındalık Çalışmaları

Her okul seviyesinde, öğrencilerde farkındalık yaratması amacıyla  özel günler/haftalar ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yıl boyunca üzerinde özellikle durulması planlanan gün ve haftalar Dünya Çocuk Hakları, Otizm Farkındalık Günü, Engelliler Haftası, Disleksi (Ortaokul ve Lise) / Öğrenme Farklılıkları (Okulöncesi ve İlkokul) ve Down Sendromu Günü olarak belirlenmiştir.

Hedef Belirleme Çalışmaları

“Mesleki rehberlik” kapsamında Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin tüm öğrenim hayatları boyunca kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine ve hedef belirlemelerine yönelik olarak bireysel görüşmeler ve rehberlik dersleri yürütülmektedir. 8. Sınıflarda “Yöneltme yönergesi “kapsamında öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına yönelik kişilik ve yetenek envanterleri uygulanmakta; sonrasında her öğrenci ve veli ile birebir görüşmeler yoluyla gerekli yönlendirmeler ve paylaşımlar yapılmaktadır. Lisede hedef belirleme çalışmalarında kariyer merkezindeki yurtiçi ve yurtdışı danışmanlarıyla işbirliği içinde çalışmaya özel önem verilmektedir.

Aday Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, Okulöncesi ve İlkokul 1-2-3. Sınıfta tanıma çalışmaları, 4. Sınıf ve üzeri sınıflarda ise akademik sınavlar ve tanıma çalışmaları yolu ile destek verilir.

Uzman – Öğrenci Çalışmaları

İlkokul-Ortaokul-Lise  düzeyinde belirlenen alanlarda uzmanlar davet edilerek her seviyede öğrenci grupları ile çalışmalar devam etmektedir. Uzmanlarımızın öğrenci çalışmaları öncesi velilerin de üzerinde durulmasını arzu ettikleri sorulara yer verilerek içerik zenginleştirilmektedir.

Uzman İşbirliği

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda okul dışı uzman yönlendirmeleri ve uzmanlarla işbirliği içinde çalışmalar yıl boyu devam  etmektedir.

2020-2021 Akademik Yılına Ait Uzman – Öğrenci Çalışmaları

Konu: Sınıf Düzeyi Uzman Tarih
Sosyal Medya Kullanımı ve Bilgi Güvenliği 1. Grup (3. Sınıflar)
2. Grup (4. Sınıflar)
3. Grup (5. ve 6. Sınıflar)
4. Grup (7. ve 8. Sınıflar)
5. Grup (Haz. ve 9. Sınıflar)
Doç. Dr. Yavuz Samur

(Bu çalışmada Bilgisayar Bölümünün Common Sense kapsamında dijital vatandaşlık ve farkındalık konusunda akredite olmamız adına işbirliği sağlanmıştır)

Ekim ve Kasım 2020
Akran İlişkilerinde Sosyal ve Duygusal Zorbalık 4. ve 5. Sınıflar Yazar & Eğitmen Rıfat Batur

Yaratıcı Drama Eğitmeni & Yazar Çiğdem Odabaşı
Kasım 2020
Şubat 2021
Sağlıklı Beslenme & Beden Algısı 7, 8 ve 9. Sınıflar Psikiyatrist Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya Kasım 2020
Bağımlılıklarla Baş Etmek 8. ve 10. Sınıflar Uzm. Psikolog Ceren Koç Aralık 2020
Cinsel Sağlık Lise Cinsel Sağlık Eğitmeni ve Danışmanı Efsun Sertoğlu Şubat 2021
Flört Şiddeti 11. Sınıflar Cinsel Sağlık Eğitmeni ve Danışmanı Efsun Sertoğlu Nisan 2021

Veliler İle Yapılan Çalışmalar

Bireysel Veli Görüşmeleri

K-12 düzeyinde yıl boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda Google meet üzerinden, çevrimiçi “Bireysel Veli Görüşmeleri” yapılmaktadır.

Veli Buluşmaları

Her okul/sınıf düzeyinde belirli aralıklarla çevrimiçi  grup çalışmaları düzenlenir. Açık grup şeklinde yapılandırılan oturumlarda ihtiyaçlara dönük konu başlıkları seçilerek velilerimize duygusal destek verilmesi, paylaşılan bilgi ve önerilerle farkındalık yaratılması ve onların birbirlerini duyarak paylaşmanın iyileştirici gücünü deneyimlemelerine fırsat sağlanması amaçlanmaktadır.

Veli Oryantasyonu

Akademik dönemin başlamadan hemen önce, öğrencilerin bulunduğu gelişim dönemleriyle ilgili olarak  sınıf düzeyleri için veli oryantasyonu yapılır.

Özel Veli Grupları

8. Sınıf velileriyle bireysel görüşme randevuları oluşturularak sene içinde yapılan kişilik, yetenek envanterlerinin sonuçları paylaşılır ve veriler birlikte değerlendirilir.11 ve 12. Sınıf öğrenci velileri ile hedef belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır,  ve/veya ihtiyaç halinde bireysel görüşmeler  yapılır, kariyer merkeziyle ortak görüşmeler organize edilir.

Rehberlik Bültenleri

Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir. Bültenin içinde her okulun PDR uzmanlarının yazdığı o aya özel yapılan çalışma/ların ve değerlendirmesinin yapıldığı bir bölüm ve yine bölüm uzmanlarının yazdığı bir eğitici makale bulunmaktadır.

Uzman – Veli Seminerleri

Her öğretim yılında en az 3 kez olmak üzere, Velilere yönelik alanında uzman kişilerle canlı ve interaktif seminerler gerçekleştirilmektedir. Bu seminerler; Hisar Okulları youtube sayfasında velilerin erişimine açıktır. İhtiyaç dahilinde veli seminerleri ile öğrenci uzman çalışmaları eşzamanlı planlanarak üzerinde çalışılan konuların hem öğrencinin hem de ebeveynin gündemine taşınması, pekiştirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

2020-2021 Akademik Yılına Ait Canlı Uzman – Veli Seminerleri

Konu Başlığı Yaş Grubu Uzman Tarih
“Teknoloji, Çocuğum ve Ben” K-12 Doç. Dr. Yavuz Samur 4 Kasım 2020
“Bağımlılıklarla Baş Etmek” İlkokul, Ortaokul, Lise Uzm. Psikolog Ceren Koç 17 Aralık 2020
“Özyeterlilik: Bu Çağda Neden Önemli? Nasıl Desteklenir?” K-12 Dr. Bahar Eriş 13 Ocak 2021

İdari ve Akademik Kadro İle Yapılan Çalışmalar

Rehberlik – Öğretmen Buluşmaları

Her sınıf düzeyinde öğretmenlere duygusal destek vermek, kendilerini ifade etme fırsatı yaratmak, birbirleriyle var olan paylaşımlarını arttırmak ve çeşitli konularda farkındalıklarını arttırmak amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Bu buluşmalarda duygu-düşünce paylaşımı, keyifli birbirini/kendini tanıma etkinlikleri, belirli konu başlıklarında (sosyal duygusal öğrenme, sınıf içi disiplin vb) bilgi paylaşımı ve gevşeme/nefes egzersizleri uygulanmaktadır.

Bireysel Akademik / İdari Kadro Desteği

Tüm okul düzeylerinde, ihtiyaç hisseden öğretmenlere/idari kadroya yönelik bireysel psikolojik destek de sağlanmaktadır.

Uzman – Öğretmen Seminerleri

Akademik yılın başında tüm akademik kadronun ihtiyaca yönelik etkileşimli öğretmen seminerleri planlanır.

Sınıf Çalışmalarının Planlanması

Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.

Öğretmen Oryantasyonu

Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla ağustos ayı içerisinde grup çalışmaları düzenlenir.

Öğrenci Gelişim Takibi

Öğrencilerin sınıf içindeki ruhsal, akademik ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf- rehber öğretmenleri ile birlikte yapılır, yılda iki kez yapılan ŞÖK (Şube öğretmenler kurulu) toplantılarına katılır  ve öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve sınıf rehber öğretmeni ile eşgüdüm halinde planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

Uzman – Öğretmen Süpervizyonları

Tüm öğretmenlerimiz seviye düzeyinde çeyrek dönemde bir kez, yılda dört kez bir Çocuk ve Ergen Psikanalisti ve Klinik Psikolog liderliğinde süpervizyon çalışmasına katılır.

Öğretmen Bültenleri

İhtiyaca yönelik olarak öğretmenler ve idari kadro ile bültenler paylaşılmaktadır. Oryantasyon bültenleri, haftalık sosyo duygusal öğrenmeye yönelik ipuçları gibi.Rehberlik-öğretmen buluşmalarının “bilgi verme” haftasında paylaştığımız konuları lise öğretmenlerinin classroom sayfasında da paylaşıyoruz. Öğretmen buluşmalarında ortaokul rehberlik bölümü tarafından hazırlanan sunumların hepsi ortaokul öğretmenlerine mail olarak iletilmekte; aynı zamanda sanal ortamda paylaşılmaktadır.

Destek Birimlerine Eğitimler

Okulun destek birimleri çalışanlarına (ulaşım vb) yönelik olarak “İletişim Becerileri” temalı seminer çalışmaları yapılır.

Kriz Durumlarına Psikolojik Destek

Okulumuzun uzman kadrosunca hazırlanmış olan “Krize Müdahale Planı” doğrultusunda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü sorumluluğunda olan çalışmaları gerçekleştirir. Bölüm çalışanları Kriz Müdahale Ekibinin doğal üyesidir.

Alan Gelişimine Yönelik Yapılan Çalışmalar

Sosyo – Duygusal Alanda Süpervizyon

Tüm psikolojik danışmanlarımız iki haftada bir kez  çocuk ve ergen psikanalisti ve klinik psikolog eşliğinde süpervizyon desteği alırlar.

Bilişsel Alanda Süpervizyon

Tüm psikolojik danışmanlarımız ve kaynak oda uzmanımız iki haftada bir kez  öğrenme alanında uzmanlaşmış bir psikolojik danışman eşliğinde süpervizyon desteği alırlar.

Profesyonel Gelişim

Tüm psikolojik danışmanlarımız mesleki gelişimleri doğrultusunda Hisar Okullarının desteklediği kısa ve uzun soluklu eğitimlere katılırlar.

Etkinlikler

Hibrit ve uzaktan eğitim programımız tüm okul seviyelerimizde kesintisiz olarak devam ederken Hisar Okulları olarak tüm Okul topluluğumuzu online platformlarda bir araya getirdiğimiz keyifli ve yararlı etkinlikler düzenlemekteyiz. İnternet üzerinden canlı yayınlarla gerçekleşen ve sürekli güncellenen online etkinlik takvimimiz; alanında uzman konuklarla iletişim, eğitim, spor ve beslenme gibi konularda seminer ve söyleşilerin yanı sıra öğrencilerimizin piyano resitalleri ve koro performansları gibi geniş bir etkinlik yelpazesini kapsamaktır.