2020-2021 Eğitim Yılı Programı ve Yol Haritası

31 Ağustos 2020 tarihinde başlayan 2020-2021 yeni eğitim döneminde, okula dönüş planlarımız, pandemi önlemleri çerçevesinde, üç farklı senaryo kapsamında yapılandırılmış olup tüm bu senaryolara yönelik altyapı hazırlık çalışmaları tamamlanarak, kampüs içinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlık güvenliği en üst düzeyde sağlanacak şekilde gerekli tedbirler alınmıştır.

Öğrencilerin ve akademik kadronun tam katılımı ile "Bütünleştirilmiş Uyum Programıyla" başlayan akademik yıl üç farklı senaryo kapsamında ve bu senaryolar arasında dönemsel geçişler olabileceği olasılığı değerlendirilerek esnek ve uyarlanabilir bir yapı içinde tasarlanmıştır.

  1. Okulların Açık Olduğu "Yeni Normal
    Öğrencilerin tamamı derslere, okula gelerek yüz yüze olacak şekilde sınıflarında katılır.

  2. Hibrit Eğitim Modeli
    Öğrencilerin bir kısmı derslere, okula gelerek sınıflarında yüz yüze katılırken bir kısmı evlerinden "uzaktan erişim" yolu ile katılır. 

  3. Uzaktan Eğitim Modeli
    Öğrencilerin tamamı derslere evlerinden "uzaktan erişim" yolu ile katılır.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlıklarının alabilecekleri farklı kararlar doğrultusunda, olası değişiklikler hızla eylem planlarımıza yansıtılmıştır.

Hibrit eğitim modelinin sürdürüldüğü 2020-2021 Akademik Yılında müfredat ve uygulama süreçlerinde hızlı bir uyarlamayı mümkün kılan esnek bir yapı sağlanması yanında; sağlık güvenliği ve yeni hijyen alışkanlıkları konusundaki tedbir ve kontrollerin artırılması, öğrencilerin bir araya geldikleri tören ve benzeri toplu etkinliklerin yeniden tasarlanması, devamsızlık durumunda gerekli desteğin sağlanması gibi pek çok konuda yeni pratikler hayata geçirilmiştir.

2020 - 2021 Akademik yılının ikinci çeyrek döneminde (23 Kasım 2020 - 22 Ocak 2020) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Okulöncesi dışında tüm seviyelerde uzaktan eğitime geçilmiştir. Bilişim Stratejileri Merkezi tarafından uzaktan eğitim dönemine yönelik olarak politikalar, teknoloji ve ders tasarımları gereklilikleri yayınlanmış ve sürece yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Sürecin değerlendirilmesinde önemli rol oynayan, geri bildirimler ve görüşler düzenli olarak tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizden alınmakta ve analiz edilmektedir.

2020-2021 Hisar Okulları Yol Haritası

Uygulanan önlemler sayesinde salgın yönetimi konusunda önemli bir yol kat eden ülkemizde umut veren bir normalleşme sürecinin başındayız. Bir yandan değişen koşullara uyum sağlayarak yaşam, çalışma ve eğitim alışkanlıklarımızı sürekli gözden geçirmek durumundayız. Hisar Okulları olarak zorlu koşulların söz konusu olduğu bu dönemde, sağlık otoritelerinin yönergeleri doğrultusunda öğrencilerimize ve çalışanlarımıza sürdürülebilir, paylaşılabilir ve yönetilebilir bir eğitim ortamı sunmak konusunda kararlıyız.

Okulumuzu yeniden güvenli bir buluşma noktası haline getirmek amacıyla, okul açılışına yönelik olası farklı senaryoları göz önünde bulundurarak tamamladığımız detaylı okula dönüş planları 2020-2021 Hisar Okulları Yol Haritasında özetlenmiştir.

Bu süreçte, uluslararası bilim camiasında yürütülen çalışma ve yayınları, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Çalışma Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri prosedürlerini, ülkemizdeki ve dünyadaki okullarda yer alan uygulamaları yakından takip ederek bilimsel bir yaklaşım izlenmiştir.

Yapılan tüm hazırlık ve çalışmalar, T. C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Hisar Okulları Bilim Kurulu kararları doğrultusunda okul açılışına yönelik olası senaryolar doğrultusunda planlamıştır. 

Öğrencilerimiz için sürdürülebilir, esnek, teknolojik olarak gelişmiş ve erişilebilir bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanan 2020 - 2021 Hisar Okulları Yol Haritasına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası

2020 - 2021 Akademik Yılına yönelik farklı senaryolar doğrultusunda hazırlıklarımızı yaparken öğretmenlerimizin ders içeriklerini hazırlama ve farklı ders işleme yöntemleri konusundan yararlanabilmeleri için hazırlamış olduğumuz Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritasına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili sorularınız ve önerileriniz olması halinde info@hisarschool.k12.tr  adresi aracılığı ile bizimle iletişime geçmenizi önemle rica ederiz.

 

Hibrit ve Uzaktan Eğitim Akademik Programları ve Akademik Destek