Okul Öncesi Programı

Hisar Okulöncesi Eğitim Programı

Okulöncesi eğitim programımız, her çocuğun bireysel gelişimini göz önünde bulunduran bütüncül bir yaklaşım içermektedir. Hisar Okulöncesi, öğrencileri geleceğe hazırlayan 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi amaçlayan nitelikli bir eğitim programı sunmaktadır.

Hisar Okulları Okulöncesi programı MEB kazanımları ile, öğrencilere kendi dünyalarını algılama şeklini oluşturmalarına fırsat tanıyan yapılandırmacı yaklaşımı savunan HighScope eğitim modeli kazanımlarını harmanlamaktadır. Akademik programımız bilimsel çalışmalar ışığında revize edilen High Scope eğitim modeli takip edilerek ve  21. yüzyıl becerilerinin edinimine yönelik projeler entegre edilerek hayata geçirilmektedir.

Hisar Okulöncesi, okulun kurulduğu 1996 yılından bu yana HighScope Eğitim Modelinin ilkelerini uygulamış ve  PreK-12 doğrultusunda High Scope Eğitim felsefesini benimsenmiştir.

Hisar Okulöncesi, HighScope Eğitim Vakfı tarafından verilen akreditasyon sürecindedir.

“HighScope Eğitim Modeli”

HighScope Okulöncesi Müfredatı, çocuk gelişimi teorileri, araştırmaları ve öğretim uygulamalarına dayanan kapsamlı bir okulöncesi eğitim sistemini temsil eder. Bu müfredat, yetişkinler için bir dizi öğretim yöntemini içerir ve farklı konu alanlarında önemli gelişimsel kilometre taşları içeren müfredat içeriğini kapsar.

HighScope Okulöncesi Müfredatı içinde öğrenciler dünyayı anlamlandırma süreçlerini aktif bir şekilde oluşturur, inşa ederler. Kendi ilgi ve niyetlerini planlama ve uygulama sürecine katılırlar, bu süreç bilgi ve becerilerinin gelişimine yardım eder. Öğrenme, yetişkinlerin bilgi aktarmasının ötesinde, çocukların insanlar, nesneler, olaylar ve kavramlarla doğrudan etkileşimler yoluyla keşifler yapmalarını içeren işbirliği gerektiren bir çabadır.

HighScope eğitimcileri, bu süreçte çocuklar kadar etkili ve katılımcıdır. Bilinçli bir şekilde kaynaklar sağlarlar, etkinlikler tasarlarlar ve çocuklarla yapılan sohbetlerinde, öğrencilerin düşüncelerini destekleyen ve gelişimlerini ileriye taşıyacak şekilde iletişim kurarlar. Etkinlikler, çocukların doğal meraklarına dayanan, çocukların mevcut ve gelişmekte olan yeteneklerine uygun olduğundan, çocukların gelişimine uygun bir şekilde tasarlanmıştır.

Beceri Bazlı Bütüncül Eğitim Programı

Okulumuzun fiziksel ortamı, çocukların etkin öğrenmelerini ve yaratıcılıklarını destekleyecek şekilde düzenlenmiş ve donatılmıştır. Sosyal ortam ise, olumlu disiplin yöntemleri ile harmanlanmıştır. Bu sayede öğrencilerimiz tutarlı günlük program ve olumlu yetişkin-çocuk etkileşimleri ile istikrarlı bir şekilde güven geliştirirler. Bu güven hissi ise, onların öğrenme keşiflerine çıkabilmelerini tetikleyen iç atılımların oluşabilmesini ve deneyime dönüşebilmesini sağlar.

Günlük programın önemli bir parçası olan ve çocukların serbest oyunlarını planlı kılan “Planla-Yap-Değerlendir” sıralı faaliyeti, küçük grup zamanı ve büyük grup zamanı öğrencilerin özgüvenlerinin, dil gelişiminin, problem çözme, zaman yönetimi ve sorumluluk alma becerilerinin gelişmesini mümkün kılar.

Yabancı Dil ile Erken Tanışma

Öğrencilerimiz İngilizce dil eğitimini Okulöncesi seviyesinde etkin öğrenme yöntemleri ve oyunlarla doğal ortamda öğrenirler.

Okulöncesi öğrencilerimiz, ikinci dili, ana dillerini edindikleri gibi öğrenirler. Şarkılar, oyunlar, hikayeler, tekerlemeler, keşfe dayalı aktiviteler, gerçek materyaller ve gerçekçi görsel araçlar ile öğrenmeleri desteklenir. Çeşitli ve anlamlı öğrenme deneyimler ile otantik İngilizce’ye geniş bir yelpaze ile karşılaşmaları sağlanır.

Kulüp ve Branşlar

Öğrencilerimiz haftada bir ders saati süresince, alanlarında uzman öğretmenlerden Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Hareket Eğitimi dersi alırlar. Ayrıca yıl boyunca dönüşümlü olarak sekiz değişik alanda kulüp faaliyetlerine katılırlar. Tüm bu farklı alanlar öğrencilerimizin gelişimlerini zenginleştirir.

Ölçme-Değerlendirme Metotları ile Bireysel Destek

Okulöncesi öğrencilerimizin bireysel gelişimleri detaylı bir şekilde değerlendirilir. Her öğrencinin tüm gelişim alanlarında kendi olduğu yerden daha ileriye gitmesi için destek planları yapılır. Öğrencilerimize yönelik bireysel ve grup gözlem notları, anekdot kayıtları, beceri gözlem formları, portfolyolar, dönemsel gelişim raporları gibi farklı ölçme – değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, bütünsel bir yaklaşımın uygulanmasını ve sonuçların her öğrencimize kendine özel bireysel destek olarak dönmesini sağlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Okulöncesi yaş grubuna uygun, güçlü bir rehberlik ve psikolojik danışmanlığın yanı sıra, farklı kanallarla sürekli kılınan kaliteli bir okul-aile iletişimi de öğrencilerimizin gelişimine gözle görülür bir katkıda bulunur.

Okul-Aile İş birliği

Okulumuz, velilerimizle olan iletişime çok önem vermektedir. Okul personeli ve yöneticileri velilerimizin sorularına, sorunlarına ve önerilerine açık olmayı amaçlar. Velilerimiz tarafından ileri sürülecek bir fikir ya da öneri dikkat ve özenle, kurumsal prensip ve ilkeler ön planda tutularak ele alınır ve velilerimize geri bildirimde bulunulur. Öğrencilerimizin eğitimi ile ilgili konularda, öncelikle öğretmenlerimiz sorumludur; öncelikli görüşme randevu alınarak öğretmenlerimiz ile yapılmalı, gerek duyulduğu takdirde ilgili Müdür Yardımcısına ve /veya Okul Müdürüne başvurulmalıdır.

Okulun genel hizmetleriyle ilgili (servis, yemek, vb.) düşünce ve önerilerin öğrenci aracılığıyla yapılmaması beklenir. Bu iletişimin, yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına bildirilmesi belge niteliği taşıması açısından önemlidir.