Ortaokul Müfredatı

Hisar Ortaokulu olarak yenilikçi programımız, olumlu disiplin anlayışımız, etkin öğrenme yaklaşımımız ve öğrencilerimizin kendilerini en doğru şekilde ifade edebilmelerine olanak sunan eğitim-öğrenim olanaklarımız sayesinde, onların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini, kendilerine hedefler belirlemek üzere farkındalık kazanmalarını, aynı zamanda güçlü bir karaktere sahip olmalarını amaçlıyoruz.

Ortaokul programımız kapsamında, her branşta deneyimli akademik kadromuz öğrenimi sadece sonuç değil süreçle bir bütün olarak gören çağdaş ve zenginleştirilmiş Milli Eğiti Bakanlığı müfredatını takip etmektedir.

Beden Eğitimi

Hisar Okulları Beden Eğitimi programı, MEB müfredatı çerçevesinde öğrencilerin bireysel ihtiyaç ve farklılıkları gözetilerek hazırlanır. Programa dahil edilen farklı ve özgün spor branşlarının, öğrenciler tarafından tecrübe edilmesi sağlanır.

Hedefler

Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak, öğrencilerin kendilerine uygun olan sporu tanıyıp, hayat boyu düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmaktır. Temel hedef; belirlenmiş ünitelerdeki spor branşına ait temel becerileri sınıf seviyesine uygun olarak öğrencilere kazandırmaktır.

Program

Beden Eğitimi Dersi, ortaokul seviyesinde (5-6-7-8.Sınıflar) haftada 2 saat (blok ders 80 dk) uygulanmaktadır.

Ortaokul seviyelerinde fiziksel farklar nedeniyle kız ve erkek sınıfları oluşturulur ve dersler uygulamalı olarak yapılır. Dersler, aynı saat diliminde gelen seviyelere 4 farklı fiziksel alanda ve 4 farklı branşta kendi içerisinde rotasyon uygulamasıyla yapılır. Öğrenciler, her 8 haftada 4 farklı branşı uygularlar.

Yıl içerisinde belirlenmiş tarihler arasında o sınıf seviyelerinde 4 haftalık sınıflar arası turnuva dönemine yer verilir. (Florbol, Korfbol, Hentbol, Kinball)

Etkinlikler

Turnuvalar

Okulumuzda Ortaokul seviyesinde Hentbol, Florbol, Futsal, Streetball, Voleybol ve Korfbol turnuvaları düzenlenmektedir.

Hisar Okulları Dostluk ve Spor Şenliği

Her yıl, ilk dönemin son haftasında geleneksel “Hisar Okulları Dostluk ve Spor Şenliği” (bu yıl 7.si yapıldı) adı altında 12-14 özel ve devlet okulunun katılımıyla 3 gün süren bir şenlik gerçekleştirilir. 3 gün boyunca 700-800 kişilik öğrenci grubu bu faaliyetlere katılım sağlar. Bu organizasyonda öğrenci birlikleri sürecin bir parçası olarak düşünülerek gerekli işbirliği sağlanır.

Okul Takımları

Okul takımlarımızın okul sonrası çalışma saatleri 15:40-16:30 arasında 2 gün olarak belirlenmiştir. Okul Takımları, İlçe, il ve özel müsabakalarda Hisar Okulları’nı temsil ederler. Okul takımları kayıtları o yılki lisans yaşına göre yapılır.

Genel Kategorileri ilgili yaşlara ait sınıf seviyeleri belirler;

 • Küçükler: 5. ve 6. Sınıflar
 • Yıldızlar: 7. ve 8. Sınıflar
 • Gençler: Hazırlık – 12. Sınıflar
Hisar Okulları okul takımlarının ekim ayı itibariyle başlayan özel ve resmi müsabakalara katılımı sağlanır. Yıl içerisinde 130-140 okul dışı müsabakaya katılım sağlanmaktadır. Bu etkinlikler yanında İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyelerinde yıl boyunca farklı dönemlerde su oyunları, Datchball, Head Soccer, Eğlenceli Atletizm, Halat Çekme, Yakan top, Öğrenci Öğretmen Maçları gibi etkinlikler gerçekleşir.

İlkokul Takımları  

Ortaokul Takımları  

Lise Takımları

1-Minik Kız Basketbol

1-Küçük Erkek Futsal

1-Genç Erkek Basketbol A-B

2-Minik Erkek Basketbol

2-Yıldız Erkek Futsal

2-Genç Kız Hentbol

3-Minik Erkek Futsal

3-Küçük Kız Voleybol

3-Genç Erkek Futbol

4-Minik Kız-Erkek Masa Tenisi

4-Yıldız Kız Voleybol

4-Genç Kız Voleybol 

5-Minik Kız-Erkek Satranç

5-Küçük Kız Hentbol

5-Genç Kız-Erkek Satranç

6-Minik Kız Cimnastik

6-Küçük Erkek Hentbol

7-Yıldız Erkek Hentbol

8-Küçük Erkek Basketbol

9-Yıldız Erkek Basketbol

10-Küçük/Yıldız Kız-Erkek Masa Tenisi

11-Küçük/Yıldız Kız-Erkek Satranç

12-Küçük Kız Cimnastik

13-Dans Takımı

Bilişim Teknolojileri

Hisar Okulları’nda teknoloji, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Bilişim Teknolojileri programında hedef, öğrencilerimizin dijital anlamda gereken teknoloji becerilerine sahip, etkin ve üretken bireyler olmalarını ve öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği müfredat, yaklaşım ve uygulamalar aracılığı ile gerekli becerilere ulaşmalarını sağlamaktır. Müfredatımız temel olarak aşağıdaki başlıkları desteklemekte ve disiplinler arası bir yaklaşım ile uygulanmaktadır.
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • İletişim ve İşbirliği
 • Araştırma ve Eleştirel Düşünme
 • Problem Çözme ve Karar Verme
 • Algoritmik Düşünme
 • Dijital Vatandaşlık ve Farkındalık
 • Tasarım ve Üretim

Dinamik bir bakış açısına sahip olan Bilgisayar Eğitimi bölümü içerik ve fiziksel yapıda gerekli güncellemeleri ve değişiklikleri düzenli olarak yapmaktadır. Bilişim Teknolojileri derslerinin yanı sıra; seçmeli dersler, kulüpler, projeler ve okul sonrası çalışmalar ile öğrencilerimizin teknolojinin farklı alanlarında kendilerini gerçekleştirmeleri için fırsatlar sunulmaktadır bu alanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Programlama
 • Robotik
 • 3D Tasarım
 • Elektronik
 • Grafik Tasarım
 • Multimedya

Bu alanlar doğrultusunda öğrencilerimiz proje ve çalışmalarını gerçekleştirmek, ilham almak, odaklanmak ve akran öğrenmesi ile hedeflerine ulaşmak için tasarlanan ve onlara esnek bir öğrenme ortamı sunan ideaLab çalışma alanını kullanmaktadır. Bu alan pek çok proje, etkinlik ve çalışmanın yürütüldüğü yaşayan, dönüşen ve üreten bir öğrenme ortamına dönüşmüştür. Ayrıca okulumuz her üç kademede bulunan bilgisayar laboratuvarları, multimedya laboratuvarları ile gerekli öğrenme ortamlarına sahiptir.

Tüm bu ortamları kullanırken ve çalışmaları yaparken öğrencilerimizin kendi öğrenme sorumluluklarını almalarını desteklemek amacı ile bakış açımız şu motto ile açıklanabilir; “Make, Fail, Learn and Repeat”/ “Yap, Hata Yap, Öğren, Tekrar Et.”

Hisar Okulları’nda; Ortaokul’da 1:1 iPad ve Lise’de BYOD (Bring Your Own Device) yaklaşımı ile teknoloji eğitim ortamının doğal bir parçasıdır. Bu süreci desteklemek için öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimizde teknoloji eğitimleri konusunda desteklenmektedir. Eğitim Teknolojileri başlığı altında öğrenen bir okul toplumunun oluşturulması ve desteklenmesi bakış açısı ile gerekli eğitim ve çalışmalar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Bilişim Stratejleri Politikası

Hisar Okulları, teknolojinin etkin kullanıldığında kullanıcılar (öğrenci, öğretmen ve çalışan) için eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunduğuna inanır. Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde kullanıldığında, öğrencilerin 21. yüzyıla uygun beceriler kazanmalarını kolaylaştıracak… Devamını okuyun.

Ders İşlenişi

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

5.-8. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kazanımları öğrencilerimizin hazır bulunuşluk seviyeleri baz alınarak seviyelere göre belirlenmiştir. BT ve Yazılım derslerimiz ortaokuldaki tüm seviyelerde haftada 2 saat olmak üzere ortaokul bilgisayar laboratuvarımızda yapılmaktadır. Eğitim dönemi içerisinde müfredatımızın içerdiği konulardan “Dijital Vatandaşlık, Dijital Okur-Yazarlık ve İnternet Güvenliği” konusunda öğrencilerimizin farkındalık sahibi olmaları önceliklerimiz arasındadır. Aynı zamanda öğrencilerimizi 21. yüzyıl gerekliliklerine en iyi hazırlayacak şekilde bilişim teknolojileri konusunda farklı alanlarda ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunulmaktadır. Bu doğrultuda yıl boyunca yapılan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “İletişim, Araştırma ve İşbirliği”, “Etik ve Güvenlik”, “Dijital Ürün Oluşturma”, “Problem Çözme ve Algoritma Geliştirme”, konularında disiplinler arası çalışmalara, projelere, ulusal ve uluslararası yarışmalara önem verilmektedir.

Technovation

Technovation, merkezi San Francisco – California’da bulunan, 2010 yılından bu yana yaklaşık 78 ülkeden 10.000’den fazla kız öğrencinin katıldığı, dünyada ortaokul ve lise seviyesindeki kız öğrencilerin girişimcilik ve yazılım alanında kendilerini geliştirmesi amacını taşıyan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Technovation kulübümüz, kız öğrencilerimizin yaşadıkları çevrelerinde var olan bir problemi birçok yönden ele alarak o problemin çözümüne yönelik bir mobil uygulama geliştirmelerini ve aynı zamanda geliştirmiş oldukları uygulamayı da girişimcilik çevresinde değerlendirmelerini hedeflemektedir. Öğrencilerimiz bir okul yılı süren bu süreçte girişimcilik, problem çözme, iş planı hazırlama, programlama ve ara yüz tasarımı gibi konular üzerine deneyim kazanmakta ve sene sonunda tasarlamış oldukları uygulama ile uluslararası platformda değerlendirilmektedir.

Programlama & Robotik Projeleri

Robotik teknolojileri ile tanışmak, bu alanda deneyim sahibi olmak, yerel ve uluslararası robotik yenilikçi ve programlama projelerinde yer almak, kendi projelerini geliştirmek isteyen öğrencilerimize bu kulüp etkinlikleri destek olmaktadır. Öğrencilerimiz algoritma geliştirme, matematiksel hesaplamalar, elektronik aletler ve robotik çalışmalar üzerine kendilerini geliştirme fırsatı elde ederler.

“Maker Lab” Çalışmaları

Bu kulübümüz Bilişim Teknolojilerinin temel kazanımlarından “Problem Çözme ve Programlama” alanına ilgi duyan öğrencilerimizin katılımına açıktır.

Bu kulüp 5. ve 6. Sınıf öğrencilerimize yönelik olup, öğrencilerimizin yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerini geliştirmesini desteklemektedir. Öğrencilerimizin kulüp süresince programlama, elektronik, 3D modelleme ve tasarım alanlarında yaratıcı projeler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersindeki eğitim öğretim programı, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda haftada iki ders saati olarak yürütülmektedir.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin amacı; evrensel insani ve ahlâki değerlerin, dinlerin insani ve ahlaki değerleriyle örtüştüğü bilincine aklın ve bilimin ışığında ulaşan nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Hedefler

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde, Atatürk’ün “Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur. ” sözünden hareketle;

 • Doğru din anlayışına sahip,
 • Kendisiyle ve çevresiyle barışık,
 • Hoşgörülü, farklılıkları kültürel bir zenginlik olarak gören ve kuşatıcı bir dil kullanan, birlikte yaşama kültürü gelişmiş,
 • Kendini gerçekleştirmiş, öz değer bilinci yüksek, beden, zihin, ahlâk, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders İşlenişi

Ders amaçları doğrultusunda, öğrenme-öğretme sürecinde, öğretim programı aracılığıyla kazanmaları hedeflenen bilgi, beceri, tutum, değer, kavramlar, yüksek düzeyde ahlâk ve karakter sahibi olmak ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak çerçevesinde; öğrenci merkezli yaklaşımlarla, anlayarak öğrenme, araştırmacılık, sorgulayıcılık ve yaratıcılık yöntemleriyle eğitim öğretimdeki yenilikler takip edilerek kazandırılır.

Derslerde, öğrencilerin ele alınan olayları açıklamalarını, yorumlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayan bireysel veya grup etkinlikleri, öğretmen ve öğrencilerin birlikte katılacağı tartışmalar ve yaparak-düşünerek öğrenme etkinlikleri yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Dersle ilgili ölçme ve değerlendirmelerde amaç; öğrencilerimizin konuları öğrenme ve kavrama düzeylerini tespit etmek, öğrenilmesinde güçlük çekilen konulara geri dönme yoluyla öğrencilerimizin eksikliklerini gidermek (geri besleme) ve bu suretle önümüzdeki yılların müfredat geliştirme çalışmalarına katkı sağlamaktır. Ölçme ve değerlendirmede “süreç odaklı değerlendirme” esas alınmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem ikişer yazılı sınav yapılır. Bir öğrencinin dönem notu; sınavlardan aldığı notlar ve ders etkinliklerine katılım ile proje notu sonucunda ortaya çıkan notların ortalamaları ile belirlenir.

Fen Bilimleri

“Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge”- Carl Sagan

Hisar Okulları Ortaokul Fen Bilimleri dersi, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımını temel alan bir derstir. Fen Bilimleri bölümü öğrencilerin;

 • Temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak, uygun şekillerde kullanmalarını,
 • Problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerinden yararlanmalarını,
 • Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlamalarını,
 • Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler geliştirmelerini,
 • Bilimsel tutum ve değerlere sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Hedefler

21.yy öğrenen profili dikkate alınarak farklı öğrenme alanlarında hazırlanan öğrenim içerikleri;

 • Fen Bilimleri okuryazarlığı, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme becerisi kazandırma,
 • Bilim, teknoloji, toplum ve çevre konuları arasındaki dinamik ilişkileri kavratma,
 • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma,
 • Problem çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerinden yararlanmalarını sağlama,
 • Yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlama,
 • Fen Bilimlerine ilgiyi arttırma,
 • Bilim insanlarının sergilediği tutum ve davranışları model alarak kendi bilimsel ürünlerini yaratabilme hedeflerini sağlayacak etkinlikleri içermektedir.

Ders İşlenişi

Öğrencilere bilimin bir düşünme yöntemi olduğunu vurgulamanın yanında, bilim okur yazarı olmalarını hedefleyen bir bölüm olarak, bilimsel bilgiyi araştırıp sorgulama becerisini içselleştirerek yaşam boyu kullanmalarını sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmektedir. Öğrencilerin geçerli ve güvenilir kaynaklara erişme becerisi geliştirebilmeleri adına bilimsel araştırma ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin sadece okul yaşantılarında değil, birer yetişkin olduklarında da kullanmaları beklenen analiz etme, yorumlama ve günlük hayat problemlerine çözüm bulma becerilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Understanding by Design (UbD) çerçevesinde hazırlanan ders planları, Fen bilimleri derslerinde verilen tüm bilgi ve becerilerin gerçek yaşama transfer edilmesini sağlayacak deneyimlerden oluşmaktadır. İşbirlikli öğrenmenin önemini vurgulamak amacıyla da laboratuvarda gruplar halinde çalışma imkanları sağlanmaktadır.

Kalıcı anlamaya yönelik hazırlanmış ders (UbD) planları yapılırken ve dersler işlenirken STEM ve Engineering Design/Mühendislik Tasarım gibi yenilikçi öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin bağlam temelli ve etkin öğrenmelerini sağlayacak öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.

Ortaokul Fen Bilimleri dersinin dili İngilizce ve Türkçe olmak üzere çift dilde işlenmektedir. Fen kavramlarının İngilizce verilmesi hedeflendiği gibi, bazı temel bilimsel ifadelerin de İngilizce olarak kullanılması önemsenmektedir. Öğrencilerin İngilizce Fen bilgi ve becerilerinin uluslararası platformda ne düzeyde olduğunu ölçmek için ISA Scientific Literacy sınavı verilmekte ve bu sınavın sonuçları dikkate alınarak ders içerik ve düzeyleri planlanmaktadır. Öğrencilere yıl boyunca her ünitede bölüm öğretmenleri tarafından zenginleştirilmiş içerikle hazırlanan Fen Ünite kitapçıkları da çift dilli olarak sunulmaktadır. Yurtiçi bilim yarışmalarının yanı sıra İngilizce dilini de kullanabilecekleri ve İngilizce araştırma ve deney raporu yazabilecekleri ve dili kullanarak sunum yapabilecekleri uluslararası yarışmalara da katılımları sağlanmaktadır.

Fen Bilimleri dersi farklılaştırılmış öğrenme aktivitelerinin de öğrencilere sunulduğu bir derstir. Farklı öğrenme hızında öğrencilere yönelik Tailoring Science uygulamaları, farklı seviyelerde hazırlanmış ve rubrikli laboratuvar uygulamaları ve mini projeler, sınav sonuçlarına göre bireysel hazırlanan Fen Pekiştirme Çalışmaları (FPÇ), öğrencilerin bireysel olarak takip edildiği ve birebir geri dönüt verildiği uygulamalardandır. Bu şekilde okulun misyonunda belirtildiği gibi sahip oldukları potansiyelleri açığa çıkarmak için çeşitli imkanlar sunulmaktadır.

Bilişim Teknolojileri, Matematik ve Görsel Sanatlar dersleri ile disiplinler arası çalışmalar planlanarak öğrencilerin farklı alanlarda sahip oldukları bilgi ve becerilerini kullanmaları sağlanmaktadır. Ürettikleri projelerle de çeşitli yarışmalara katılım sağlanarak farklı öğrenme ortamlarını ve ürünleri de gözlemleme şansı verilmektedir.

Fen derslerinin öğrenme materyallerini çeşitlendirmek amacıyla birçok iPad uygulamasından faydalanılmaktadır. Ayrıca duyuru ve süreç odaklı çalışmaların takibinde Google Classroom etkin olarak kullanılmaktadır. İlgi duyan öğrencilere proje çalışmalarında ihtiyaç duydukları teknolojik araçlar sağlanmakta olup, projeleri desteklenmektedir.
Hisar Ortaokulunda 2018-2019 yılında yenilenmiş iki adet Fen Bilimleri laboratuvarı bulunmaktadır. 21.yy öğrenen profili dikkate alınarak bölüm öğretmenleri tarafından tasarlanan esnek öğrenme ortamı olan laboratuvarlarımızda yıl boyunca 250’ye yakın deney ve etkinlikler etkin bir şekilde  yapılmaktadır. Öğrenme ortamımız öğrencilerde bilime olan ilgiyi ve sorgulamaya becerilerini artırmak amacıyla çeşitli görseller ile zenginleştirilmektedir. Laboratuvarlarımız ve sürekli yenilenen laboratuvar malzemelerimiz okul sonlarında Fen projeleri yürüten öğrencilerimizin de kullanımına açıktır.

Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı sınavların yanı sıra süreç odaklı değerlendirme Hisar Okulları değerlendirme politikasının odağını oluşturmaktadır. Buradan yola çıkarak öğrencilere kendi öğrenmelerinin sahibi olduklarını hatırlatan mini sınavlar, mini sınavın tekrarları (retake sınav), ek çalışmalar, isteğe bağlı dönem Fen projeleri, FPÇ çalışmaları, günlük ve haftalık ödevler, laboratuvar çalışmaları, Pre-Post testler, sınav kazanım formları, sınav öz değerlendirme formları, vb. uygulamalarımızdan bazılarıdır.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar Bölümü, her öğrencinin kendisine sunulan sanat pratikleriyle yaratma cesaretini geliştirmesine fırsat tanımayı hedeflemektedir.

Bölüm;

 • Geçmişle bağ kurabilen, geçmişin kültür ve sanat birikimini günümüze yönelik çalışmalara taşıyabilen, disiplinler arası etkileşimleri sanat alanı ve ortamında değerlendirebilen, düşüncelerini özgün ürünlere dönüştürebilen, sanatın gerekliliğini kavramış ve yaratıcılığını her alanda kullanılabileceğine inanan bireyler yetiştirmek için; bölüm her öğrenciyi bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak destekler.Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine ve kendilerini sanatsal anlamda ifade etmelerine olanak sağlayacak çoklu ortamları yaratmaya çalışır.
 • Öğrencilerde sosyal sorumluluk duyarlılığının gelişmesini önemser. Bu amaçla; “Sanatla Sosyal Sorumluluk” projelerini destekler, öğrencileri bu konuda proje üretmeleri için cesaretlendirir.
 • Ders etkinliklerini öğrencilerin sadece uygulamalı olarak değil iyi bir sanat izleyicisi ve okuyucusu olabilmesi için gerekli olan teorik bilgiyi verecek şekilde tasarlar.
 • Öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve birikimlerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını destekler. Bu nedenle “Hisar Serisi Karma Sergileri” etkinliklerine isteyen öğrencilerin katılımını sağlar.

 • Öğrencilerin sanatsal açıdan kendilerini ifade etmeleri ve tanımaları için okul içi projelere, okul dışı projelere ve yarışmalara her sınıf seviyesinde katılımı teşvik eder.
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin başka okullar ile sanatsal ortamlarda buluşmalarını ve çalışmalarını paylaşmayı önemser; bu nedenle her yıl okullar arası etkinliklere, ulusal ve uluslararası proje etkinliklerine katılır.
 • Okulöncesi sınıflardan Lise sonuncu sınıfa kadar tüm çalışmalarını bütünlük içinde ve tüm öğretmenlerin katılımıyla sürdürmeyi önemser.
 • Öğrencilerin merak ettikleri ve kendi seçtikleri konuları araştırabilecekleri, deneyimlerini kendi yaşantılarına taşıyacakları, ilgi ve yeteneklerine göre projeler üretebilecekleri uluslararası ortamlarda bulunmalarını sağlar.

Program

Hisar Ortaokulu’nda Görsel Sanatlar dersleri;

 • 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda haftada 1 saat Görsel Sanatlar dersi
 • 7, 8. Sınıflarda haftada 2 saat Teknoloji ve Tasarım dersi
 • Ayrıca farklı seviyelerde Renkli Resim Teknikleri Kulübü ve Seramik Kulübü dersleri verilir.

Ders içerikleri aşağıdaki gibidir:

Görsel Sanatlar

Öğretim programında edinilen bilgilerin özümsenmesi ve sanat eserlerinin daha anlamlı değerlendirilmesi, sanat çalışması oluşturmada ve sanatı takdir etmede kişisel değer ve fikirlerin iletimi; sanatçıların formları, materyalleri ve sembolleri eserlerinde nasıl kullandıklarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi; sanat eserinin meydana gelmesinde yaratıcı sürecin araştırılması, analizi ve keşfi, sanat elemanları ve tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel ve çağdaş sanat materyallerinin kullanılarak tasarım yapılması, görsel sanat dilinin geliştirilmesi, sanatın anlamının ve değerinin araştırılması; görsel sanat çalışması oluşturulurken farklı tekniklerin bir arada kullanılması üzerine odaklanılmıştır.Görsel Sanatlar dersi öğretim programı tüm sınıf seviyelerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik öğrenme alanı ve sınıf seviyesi arttıkça artan kazanımlardan sarmal bir şekilde kurgulanmıştır. Program doğası gereği dikey planlamayı destekler ve kalıcı anlamaya yönelik tasarlanmıştır.

 Öğrencilerin kazanması hedeflenen temel beceriler şunlardır:

 • Algılama
 • Analiz Etme
 • Bilişim Teknolojilerini Kullanma
 • Değerlendirme
 • Çok Yönlü Düşünme
 • Eleştirel Düşünme
 • El-Göz-Beyin Koordinasyonu Sağlama
 • Estetik Duyarlılık
 • Görsel Okuryazarlık
 • Kültürel miras
 • Sanatsal Etik
 • Öz Farkındalık
 • Tasarım Medya Okuryazarlığı
 • Gözlem Yapma
 • Malzeme Kullanma
 • Sentez
 • Yaratıcı Düşünme

Teknoloji Tasarım

Teknoloji ve Tasarım dersi hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen, teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirir. Bu çerçevede, Teknoloji ve Tasarım derslerini tamamlayan öğrencilerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlaması, problemleri tanımlayıp yenilikçi ve özgün alternatif öneriler geliştirmesi ve bu öneriler arasında değerlendirme yapmak suretiyle en uygununa karar veren bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif etkilerinin de var olduğunu bilen, yaptığı teknoloji ve tasarım ürünlerinde negatif etkileri en aza indirmesi gerektiği bilincine sahip, bunun yanı sıra teknoloji ve tasarım uygulamalarında etik kurallara ilişkin farkındalığı kazanmış bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Öğrencilerin kazanması hedeflenen temel beceriler şunlardır:

 • Özgüvenli
 • İnceleyen
 • Gözlem yapan
 • Çevresine duyarlı
 • Sorumluluk sahibi
 • Analitik düşünebilen
 • Yenilikçi ve özgün çözümler üretebilen
 • Birlikte çalışabilme becerisine sahip

İngilizce

 

Hisar Ortaokul İngilizce Bölümü öğretmenleri İngiltere, Amerika, Kanada ve Avusturalya’dan aramıza katılan, Yüksek Lisans derecesine sahip, uzman kişilerdir. Programımız CIS (Council of International Schools) ve NEASC (New England Association of Schools and Colleges) tarafından onaylanmıştır. Her yıl öğrencilerimiz, uluslararası okullar için tasarlanmış, öğrencilerin İngilizce ve Matematik becerilerini ölçmek üzere uygulanan Avusturalya kökenli ISA sınavını alırlar. Bu değerlendirmeden alınan sonuçlar, dünyada önde gelen uluslararası okulların aldığı başarılara eş değerdedir.

Hedefler

Hisar Ortaokulu’nda, öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini, anadili İngilizce olan bireyler seviyesinde geliştirmeyi amaçlarız. Hisar Ortaokul öğrencileri, 8. Sınıfta ayrıldıklarında çağdaş konularda herhangi bir tartışmayı yürütecek, bir görüş hakkında yazı yazabilecek ve kurgu romandan modern belgesellere kadar karmaşık metinleri okuyup analiz edebilecek yetkinlikte olur.

Bölümümüze, öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerinin gelişimini de desteklemekteyiz. Bu hedefle ve Hisar’ın misyonu doğrultusunda, öğrencilerimiz derslerde grup çalışması içerisinde, uzun döneme yayılan çalışma stratejileri geliştirmeyi, kendi yaptıkları çalışmalara ve davranışlarına eleştirel bakabilmeyi, araştırma ve proje tasarlamada teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirler. 5. Sınıfta kısa metin yazıları ve sunumlarla başlayan bu beceriler, 8. Sınıfta güncel sorunlarla ilgili araştırma projeleri yazmaları ve münazaralarda görev almaları ile öğrencilerimize kademeli olarak kazandırılır.

Ders İşlenişi

Ortaokul İngilizce programında, Amerika Birleşik Devletleri’nde tercih edilen Ortak Temel Ders Müfredatı izlenir. Ortak temel dersler, branşlar arasındaki ilişkiyi daha yakından anlamaya eğilerek, derslerin belirli ve pragmatik becerileri oluşturmak üzere tasarlanmasını sağlar. Farklılaştırılmış eğitim yaratıcı yaklaşımları destekler ve öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarının bilincinde olarak, tüm öğrencileri başarıya götürecek fırsatları elde etmelerine olanak sağlar.

Derslerde işlenen üniteler Tasarlayarak Öğrenme (UbD) esasına dayanır. Tasarlayarak Öğrenme, öğrenci başarısını geliştirmeye yönelik bir çerçevedir. Öğretmenlerimiz, temel ve merak uyandıran sorular doğrultusunda dersleri tasarlamak üzere bir arada çalışırlar. Öğrencilerimiz ise bu karmaşık tezleri derinlemesine incelemek, kendi çıkarımlarına ulaşmak ve yüksek akademik standartlara göre kendilerini ifade etmek üzere dilbilgisi, konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri kazanırlar. Ünite konularımız her yıl bölümümüz tarafından incelenerek güncellenir.

Ölçme ve Değerlendirme

Final değerlendirmeleri; yaratıcı yazma, drama performansları, sunumlar, deneme yazıları, münazara, araştırma ödevleri, okuma ile dilbilgisi sınavlarını kapsar. Bu değerlendirmeler günlük müfredatımızın bir parçasıdır. Öğrenme sürecinde öğrencileri başarıya taşıyacak süreç vurgulanır. Her gün ders sırasında öğrenciler becerilerini geliştirirlerken ders notu değerlendirmeleri ile ilgili geri dönüşler kendileriyle paylaşılır. Her bir ödev ve sınav; öğrencilerle daha önceden nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgi verilmiş yönerge ile değerlendirilir. Öğrencinin kendi kendini değerlendirme becerisi, İngilizce Bölümünün önde gelen hedeflerinden biridir.

 

Matematik

“Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.” Albert Einstein


Hedefler
Hisar Okullarında Matematik dersi, analitik düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik, ezberden uzak, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran bir derstir.

Dersin amaçları arasında, öğrencilerin bireysel potansiyellerini açığa çıkarmak ve geliştirmek, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak, matematiğin doğasını incelemelerini sağlamak, işlem ve problem çözme becerilerini geliştirmek, sorumluluk bilincini geliştirmek olduğu kadar matematiğin günlük hayat ve diğer disiplinlerle ilişkilerini görmelerini sağlamak, kendi fikirlerini ifade etmek ve farklı fikirlere saygı duymak da bulunmaktadır.

Etkinlikler

14 Mart haftasında tüm okulda Pi Günü kutlamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda “Pratik Matematik” etkinliklerine yer verilmektedir.

Her sene okulun son haftasında Ortaokul Şenliği kapsamında Matematik etkinlikleri düzenlenir. Amaç, her seviyedeki öğrenciye uygun bir yarışma, oyun ve aktivite ile matematik biliminin heyecanını ve coşkusunu, tüm okul bünyesinde yaşatmaktır.

Matematik Bölümü tarafından açılan “Akıl Oyunları” kulübünün bir etkinliği olarak Akıl oyunları yarışması Türk Beyin Takımı ile iş birliği içerisinde yapılmaktadır.

Matematiğe ilgisi olan ve matematiği farklı yönleriyle de ele almak isteyen öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini daha da geliştirmek amacıyla İleri Matematik Etütleri, İleri Matematik Kulübü ve Olimpiyat Çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanmaktadır. 

Modern Diller

Sınırların giderek kalktığı günümüz dünyasında, İngilizce’nin yanı sıra başka yabancı dilleri de kullanabilmek, kişilere yaşamlarında önemli avantajlar sağlar. Hisar Okulları bu bağlamda öğrencilerine Fransızca, Almanca ve İspanyolca dil derslerini sunar.

Ortaokulda 5. Sınıfta başlayarak, 8. Sınıfın sonuna kadar süren ikinci yabancı dil programımızda, Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi kapsamında, modern dünyaya uyum sağlayabilen, hedef dilin kültürel ve sosyal hayatı hakkında bilgi sahibi olan, 21. yüzyıl becerilerine hakim, eleştirel düşünebilen, yabancı dilde iletişimsel yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştirilir.

İkinci yabancı dil derslerinde, birbirini tamamlayan temel becerileri (konuşma, okuma-anlama, yazma, dinleme) içeren, çok yönlü aktivitelerle donatılmış ve teknolojinin de entegre edildiği bir eğitim programıyla çalışılır. Güncel konulardan örnekler verilip otantik kaynaklar (gazete, video, şarkı, film, makaleler vs.) kullanarak ve dilin kültürel öğelerini de derslere katarak öğrencilerin ilgisini yüksek tutmak hedeflenir.

Çeşitli atölye çalışmaları planlayarak, dış etkinliklere aktif katılarak öğrencilere yabancı dillerini kullanabilecekleri fırsatlar hazırlanır.

Öğrencilerimiz Ortaokul eğitimlerinin sonunda ülkemizde yetkili kurumlarca yürütülen Almanca için “Fit” ve Fransızca için “DELF” dil yeterlilik sınavlarına yönlendirilir ve geldikleri A1 dil seviyesinin somut göstergesi olan, uluslararası boyutta geçerliliğe sahip dil sertifikalarını alırlar.

Almanca

Ortaokul seviyesinde Almanca derslerimiz 5-6-7. Sınıflarda haftada 4 ders saati, 8. Sınıfta haftada 3 ders saati olarak planlanır.

Ortaokul Almanca derslerinde amaç, öğrencilerimizin Alman dilinin yapısına ve temel kelimelere hakim olmalarını, kendilerini basitçe ifade etmelerini ve Alman kültürünü tanımalarını sağlamaktır.

5. Sınıf

5. Sınıf Almanca ders programında; tanışma, hal-hatır sorma, özür dileme, form doldurma, alfabe, sınıf içi yönergeler, sahip olmak ve olmak fiilleri, kendini tanıtma, soru kalıpları, diyalog çalışmaları, dersler, okul eşyaları, renkler, sayılar (0-50), olumsuz cümle kurma, hobiler, spor ve müzik aktiviteleri, aile bireyleri, Fiziksel tasvir, evcil hayvanlar, 3. kişiyi tanıtma, yiyecekler ve içecekler, alışveriş yapma, sipariş verme, günler – aylar – mevsimler, kart/ davetiye yazma ve davete cevap verme, Hava durumu konuları işlenir.

Bu ders, öğretmenler tarafından hazırlanan ünite kitapçıkları, videolar, filmler, Ipad çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle desteklenmektedir.

6. Sınıf

6. Sınıf Almanca dersi programında; meslekler, ülkeler ve uyruklar, sayılar (0-1000), kişilerin basitçe fiziksel ve karakteristik yönlerden tasviri, 3. bir kişiyi tanıtma, olumlu/ olumsuz cümleler, soru kalıpları, bağlaçlar, niteleme sıfatları, mekan isimleri, kıyafetler, hava durumu tekrarı, alışveriş diyalogları, günler, saatler, ders isimleri, ders programı oluşturma ve anlatma, gün akışı, tatil ve boş zaman aktiviteleri konuları işlenir.

7. Sınıf

7. Sınıf Almanca ders programında, evin bölümleri, ev eşyaları, yer-yön edatları, dükkan isimleri, yol tarifi, geçmiş zaman ve geçmiş zaman belirteçleri, tatil aktiviteleri (geçmiş tatilinden bahsetme), vücut bölümleri, hastalıklar, doktor-hasta diyalogları, detaylı gün akışı, gelecek zaman, gelecek planları ve gelecek tatilinden bahsetme konuları işlenir.

8. Sınıf

8. Sınıf Almanca ders programında, dünya sanatçıları, müzik türleri, enstrümanlar, biyografik yazılar, şarkılar, film türleri, aktörler, afiş çalışmaları, fiziksel ve karakteristik tasvir, sosyal medya türleri, sosyal medyanın önemi, olumlu ve olumsuz yanları, blog çalışması, ünlü Alman bilim insanları ve buluşları, kendi ürününü tasarlama projesi, giyim stil türleri, renkler, kumaşlar, desenler, tarzını ilginç bulduğun ünlüler, alışveriş diyalogları, yemek tarifleri, yöresel yemekler araştırması, restoran diyalogları, mekan tasarlama ve slogan bulma konuları işlenir.

Müzik

Hisar Okulları’nda Müzik eğitimi, Okulöncesi 1-2-3. Sınıflarda müzik eğitimi toplu ders olarak yapılmaktadır. Müzik programımızdaki dikey yapılandırma ile öğrencilerimiz 4. Sınıftan itibaren eğitim görecekleri branş derslerine kademeli olarak hazırlanmaktadırlar. Ortaokul ve Lise eğitimleri boyunca seçtikleri branşta yetkinleşmektedirler.

Branş Dersleri

Okulumuzda 4. sınıftan itibaren toplu Müzik dersleri yerini, Milli Eğitim Bakanlığı müzik dersi müfredatı kapsamı içinde, öğrencilerimizin yetenekleri ve istekleri doğrultusunda seçecekleri enstrüman branşı derslerine bırakmaktadır.

Bu sistemin temeli öğrencimizin seçeceği enstrümanın eğitimini almasına dayanmaktadır. Ancak bu seçimlerin doğruluğundan emin olabilmek, çoğu zaman belli bir deneme süresi gerektirmektedir.

Bu uygulama da öğrencimiz için en doğru enstrüman seçiminin yapılması 3. sınıf boyunca müzik derslerinde yapılacak öğretmen gözlemleri sonucu şekillenir.

Öğrencilerimiz, 4. Sınıftan itibaren piyano, keman, klasik gitar, flüt, trompet, saxofon, klarnet, vokal, perküsyon branşlarından birini seçerek müzik eğitimine 8. sınıfın sonuna kadar devam ederler, Lise seviyesinde enstrüman eğitimini seçmeli ders seçenekleriyle arttırma şansına sahiptirler.

5. Sınıftan itibaren, Ortaokul ve Lise seviyesinde faaliyet gösteren Orkestra Kulüpleri her seviyeden öğrencilere toplu halde müzik yapma fırsatı sunar.

Branşlaşmanın amacı, öğrencimizin okulumuzdan mezun olurken iyi seviyede enstrüman çalmasını, öğrencilik yıllarında okul orkestralarında görev almasını hedefler.

Sosyal Bilgiler

 

Hisar Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler programı, 5, 6 ve 7. Sınıf düzeylerinde Sosyal Bilgiler, 8. Sınıfta ise T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri insan hakları hukuku, coğrafya, tarih, sosyoloji, felsefe, antropoloji, ekonomi ve siyaset bilimi gibi birçok disiplini barındırır. Esas olarak beceri odaklı tasarlanan derslerde, yaşadığımız çağın ekonomik, sosyolojik ve doğal/çevresel koşullar, bu koşulları ortaya çıkaran nedenler, geçmişten bu yana yaşanan değişim ve süreklilik gösteren durumlar ele alınır.

Hedefler

Bölüm dersleriyle öğrencilerimizin;

 • 21. yüzyılın dünyasında olup bitenlerin farkında, yaşanan çağa hangi süreçlerin ardından gelindiği bilgisine sahip,
 • Kimden ve nereden gelirse gelsin kendisine sunulan her türlü bilgiyi sorgulayan, kanıt temelli görüş geliştirebilen, görüşlerini demokratik yollar ve araçlarla savunabilen, demokratik vatandaşlık haklarının ve sorumluluklarının farkında olan,
 • Cumhuriyet’in demokratik kazanımları ve bu kazanımların elde edilmesinde başta M. Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kadronun çabalarının bilincinde,
 • Farklı kültür, inanç, yaşam biçimi ve görüşlere saygılı, iletişim becerileri güçlü, empati kurabilen, ayrımcılık karşıtı tavır sergileyen,
 • Yakın ve uzak çevrelerindeki çevresel, toplumsal olayların/sorunların farkında, bu sorunlara insan hakları ve evrensel değerlerin ışığında barışçıl çözüm önerileri geliştirebilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Ders İşlenişi

Kitle iletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği ve bilgiye erişimin kolaylaştığı 21. yüzyılda; bilimsel olanla olmayanın, normatif önermelerle bilgi önermelerinin, kişisel kanaatler ve görüşlerle olgusal olanın iç içe sunulduğu gerçekliği dikkate alınarak yapılandırılan derslerde, oluşturmacı ve yapılandırmacı öğretim modeli uygulanır. Genel olarak dersin temel ve yapısal kavramları, olgu ve olaylar bilgisi, bölümümüz tarafından hazırlanan ünite kitapçıklarındaki metinler, resimler, karikatürler vb. görsel materyallerin analiziyle kazandırılır. Metinler üzerinden karşılaştırmalı okumalar yapılarak öğrencilerin tez ve antitez oluşturmaları sağlanır. Farklı görüşleri savunan gruplar arasında tartışmalar yapılır. Olaylar/durumlar arasında nedensellik ilişkisini gösteren zihin haritası çalışmaları yapılır. Düzeylerine uygun olarak tarih okur-yazarlığı becerisini güçlendirmeye yönelik okuma ve yazma çalışmaları yapılır. Kollektif öğrenmenin gerçekleşmesi için küçük grup ve büyük grup çalışmaları yapılır.

Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirmede, sonuçtan çok öğrencinin derslerde neleri nasıl öğrendiğine odaklanan süreç odaklı değerlendirme yöntemi esas alınır. Öğrencilerimizin hazır bulunuşu ve zaman içindeki gelişimine ilişkin veri toplamak ve bu veriler ışığında öğrenme süreçlerini ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmak amacıyla ödevler verilir, testler, quizler uygulanır, sınıf içi tartışmalar, yazma ve okuma çalışmaları yapılır.

Türkçe

“Türkçemiz, derinliğiyle, genişliğiyle, sınırsız gücü ve güzellikleriyle içinde bin bir rengi barındıran engin bir denizdir.”  Yaşar Kemal

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerimizin hayat boyu kullanabilecekleri sözlü ve yazılı iletişimle ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmalarını sağlar. Bu beceriler, okuma, yazma, konuşma, dinleme alanlarına yönelik çalışmalar aracılığıyla verilir. Becerilerin yapılandırılmasında, öğrencilerin kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma – yazma alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bilgi, yetenek ve değerleri içeren bir bütünlük temel alınır.

Hedefler

Türkçe Dersi Öğretim Programı hedefi;

 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
 • Kendini ifade eden, iletişim kuran, işbirliği yapan, girişimcilik ve sorun çözme kapasitesi gelişmiş,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, özgüveni yüksek, çevresiyle uyumlu, görüş ve tezlerini gerekçe ve kanıtlarla destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen,
 • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sentezleyebilen, okuma ve öğrenmeden zevk alan,
 • Bilgi teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanarak bilgi edinme, oluşturma ve paylaşma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin, öğrendiklerini beceriye dönüştürebilmeleri için Türk ve dünya edebiyatının seçkin edebî eserleri ile farklı kültürlere saygı duyarak dünya vatandaşı olmaları önemsenmektedir. Buna göre öğretim programında öğrencilerin, görsel okumalar, gündelik yaşamla bağ kuran düşünsel yazılar ve araştırmalarla zihinsel yetkinliklerinin, entelektüel birikimlerinin ve düşünce dünyalarının gelişimi gözetilmektedir.

Ders İşleme Biçimlerimiz

Her yıl Türk ve dünya edebiyatının seçkin ürünlerinin öğrencimizin gelişim düzeyine uygun örnekleri okutulur. Bu okumalar güdümlü (derste öğretmenle birlikte yapılan etkinlikli okuma) ve okuma performansı (öğrencinin kendi kendine gerçekleştireceği, öğrendiklerini uygulayacağı okuma) biçimindedir.

Dil bilgisi, okuma-anlama, konuşma ve yazma kazanımları sarmal bir yapı içerisinde metinlerle ilişkilendirilerek bütüncül bir yaklaşımla verilmektedir.  Bu çalışmalar, bölüm öğretmenlerimiz tarafından MEB müfredatına uygun bir şekilde hazırlanan ve sürekli geliştirilip yenilenen “BİRİKİM” kitapçıklarıyla öğrenciye sunulmaktadır. Ders işleyişimiz bireysel ve grup çalışmaları, yazılı ve sözlü anlatım, elektronik ortamda geliştirilen form ve uygulamalar aracılığıyla yapılan konu tekrarları ve sunumlar, okuma teknik ve metodlarının kullanılması gibi yöntemlerle farklılaştırılmış eğitime hizmet edecek biçimde kurgulanmaktadır.

Öğrencilerimiz, yıl içindeki çalışma, ödev, uygulama ve ders duyuruları gibi bilgileri iPad üzerinden, Google Classroom aracılığıyla aktif olarak izleyip, yine iPad kullanarak araştırma, sunum, ödev ve proje hazırlayabilmekte; uzaktan eğitim ve hibrit eğitim modellerinin uygulandığı durumlarda dersleri Google Meet uygulaması ile yine iPadlerinden takip edebilmektedirler.

Değerlendirme Biçimlerimiz

Öğrencilerimizin tüm çalışmaları, gayretleri ve hazırlıkları değerlendirmelerimize kaynaklık eder. Öğrencilerimizin başarılarının ölçülüp değerlendirilmesinde her dönem uygulanan bir yazılı sınav dışında, elektronik ortamda yapılan uygulama, test ve sınavlar ile süreç içindeki gelişimlerini gözlemlemek amacıyla süreç değerlendirme uygulamaları yapılır. Süreç değerlendirmede; dönem başından itibaren yürütülen Birikim kitapçığı metinlerinin ve güdümlü kitap okuma süreçlerinin izlenmesi ile dilbilgisi becerilerinin değerlendirilmesiyle elde edilir. Amaç, tüm sürece yayılan çalışmalarla öğrenci gelişimi gözlemlenirken yazılı anlatım uygulamalarında öğrenciye verilen düzeltme/ geliştirme haklarıyla biçimlenecek son ürünün sağlanması ve notlandırılmasıdır.   

Ders İşlenişi

Türkçe Ders Programında her yıl, Türk ve dünya edebiyatının seçkin ürünlerinin öğrencilerimizin gelişim düzeylerine uygun örnekleri okutulur. Bu okumalar güdümlü (derste öğretmenle birlikte yapılan etkinlikli okuma) ve okuma performansı (öğrencinin kendi kendine gerçekleştireceği, öğrendiklerini uygulayacağı okuma) şeklinde gerçekleşir.

Dil bilgisi, okuma-anlama, konuşma ve yazma kazanımları sarmal bir yapı içerisinde metinlerle ilişkilendirilerek bütüncül bir yaklaşımla verilmektedir. Bu çalışmalar, bölüm öğretmenlerimiz tarafından MEB müfredatına uygun bir şekilde hazırlanan ve sürekli geliştirilip yenilenen “Birikim” kitapçıklarıyla öğrenciye sunulmaktadır. Ders işleyişi, grup çalışması, drama, yazılı ve sözlü anlatım, sunum, okuma teknik ve metotlarının kullanılması gibi yöntemlerle eğitimi farklılaştıracak biçimde kurgulanmaktadır.

Öğrencilerimiz, yıl içindeki çalışma, ödev, uygulama ve ders duyuruları gibi bilgileri iPad üzerinden, Google Classroom aracılığıyla aktif olarak izleyip, yine iPad kullanarak araştırma, sunum, ödev ve proje hazırlayabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerimizin tüm çalışmaları, gayretleri ve hazırlıkları, değerlendirmelerimize kaynaklık eder. Öğrencilerimizin başarılarının ölçülüp değerlendirilmesinde her dönem uygulanan bir yazılı sınavın yanı sıra süreç içindeki gelişimlerini gözlemlemek amacıyla süreç değerlendirme uygulamaları yapılır. Süreç değerlendirme sonuçları, öğrencilerin dönem başından itibaren yürütülen Birikim kitapçığı metinlerinin ve güdümlü kitap okuma süreçlerinin izlenmesi ve dilbilgisi becerilerinin değerlendirilmesiyle belirlenir. Ölçe ve değerlendirmede amaç, öğrencilerimizin gelişimini tüm sürece yayılan çalışmalarla gözlemlemek ve yazılı anlatım uygulamalarında öğrencilere verilen düzeltme/ geliştirme haklarıyla biçimlenecek son ürünün notlandırılmasıdır.