Ortaokul Müfredatı

Hisar Ortaokulu olarak yenilikçi programımız, olumlu disiplin anlayışımız, etkin öğrenme yaklaşımımız ve öğrencilerimizin kendilerini en doğru şekilde ifade edebilmelerine olanak sunan eğitim-öğrenim olanaklarımız sayesinde, onların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini, kendilerine hedefler belirlemek üzere farkındalık kazanmalarını, aynı zamanda güçlü bir karaktere sahip olmalarını amaçlıyoruz.

Ortaokul programımız kapsamında, her branşta deneyimli akademik kadromuz öğrenimi sadece sonuç değil süreçle bir bütün olarak gören çağdaş ve zenginleştirilmiş Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını takip etmektedir.

Beden Eğitimi

Hisar Okulları Beden Eğitimi programı, MEB müfredatı doğrultusunda öğrencilerin bireysel ihtiyaç ve farklılıkları gözetilerek model temelli yaklaşımlar çerçevesinde hazırlanır. Programa dahil edilen farklı ve özgün spor branşlarının, öğrenciler tarafından tecrübe edilmesi sağlanır.

Hedefler

Spor kültürü ve spor bilinci geliştirmek: Farklı spor dallarını tanıtmak, sporun toplumsal ve kültürel gelişimini anlamak.

Fair-play: Sporda  adil oyun, empati ve dürüstlük kavramlarına hakim olmak.

Temel egzersiz becerilerini geliştirmek: Temel fiziksel becerilerin ve motor yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenir. Böylelikle öğrenciler farklı spor dallarını deneme tecrübesi edinir.

İşbirliği ve takım çalışması: Beden eğitimi ve spor derslerinde liderlik, işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirir. 

Beden bilinci oluşturmak: Kendi vücutları hakkında bilgi sahibi olma, özsaygı ve bedenleri ile barışık olmayı teşvik etmek.

Sağlıklı yaşam: Öğrencilerin, beden eğitimi derslerinde düzenli egzersiz yapma alışkanlığı kazanmaları hedeflenirken, bu alışkanlığın fiziksel ve mental sağlığa olumlu etkileri hakkında bilinçlenmeleri sağlanır.

Program

Ortaokul beden eğitimi dersi (5-6-7-8.Sınıflar) haftada 2 saat (blok ders 80 dk) uygulanmaktadır. Ortaokul seviyelerinde dersler sınıflar bazında karma ve uygulamalı olarak yapılır. Ders programımızda model temelli yaklaşımla öğrencilerimizin etkin katılımı hedeflenir.

Modeller

 • Araştırmaya dayalı öğretim modeli
 • Akran öğretimi modeli
 • Spor eğitim modeli

Etkinlikler

Hisar Okulları Dostluk ve Spor Şenliği: Her yıl, ilk dönemin son haftasında geleneksel “Hisar Okulları Dostluk ve Spor Şenliği” adı altında özel ve devlet okullarının  katılımıyla 3 gün süren bir turnuva gerçekleştirilir. Bu organizasyonda öğrenci birlikleri sürecin bir parçası olarak düşünülür ve gerekli işbirliği sağlanır.

– Sınıflar arası turnuvalar

– Yıl sonu son hafta bahçe etkinlikleri

Okul Takımları

Okul takımlarımızın okul sonrası çalışma saatleri 15:40-16:30 arasında 2 gün olarak belirlenmiştir. Okul Takımları, İlçe, il ve özel müsabakalarda Hisar Okulları’nı temsil ederler. Okul takımları kayıtları o yılki lisans yaşına göre yapılır.

Genel kategorileri, ilgili yaşlara ait sınıf seviyeleri belirler;

Minikler: 4. Sınıflar

Küçükler: 5. ve 6. Sınıflar

Yıldızlar: 7. ve 8. Sınıflar

Gençler: Hazırlık – 12. Sınıflar

İlkokul Takımları  

Ortaokul Takımları  

Lise Takımları

1-Minik Kız Basketbol

1-Küçük Erkek Futsal

1-Genç Erkek Basketbol A-B

2-Minik Erkek Basketbol

2-Yıldız Erkek Futsal

2-Genç Kız Hentbol

3-Minik Erkek Futsal

3-Küçük Kız Voleybol

3-Genç Erkek Futbol

4-Minik Kız-Erkek Masa Tenisi

4-Yıldız Kız Voleybol

4-Genç Kız Voleybol 

5-Minik Kız-Erkek Satranç

5-Küçük Kız Hentbol

5-Genç Kız-Erkek Satranç

6-Minik Kız Cimnastik

6-Küçük Erkek Hentbol

7-Yıldız Erkek Hentbol

8-Küçük Erkek Basketbol

9-Yıldız Erkek Basketbol

10-Küçük/Yıldız Kız-Erkek Masa Tenisi

11-Küçük/Yıldız Kız-Erkek Satranç

12-Küçük Kız Cimnastik

13-Dans Takımı

 

Kulüpler

Öğrencilerimize farklı spor dallarını tanıtabilmek için birçok branşta seçim olanağı sağlanır. Masa tenisi, Cimnastik, Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol, Yoga, Dans, bu kulüplerden bazılarıdır.

Bilişim Teknolojileri

Hisar Okullarında teknoloji, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Hedefimiz öğrencilerimizin dijital anlamda gereken teknoloji becerilerine sahip, etkin ve üretken bireyler olmalarını sağlamaktır.Öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği müfredat, yaklaşım ve uygulamalar aracılığı ile gerekli becerilere ulaşması hedeflenmektedir.

Müfredatımız temel olarak aşağıdaki başlıkları desteklemekte ve disiplinlerarası bir yaklaşım ile uygulanmaktadır.

 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik, 
 • İletişim ve İşbirliği, 
 • Araştırma ve Eleştirel Düşünme, 
 • Problem Çözme ve Karar Verme, 
 • Algoritmik Düşünme, 
 • Dijital Vatandaşlık, Etik ve Farkındalık,
 • Tasarım ve  Üretim

Ortaokul seviyesinde, 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri; 5., 6., 7., ve 8. Sınıf seviyelerinde haftada 2 saat olarak uygulanmaktadır.

1:1 iPad Programı kapsamında,

Tüm seviyelerde öğrencilerimiz kendi iPad’lerini okula getirir ve eğitim ortamlarında kullanırlar.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi içerikleri, MEB programı esas alınarak, uluslararası  Google Applied Digital Skills ve ISTE standartları ile desteklenerek, çağımızın gerektirdiği değişim ve öğrencilerimizin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmekte ve düzenli olarak güncellenmektedir. Ders kapsamında “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Dijital Ürün Oluşturma”, “İletişim, Araştırma ve İş Birliği”, “Hesaplamalı Düşünme” ve “Etik ve Güvenlik” üniteleri ele alınmaktadır. 

Öğrencilerimizin değişen şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen sürdürülebilir, yönetilebilir ve dinamik bir ekosistem içinde bilgisayar bilimlerinin farklı alanlarında ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerinin yanı sıra dijital dünyada güvenli bir şekilde yer almalarını sağlamak önceliğimizdir. Bu doğrultuda yıl boyunca yapılan etkinliklerde disiplinlerarası çalışmalara, projelere, ulusal ve uluslararası etkinliklere önem verilmektedir.

Dijital vatandaşlık, etik ve farkındalık kapsamında ise uluslararası Common Sense Digital Citizenship müfredatı doğrultusunda “Medya Dengesi ve İyi Olma Hali, Gizlilik ve Güvenlik, Dijital Ayak İzi ve Kimlik, İlişkiler ve İletişim, Siber Zorbalık, Dijital Drama ve Nefret Söylemi ve Haber ve Medya Okuryazarlığı” konuları ele alınmaktadır. 

Kulüpler
CS – Programming and Robotics (5-6)

Bu kulüp, öğrencilerin algoritmik düşünme, problem çözme, tasarım ve mühendislik, programlama becerilerini geliştirecek ve onları üretim ve tasarım odaklı projeler üretme konusunda destekleyecektir. Kulübün bir parçası olarak temel elektronik ekipmanlar; arduino, makey makey, çeşitli sensörler, programlanabilir lego kitleri gibi malzemeler kullanılmaktadır. Bu kulüpte öğrencilerin bireysel veya grup olarak  farklı kategorilerde proje geliştirmesi ve sunması, yıl içerisinde gerçekleşecek olan ulusal ve uluslararası etkinlik ve yarışmalara katılması ve deneyim kazanması hedeflenmektedir. 

CS – Programming and Robotics  (7-8)

Bu kulüp, öğrencilerin algoritmik düşünme, problem çözme, tasarım ve mühendislik, programlama becerilerini geliştirecek ve onları üretim ve tasarım odaklı projeler üretme konusunda destekleyecektir. Kulübün bir parçası olarak temel elektronik ekipmanlar; arduino, makey makey, çeşitli sensörler, programlanabilir lego kitleri gibi malzemeler kullanılmaktadır. Bu kulüpte öğrencilerin bireysel veya grup olarak  farklı kategorilerde proje geliştirmesi ve sunması, yıl içerisinde gerçekleşecek olan ulusal ve uluslararası etkinlik ve yarışmalara katılması ve deneyim kazanması hedeflenmektedir. 

CS – Technovation Girls  (5 – 6 – 7- 8) 

Technovation Girls kulübü öğrencilerimizin “mobil uygulama” geliştirerek problem çözmeleri hedeflemektedir. “Birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini” baz alarak; problemin çözümüne yönelik proje çalışmalarının yapılacağı ve bunların sonucunda ios veya android telefonlar için bir uygulama geliştirileceği bir kulüptür. Bu kulübümüz 2013 yılından beri ülkemizde yaptığı çalışmalar ile uluslararası ortamlarda öncülük etmiştir. Öğrencilerimizin mobil uygulama geliştirme aşamalarını tanımaları ve deneyimlemeleri hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca sketch kullanımı, veri analizi, fikir bulma, prototipleme, API kullanımı, veritabanı kullanımı,  proje sunumu, marka geliştirme,  iş modeli geliştirme, iş yönetimi, “canvas” yöntemi, proje sunum teknikleri ile uygulamalarını uluslararası yapılan “technovation challenge” yarışmasına hazırlamaları hedeflenmektedir.

Bilişim Stratejileri Politikası

Hisar Okulları, teknolojinin etkin kullanıldığında kullanıcılar (öğrenci, öğretmen ve çalışan) için eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunduğuna inanır. Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde kullanıldığında, öğrencilerin 21. yüzyıla uygun beceriler kazanmalarını kolaylaştıracak… Devamını okuyun.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersindeki eğitim öğretim programı, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda haftada iki ders saati olarak yürütülmektedir.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin amacı; evrensel insani ve ahlâki değerlerin, dinlerin insani ve ahlaki değerleriyle örtüştüğü bilincine aklın ve bilimin ışığında ulaşan nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Hedefler

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde, Atatürk’ün “Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur. ” sözünden hareketle;

 • Doğru din anlayışına sahip,
 • Kendisiyle ve çevresiyle barışık,
 • Hoşgörülü, farklılıkları kültürel bir zenginlik olarak gören ve kuşatıcı bir dil kullanan, birlikte yaşama kültürü gelişmiş,
 • Kendini gerçekleştirmiş, öz değer bilinci yüksek, beden, zihin, ahlâk, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders İşlenişi

Ders amaçları doğrultusunda, öğrenme-öğretme sürecinde, öğretim programı aracılığıyla kazanmaları hedeflenen bilgi, beceri, tutum, değer, kavramlar, yüksek düzeyde ahlâk ve karakter sahibi olmak ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak çerçevesinde; öğrenci merkezli yaklaşımlarla, anlayarak öğrenme, araştırmacılık, sorgulayıcılık ve yaratıcılık yöntemleriyle eğitim öğretimdeki yenilikler takip edilerek kazandırılır.

Derslerde, öğrencilerin ele alınan olayları açıklamalarını, yorumlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayan bireysel veya grup etkinlikleri, öğretmen ve öğrencilerin birlikte katılacağı tartışmalar ve yaparak-düşünerek öğrenme etkinlikleri yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Dersle ilgili ölçme ve değerlendirmelerde amaç; öğrencilerimizin konuları öğrenme ve kavrama düzeylerini tespit etmek, öğrenilmesinde güçlük çekilen konulara geri dönme yoluyla öğrencilerimizin eksikliklerini gidermek (geri besleme) ve bu suretle önümüzdeki yılların müfredat geliştirme çalışmalarına katkı sağlamaktır. Ölçme ve değerlendirmede “süreç odaklı değerlendirme” esas alınmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem ikişer yazılı sınav yapılır. Bir öğrencinin dönem notu; sınavlardan aldığı notlar ve ders etkinliklerine katılım ile proje notu sonucunda ortaya çıkan notların ortalamaları ile belirlenir.

Fen Bilimleri

“Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge”- Carl Sagan

Hisar Okulları Ortaokul Fen Bilimleri dersi, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımını temel alan bir derstir. Fen Bilimleri bölümü öğrencilerin;

 • Temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak, uygun şekillerde kullanmalarını,
 • Problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerinden yararlanmalarını,
 • Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlamalarını,
 • Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler geliştirmelerini,
 • Bilimsel tutum ve değerlere sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Hedefler

21.yüzyıl öğrenen profili dikkate alınarak farklı öğrenme alanlarında hazırlanan öğrenim içerikleri;

 • Fen Bilimleri okuryazarlığı, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme becerisi kazandırma,
 • Bilim, teknoloji, toplum ve çevre konuları arasındaki dinamik ilişkileri kavratma,
 • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma,
 • Problem çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerinden yararlanmalarını sağlama,
 • Yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlama,
 • Fen Bilimlerine ilgiyi arttırma,

Bilim insanlarının sergilediği tutum ve davranışları model alarak kendi bilimsel ürünlerini yaratabilme hedeflerini sağlayacak etkinlikleri içermektedir.

Ders İşlenişi

Fen Bilimleri Bölümü olarak öğrencilerin araştıran, sorgulayan, merak eden ve eleştirel düşünme becerisine sahip, bilimsel gerçeklere güvenerek yaşamlarını şekillendiren bireyler olmalarını amaçlamakta ve bu anlamda bilimsel okuryazarlık kavramını önemsemekteyiz. Öğrencilerimizin bakış açılarını bu bağlamda geliştirebilmeleri için müfredata ek olarak bilim okuryazarlığı ile ilgili alt konular, yıl boyunca ünitelerdeki ilgili bölümlerle ilişkilendirilmektedir.

Ders planları UbD çerçevesinde, kalıcı anlamaya yönelik olarak hazırlanır. Dersler işlenirken STEM ve Mühendislik Tasarım (Engineering Design) gibi öğrenme yöntemleri kullanılmakta ve 21. yüzyıl becerileri, ESD (Education for Sustainable Development) uygulamaları ve küresel vatandaşlık hedefleri derslere entegre edilmektedir. Bu sayede öğrencilerin bağlam temelli ve etkin öğrenmelerini sağlayacak öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.

Ortaokul Fen Bilimleri dersleri İngilizce ve Türkçe olmak üzere çift dilde işlenmektedir. Fen kavramlarının İngilizce verilmesi hedeflendiği gibi, bazı temel bilimsel ifadelerin de İngilizce olarak kullanılması önemsenmektedir. Öğrencilerin bilimsel düşünme beceri düzeylerini müfredattan bağımsız olarak uluslararası ölçekte belirlemek amacıyla İngilizce ISA Scientific Literacy sınavı verilmekte ve bu sınavın sonuçları dikkate alınarak ders içerikleri planlanmaktadır. Öğrencilere yıl boyunca her ünitede bölüm öğretmenleri tarafından hazırlanan zenginleştirilmiş içerikler çift dilli olarak sunulmaktadır. Yurtiçi bilim yarışmalarının yanı sıra İngilizce araştırma yapıp, deney raporu yazarak sunum yapabilecekleri uluslararası yarışmalara katılımları desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz derslerde ve okul içinde yapılan tüm etkinliklerde İngilizce bilgilerini kullanmaları konusunda teşvik edilmektedir.

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilere farklılaştırılmış öğrenme aktiviteleri sunulmaktadır. Farklı öğrenme hızındaki öğrencilere yönelik olarak materyalde (içerik ve zorluk düzeyi) ve/veya sürede farklılaştırmalar yapılmakta; dersler farklı etkinlik/uygulamalarla zenginleştirilmektedir. Farklı seviyelerde hazırlanmış ve rubrikli laboratuvar uygulamaları, mini projeler, sınav sonuçlarına göre hazırlanıp bireyselleştirilen Fen Pekiştirme Çalışmaları (FPÇ), öğrencilerin bireysel olarak takip edildiği ve birebir geri dönüt verildiği uygulamalar arasındadır. Öğrencilerin akademik desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda ders öğretmeni tarafından yönlendirilerek katılımları sağlanan destek çalışmaları (support) ve ofis saati uygulamaları (office hours) gelişimleri için ayrı bir fırsat oluşturmaktadır. Genel anlamda farklılaştırılmış öğrenme politikamız, öğrencilerimizin sahip oldukları potansiyelleri açığa çıkarmalarına imkan sağlamaktadır.

Farklı düzeylerde, farklı dersler ile disiplinler arası çalışmalar planlanarak öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerilerini kullanmaları sağlanmaktadır. Ürettikleri projelerle de çeşitli yarışmalara katılım sağlanarak farklı öğrenme ortamlarını ve ürünleri de gözlemleme şansı verilmektedir.

Fen derslerinin öğrenme materyallerini çeşitlendirmek amacıyla birçok iPad uygulamasından faydalanılmaktadır. Ayrıca duyuru yapmak amacıyla ve süreç odaklı çalışmaların takibinde Google Classroom etkin olarak kullanılmaktadır. İlgi duyan öğrencilere proje çalışmalarında ihtiyaç duydukları teknolojik araçlar sağlanarak projeleri desteklenmektedir.

Hisar Ortaokulu’nda iki adet Fen Bilimleri laboratuvarı ve bir adet Fen Bilimleri dersliği bulunmaktadır. 21. yüzyıl öğrenen profili dikkate alınarak bölüm öğretmenleri tarafından tasarlanan çok sayıda deney öğrencilerimiz tarafından etkinlik esnek öğrenme ortamı sunan laboratuvarlarımızda yıl boyunca deneyimlenmektedir. Öğrenme ortamımız öğrencilerde bilime olan ilgiyi ve sorgulamaya becerilerini artırmak amacıyla çeşitli görseller ile zenginleştirilmektedir. Laboratuvarlarımız ve araç-gereçlerimiz ihtiyaçlara uygun olarak her yıl yenilenip geliştirilmekte, ders içi ve ders sonrası proje/etüt çalışmalarında öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı sınavların yanı sıra süreç odaklı değerlendirme Hisar Okulları değerlendirme politikasının odağını oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin kendi öğrenmelerini sahiplenmeleri konusunda bilinçlenmelerini hedeflerken birçok değerlendirme aracı kullanmakta ve süreçler izlemekteyiz. Mini sınavlar, ek çalışmalar, isteğe bağlı dönem projeleri, Fen Pekiştirme Çalışmaları (FPÇ), günlük ve haftalık ödevler, laboratuvar çalışmaları, sınav kazanım formları, sınav öz değerlendirme formlarını örnek uygulamalarımız arasında sayabiliriz.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar Bölümü, her öğrencinin kendisine sunulan sanat pratikleriyle yaratma cesaretini geliştirmesine fırsat tanımayı hedeflemektedir.

Bölüm;

 • Geçmişle bağ kurabilen, geçmişin kültür ve sanat birikimini günümüze yönelik çalışmalara taşıyabilen, disiplinler arası etkileşimleri sanat alanı ve ortamında değerlendirebilen, düşüncelerini özgün ürünlere dönüştürebilen, sanatın gerekliliğini kavramış ve yaratıcılığını her alanda kullanılabileceğine inanan bireyler yetiştirmek için; bölüm her öğrenciyi bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak destekler.Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine ve kendilerini sanatsal anlamda ifade etmelerine olanak sağlayacak çoklu ortamları yaratmaya çalışır.
 • Öğrencilerde sosyal sorumluluk duyarlılığının gelişmesini önemser. Bu amaçla; “Sanatla Sosyal Sorumluluk” projelerini destekler, öğrencileri bu konuda proje üretmeleri için cesaretlendirir.
 • Ders etkinliklerini öğrencilerin sadece uygulamalı olarak değil iyi bir sanat izleyicisi ve okuyucusu olabilmesi için gerekli olan teorik bilgiyi verecek şekilde tasarlar.
 • Öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve birikimlerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını destekler. Bu nedenle “Hisar Serisi Karma Sergileri” etkinliklerine isteyen öğrencilerin katılımını sağlar.

 • Öğrencilerin sanatsal açıdan kendilerini ifade etmeleri ve tanımaları için okul içi projelere, okul dışı projelere ve yarışmalara her sınıf seviyesinde katılımı teşvik eder.
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin başka okullar ile sanatsal ortamlarda buluşmalarını ve çalışmalarını paylaşmayı önemser; bu nedenle her yıl okullar arası etkinliklere, ulusal ve uluslararası proje etkinliklerine katılır.
 • Okulöncesi sınıflardan Lise sonuncu sınıfa kadar tüm çalışmalarını bütünlük içinde ve tüm öğretmenlerin katılımıyla sürdürmeyi önemser.
 • Öğrencilerin merak ettikleri ve kendi seçtikleri konuları araştırabilecekleri, deneyimlerini kendi yaşantılarına taşıyacakları, ilgi ve yeteneklerine göre projeler üretebilecekleri uluslararası ortamlarda bulunmalarını sağlar.

Program

Hisar Ortaokulu’nda Görsel Sanatlar dersleri;

 • 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda haftada 1 saat Görsel Sanatlar dersi
 • 7, 8. Sınıflarda haftada 2 saat Teknoloji ve Tasarım dersi
 • Ayrıca farklı seviyelerde Renkli Resim Teknikleri Kulübü ,Seramik Torna  Kulübü ,Mimari Tasarım Kulübü ve Seramik Kulübü dersleri verilir.

Görsel Sanatlar

Öğretim programında edinilen bilgilerin özümsenmesi ve sanat eserlerinin daha anlamlı değerlendirilmesi, sanat çalışması oluşturmada ve sanatı takdir etmede kişisel değer ve fikirlerin iletimi; sanatçıların formları, materyalleri ve sembolleri eserlerinde nasıl kullandıklarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi; sanat eserinin meydana gelmesinde yaratıcı sürecin araştırılması, analizi ve keşfi, sanat elemanları ve tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel ve çağdaş sanat materyallerinin kullanılarak tasarım yapılması, görsel sanat dilinin geliştirilmesi, sanatın anlamının ve değerinin araştırılması; görsel sanat çalışması oluşturulurken farklı tekniklerin bir arada kullanılması üzerine odaklanılmıştır.Görsel Sanatlar dersi öğretim programı tüm sınıf seviyelerinde görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik öğrenme alanı ve sınıf seviyesi arttıkça artan kazanımlardan sarmal bir şekilde kurgulanmıştır. Program doğası gereği dikey planlamayı destekler ve kalıcı anlamaya yönelik tasarlanmıştır.

 Öğrencilerin kazanması hedeflenen temel beceriler şunlardır:

 • Algılama
 • Analiz Etme
 • Bilişim Teknolojilerini Kullanma
 • Değerlendirme
 • Çok Yönlü Düşünme
 • Eleştirel Düşünme
 • El-Göz-Beyin Koordinasyonu Sağlama
 • Estetik Duyarlılık
 • Görsel Okuryazarlık
 • Kültürel miras
 • Sanatsal Etik
 • Öz Farkındalık
 • Tasarım Medya Okuryazarlığı
 • Gözlem Yapma
 • Malzeme Kullanma
 • Sentez
 • Yaratıcı Düşünme

Teknoloji Tasarım

Teknoloji ve Tasarım dersi hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen, teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirir. Bu çerçevede, Teknoloji ve Tasarım derslerini tamamlayan öğrencilerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlaması, problemleri tanımlayıp yenilikçi ve özgün alternatif öneriler geliştirmesi ve bu öneriler arasında değerlendirme yapmak suretiyle en uygununa karar veren bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif etkilerinin de var olduğunu bilen, yaptığı teknoloji ve tasarım ürünlerinde negatif etkileri en aza indirmesi gerektiği bilincine sahip, bunun yanı sıra teknoloji ve tasarım uygulamalarında etik kurallara ilişkin farkındalığı kazanmış bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Öğrencilerin kazanması hedeflenen temel beceriler şunlardır:

 • Özgüvenli
 • İnceleyen
 • Gözlem yapan
 • Çevresine duyarlı
 • Sorumluluk sahibi
 • Analitik düşünebilen
 • Yenilikçi ve özgün çözümler üretebilen
 • Birlikte çalışabilme becerisine sahip

İngilizce

 

Hisar Ortaokulu’nda İngilizce Bölümü öğretmenleri İngiltere, ABD, Kanada ve Güney Afrika’dan gelmekte olup alanlarında yüksek lisans derecelerine ve deneyimlere sahiplerdir.

Hedefler

Hisar Ortaokulu’nda, öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini, anadili İngilizce olan bireyler seviyesinde geliştirmeyi amaçlarız. Hisar Ortaokul öğrencileri, 8. Sınıfta ayrıldıklarında çağdaş konularda herhangi bir tartışmayı yürütecek, bir görüş hakkında yazı yazabilecek ve kurgu romandan modern belgesellere kadar karmaşık metinleri okuyup analiz edebilecek yetkinlikte olur.

Bölümümüze, öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerinin gelişimini de desteklemekteyiz. Bu hedefle ve Hisar’ın misyonu doğrultusunda, öğrencilerimiz derslerde grup çalışması içerisinde, uzun döneme yayılan çalışma stratejileri geliştirmeyi, kendi yaptıkları çalışmalara ve davranışlarına eleştirel bakabilmeyi, araştırma ve proje tasarlamada teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirler. 5. Sınıfta kısa metin yazıları ve sunumlarla başlayan bu beceriler, 8. Sınıfta güncel sorunlarla ilgili araştırma projeleri yazmaları ve münazaralarda görev almaları ile öğrencilerimize kademeli olarak kazandırılır.

Ders İşlenişi

Ortaokul İngilizce programında, Amerika Birleşik Devletleri’nde tercih edilen Ortak Temel Ders Müfredatı izlenir. Ortak temel dersler, branşlar arasındaki ilişkiyi daha yakından anlamaya eğilerek, derslerin belirli ve pragmatik becerileri oluşturmak üzere tasarlanmasını sağlar. Farklılaştırılmış eğitim yaratıcı yaklaşımları destekler ve öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarının bilincinde olarak, tüm öğrencileri başarıya götürecek fırsatları elde etmelerine olanak sağlar.

Derslerde işlenen üniteler Tasarlayarak Öğrenme (UbD) esasına dayanır. Tasarlayarak Öğrenme, öğrenci başarısını geliştirmeye yönelik bir çerçevedir. Öğretmenlerimiz, temel ve merak uyandıran sorular doğrultusunda dersleri tasarlamak üzere bir arada çalışırlar. Öğrencilerimiz ise bu karmaşık tezleri derinlemesine incelemek, kendi çıkarımlarına ulaşmak ve yüksek akademik standartlara göre kendilerini ifade etmek üzere dilbilgisi, konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri kazanırlar. Ünite konularımız her yıl bölümümüz tarafından incelenerek güncellenir.

Ölçme ve Değerlendirme

Final değerlendirmeleri; yaratıcı yazma, drama performansları, sunumlar, deneme yazıları, münazara, araştırma ödevleri, okuma ile dilbilgisi sınavlarını kapsar. Bu değerlendirmeler günlük müfredatımızın bir parçasıdır. Öğrenme sürecinde öğrencileri başarıya taşıyacak süreç vurgulanır. Her gün ders sırasında öğrenciler becerilerini geliştirirlerken ders notu değerlendirmeleri ile ilgili geri dönüşler kendileriyle paylaşılır. Her bir ödev ve sınav; öğrencilerle daha önceden nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgi verilmiş yönerge ile değerlendirilir. Öğrencinin kendi kendini değerlendirme becerisi, İngilizce Bölümünün önde gelen hedeflerinden biridir.

 

Matematik

“Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.” Albert Einstein


Hisar Okullarında Matematik dersi, analitik düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik, ezberden uzak, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran bir derstir.

Hedefler

 • Bireysel potansiyeli açığa çıkarmak ve geliştirmek
 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek
 • Matematiğin doğasını incelemek
 • Matematik dilini kullanmak
 • İşlem becerilerini geliştirmek
 • Problem çözme becerilerini geliştirmek
 • Matematiği günlük hayat ve diğer disiplinlerle ilişkilendirmek
 • Sorumluluk bilincini geliştirmek
 • Düşünceleri ifade etmek ve farklı düşüncelere saygı duymak

Etkinlikler

14 Mart haftasında Matematik Günü kutlamaları yapılmakta, bu kapsamda hem ders içi hem ders dışı etkinliklere yer verilmektedir.

Matematik Bölümü tarafından açılan “Akıl Oyunları” kulübünün bir etkinliği olarak Akıl oyunları yarışması Türk Beyin Takımı ile iş birliği içerisinde düzenlenmektedir.

Matematiğe ilgisi olan ve matematiği farklı yönleriyle de ele almak isteyen öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeleri amacıyla İleri Matematik Etütleri yapılmaktadır. 

Her yıl düzenli olarak 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı “Almanya Masal Yolu” gezisi kapsamında Mathematikum matematik müzesine gidilmekte, öğrenciler interaktif istasyonları deneyimlemektedirler. 

Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası sınavlar konusunda bilgilendirilmekte, bazı sınavlar seviye bazında tüm öğrencilere uygulanmakta, bazıları ise isteğe bağlı olarak öğrencilere sunulmakta, katılımları teşvik edilmektedir. Aynı zamanda her yıl öğrencilerimiz arasından seçilen bir takım ECIS Math Quest uluslararası yarışmasına hazırlanmakta ve okulumuzu temsil etmektedir.

Modern Diller

Sınırların giderek kalktığı günümüz dünyasında, İngilizce’nin yanı sıra başka yabancı dilleri de kullanabilmek, kişilere yaşamlarında önemli avantajlar sağlar. Hisar Okulları bu bağlamda öğrencilerine Fransızca, Almanca ve İspanyolca dil derslerini sunar.

Ortaokulda 5. Sınıfta başlayarak, 8. Sınıfın sonuna kadar süren ikinci yabancı dil programımızda, Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi kapsamında, modern dünyaya uyum sağlayabilen, hedef dilin kültürel ve sosyal hayatı hakkında bilgi sahibi olan, 21. yüzyıl becerilerine hakim, eleştirel düşünebilen, yabancı dilde iletişimsel yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştirilir.

İkinci yabancı dil derslerinde, birbirini tamamlayan temel becerileri (konuşma, okuma-anlama, yazma, dinleme) içeren, çok yönlü aktivitelerle donatılmış ve teknolojinin de entegre edildiği bir eğitim programıyla çalışılır. Güncel konulardan örnekler verilip otantik kaynaklar (gazete, video, şarkı, film, makaleler vs.) kullanarak ve dilin kültürel öğelerini de derslere katarak öğrencilerin ilgisini yüksek tutmak hedeflenir.

Çeşitli atölye çalışmaları planlayarak, dış etkinliklere aktif katılarak öğrencilere yabancı dillerini kullanabilecekleri fırsatlar hazırlanır.

Öğrencilerimiz Ortaokul eğitimlerinin sonunda ülkemizde yetkili kurumlarca yürütülen Almanca için “Fit” ve Fransızca için “DELF” dil yeterlilik sınavlarına yönlendirilir ve geldikleri A1 dil seviyesinin somut göstergesi olan, uluslararası boyutta geçerliliğe sahip dil sertifikalarını alırlar.

Almanca

Ortaokul seviyesinde Almanca derslerimiz 5-6.sınıflar haftada 4 saat 7 ve 8.sınıflar haftada 3 ders saati olarak planlanır.

Ortaokul Almanca derslerinde amaç, öğrencilerimizin Alman dilinin yapısına ve temel kelimelere hakim olmalarını, kendilerini basitçe ifade etmelerini ve Alman kültürünü tanımalarını sağlamaktır.

5. Sınıf

5. Sınıf Almanca ders programında; tanışma, hal-hatır sorma, özür dileme, form doldurma, alfabe, sınıf içi yönergeler, sahip olmak ve olmak fiilleri, kendini tanıtma, soru kalıpları, diyalog çalışmaları, dersler, okul eşyaları, renkler, sayılar (0-50), olumsuz cümle kurma, hobiler, spor ve müzik aktiviteleri, aile bireyleri, Fiziksel tasvir, evcil hayvanlar, 3. kişiyi tanıtma, yiyecekler ve içecekler, alışveriş yapma, sipariş verme, günler – aylar – mevsimler, kart/ davetiye yazma ve davete cevap verme, Hava durumu konuları işlenir.

Bu ders, öğretmenler tarafından hazırlanan ünite kitapçıkları, videolar, filmler, Ipad çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle desteklenmektedir.

6. Sınıf

6. Sınıf Almanca dersi programında; meslekler, ülkeler ve uyruklar, sayılar (0-1000), kişilerin basitçe fiziksel ve karakteristik yönlerden tasviri, 3. bir kişiyi tanıtma, olumlu/ olumsuz cümleler, soru kalıpları, bağlaçlar, niteleme sıfatları, mekan isimleri, kıyafetler, hava durumu tekrarı, alışveriş diyalogları, günler, saatler, ders isimleri, ders programı oluşturma ve anlatma, gün akışı, tatil ve boş zaman aktiviteleri konuları işlenir.

7. Sınıf

7. Sınıf Almanca ders programında, evin bölümleri, ev eşyaları, yer-yön edatları, dükkan isimleri, yol tarifi, geçmiş zaman ve geçmiş zaman belirteçleri, tatil aktiviteleri (geçmiş tatilinden bahsetme), vücut bölümleri, hastalıklar, doktor-hasta diyalogları, detaylı gün akışı, gelecek zaman, gelecek planları ve gelecek tatilinden bahsetme konuları işlenir.

8. Sınıf

8. Sınıf Almanca ders programında, dünya sanatçıları, müzik türleri, enstrümanlar, biyografik yazılar, şarkılar, film türleri, aktörler, afiş çalışmaları, fiziksel ve karakteristik tasvir, sosyal medya türleri, sosyal medyanın önemi, olumlu ve olumsuz yanları, blog çalışması, ünlü Alman bilim insanları ve buluşları, kendi ürününü tasarlama projesi, giyim stil türleri, renkler, kumaşlar, desenler, tarzını ilginç bulduğun ünlüler, alışveriş diyalogları, yemek tarifleri, yöresel yemekler araştırması, restoran diyalogları, mekan tasarlama ve slogan bulma konuları işlenir.

Müzik

Hisar Okulları’nda Müzik eğitimi, Okulöncesi 1-2-3. Sınıflarda müzik eğitimi toplu ders olarak yapılmaktadır. Müzik programımızdaki dikey yapılandırma ile öğrencilerimiz 4. Sınıftan itibaren eğitim görecekleri branş derslerine kademeli olarak hazırlanmaktadırlar. Ortaokul ve Lise eğitimleri boyunca seçtikleri branşta yetkinleşmektedirler.

Branş Dersleri

Okulumuzda 4. sınıftan itibaren toplu Müzik dersleri yerini, Milli Eğitim Bakanlığı müzik dersi müfredatı kapsamı içinde, öğrencilerimizin yetenekleri ve istekleri doğrultusunda seçecekleri enstrüman branşı derslerine bırakmaktadır.

Bu sistemin temeli öğrencimizin seçeceği enstrümanın eğitimini almasına dayanmaktadır. Ancak bu seçimlerin doğruluğundan emin olabilmek, çoğu zaman belli bir deneme süresi gerektirmektedir.

Bu uygulama da öğrencimiz için en doğru enstrüman seçiminin yapılması 3. sınıf boyunca müzik derslerinde yapılacak öğretmen gözlemleri sonucu şekillenir.

Öğrencilerimiz, 4. Sınıftan itibaren piyano, keman, klasik gitar, flüt, trompet, saxofon, klarnet, vokal, perküsyon branşlarından birini seçerek müzik eğitimine 8. sınıfın sonuna kadar devam ederler, Lise seviyesinde enstrüman eğitimini seçmeli ders seçenekleriyle arttırma şansına sahiptirler.

5. Sınıftan itibaren, Ortaokul ve Lise seviyesinde faaliyet gösteren Orkestra Kulüpleri her seviyeden öğrencilere toplu halde müzik yapma fırsatı sunar.

Branşlaşmanın amacı, öğrencimizin okulumuzdan mezun olurken iyi seviyede enstrüman çalmasını, öğrencilik yıllarında okul orkestralarında görev almasını hedefler.

Sosyal Bilgiler

Hisar Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler programı; 5, 6 ve 7. sınıf düzeylerinde Sosyal Bilgiler, 8. sınıfta ise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri,  insan hakları hukuku, coğrafya, tarih, sosyoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, ekonomi ve siyaset bilimi gibi birçok disiplini bünyesinde barındırır. Esas olarak beceri odaklı tasarlanan derslerde, yaşadığımız çağın ekonomik, sosyolojik ve doğal-çevresel koşulları, bu koşulları ortaya çıkaran nedenler, geçmişten bu yana yaşanan değişim ve süreklilik gösteren durumlar ele alınır. Öğrencilerin, edindikleri bilgileri günümüze transfer edebilen beceriler ile donanmalarını sağlayan bir sosyal bilimler yaklaşımı hedeflenir. 

Hedefler

Bölüm dersleriyle öğrencilerimizin;

 • Günümüz dünyasında olup bitenlerin farkında, yaşanan çağa hangi süreçlerin ardından gelindiği bilgisine sahip,
 • Kimden ve nereden gelirse gelsin kendisine sunulan her türlü bilgiyi sorgulayan, kanıt temelli görüş geliştirebilen, görüşlerini demokratik yollar ve araçlarla savunabilen, demokratik vatandaşlık haklarının ve sorumluluklarının farkında olan,
 • Farklı kültür, inanç, yaşam biçimi ve görüşlere saygılı, iletişim becerileri güçlü, kapsayıcı bir dil kullanan, ayrımcılık karşıtı bir anlayışa sahip, medyayı ve bilgi kaynaklarını bilinçli, faydalı şekilde kullanan, 
 • Cumhuriyet’in demokratik kazanımlarının farkında olan ve demokratik bir tutum sergileyen,
 • Yakın ve uzak çevrelerdeki doğal, toplumsal olayların-sorunların farkında, bu sorunlara insan hakları ve evrensel değerlerin ışığında barışçıl çözüm önerileri geliştirebilen, toplumsal sorumluluk alabilen, küresel vatandaşlar olarak yetişmeleri hedeflenir.

Ders İşlenişi

Kitle iletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği ve bilgiye erişimin kolaylaştığı 21. yüzyılda; bilimsel olanla olmayanın, normatif önermelerle bilgi önermelerinin, kişisel kanaatler ve görüşlerle olgusal olanın iç içe sunulduğu gerçekliği dikkate alınarak yapılandırılan derslerde, oluşturmacı ve yapılandırmacı öğretim modeli uygulanır. Genel olarak dersin temel ve yapısal kavramları, olgu ve olaylar bilgisi, bölümümüz tarafından hazırlanan ünite kitapçıklarındaki metinler, resimler, karikatürler vb. görsel materyallerin analiziyle kazandırılır. Metinler üzerinden karşılaştırmalı okumalar yapılarak öğrencilerin tez ve antitez oluşturmaları sağlanır. Farklı görüşleri savunan gruplar arasında tartışmalar yapılır. Olaylar/durumlar arasında nedensellik ilişkisini gösteren zihin haritası çalışmaları yapılır. Düzeylerine uygun olarak tarih okur-yazarlığı becerisini güçlendirmeye yönelik okuma ve yazma çalışmaları yapılır. Kollektif öğrenmenin gerçekleşmesi için küçük grup ve büyük grup çalışmaları yapılır.

Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirmede, sonuçtan çok öğrencinin derslerde neleri nasıl öğrendiğine odaklanan süreç odaklı değerlendirme yöntemi esas alınır. Öğrencilerimizin hazır bulunuşu ve zaman içindeki gelişimine ilişkin veri toplamak ve bu veriler ışığında öğrenme süreçlerini ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmak amacıyla ödevler verilir, testler, quizler uygulanır, sınıf içi tartışmalar, yazma ve okuma çalışmaları yapılır.

Türkçe

“Türkçemiz, derinliğiyle, genişliğiyle, sınırsız gücü ve güzellikleriyle içinde bin bir rengi barındıran engin bir denizdir.”  Yaşar Kemal

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerimizin hayat boyu kullanabilecekleri sözlü ve yazılı iletişimle ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmalarını sağlar. Bu beceriler, okuma, yazma, konuşma, dinleme alanlarına yönelik çalışmalar aracılığıyla verilir. Becerilerin yapılandırılmasında, öğrencilerin kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma – yazma alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bilgi, yetenek ve değerleri içeren bir bütünlük temel alınır.

Hedefler

Türkçe Dersi Öğretim Programı hedefi;

 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
 • Kendini ifade eden, iletişim kuran, işbirliği yapan, girişimcilik ve sorun çözme kapasitesi gelişmiş,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, özgüveni yüksek, çevresiyle uyumlu, görüş ve tezlerini gerekçe ve kanıtlarla destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen,
 • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sentezleyebilen, okuma ve öğrenmeden zevk alan,
 • Bilgi teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanarak bilgi edinme, oluşturma ve paylaşma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin, öğrendiklerini beceriye dönüştürebilmeleri için Türk ve dünya edebiyatının seçkin edebî eserleri ile farklı kültürlere saygı duyarak dünya vatandaşı olmaları önemsenmektedir. Buna göre öğretim programında öğrencilerin, görsel okumalar, gündelik yaşamla bağ kuran düşünsel yazılar ve araştırmalarla zihinsel yetkinliklerinin, entelektüel birikimlerinin ve düşünce dünyalarının gelişimi gözetilmektedir.

Ders İşleme Biçimlerimiz

Her yıl Türk ve dünya edebiyatının seçkin ürünlerinin öğrencimizin gelişim düzeyine uygun örnekleri okutulur. Bu okumalar güdümlü (derste öğretmenle birlikte yapılan etkinlikli okuma) ve okuma performansı (öğrencinin kendi kendine gerçekleştireceği, öğrendiklerini uygulayacağı okuma) biçimindedir.

Dil bilgisi, okuma-anlama, konuşma ve yazma kazanımları sarmal bir yapı içerisinde metinlerle ilişkilendirilerek bütüncül bir yaklaşımla verilmektedir.  Bu çalışmalar, bölüm öğretmenlerimiz tarafından MEB müfredatına uygun bir şekilde hazırlanan ve sürekli geliştirilip yenilenen “BİRİKİM” kitapçıklarıyla öğrenciye sunulmaktadır. Ders işleyişimiz bireysel ve grup çalışmaları, yazılı ve sözlü anlatım, elektronik ortamda geliştirilen form ve uygulamalar aracılığıyla yapılan konu tekrarları ve sunumlar, okuma teknik ve metodlarının kullanılması gibi yöntemlerle farklılaştırılmış eğitime hizmet edecek biçimde kurgulanmaktadır.

Öğrencilerimiz, yıl içindeki çalışma, ödev, uygulama ve ders duyuruları gibi bilgileri iPad üzerinden, Google Classroom aracılığıyla aktif olarak izleyip, yine iPad kullanarak araştırma, sunum, ödev ve proje hazırlayabilmekte; uzaktan eğitim ve hibrit eğitim modellerinin uygulandığı durumlarda dersleri Google Meet uygulaması ile yine iPadlerinden takip edebilmektedirler.

Değerlendirme Biçimlerimiz

Öğrencilerimizin tüm çalışmaları, gayretleri ve hazırlıkları değerlendirmelerimize kaynaklık eder. Öğrencilerimizin başarılarının ölçülüp değerlendirilmesinde her dönem uygulanan bir yazılı sınav dışında, elektronik ortamda yapılan uygulama, test ve sınavlar ile süreç içindeki gelişimlerini gözlemlemek amacıyla süreç değerlendirme uygulamaları yapılır. Süreç değerlendirmede; dönem başından itibaren yürütülen Birikim kitapçığı metinlerinin ve güdümlü kitap okuma süreçlerinin izlenmesi ile dilbilgisi becerilerinin değerlendirilmesiyle elde edilir. Amaç, tüm sürece yayılan çalışmalarla öğrenci gelişimi gözlemlenirken yazılı anlatım uygulamalarında öğrenciye verilen düzeltme/ geliştirme haklarıyla biçimlenecek son ürünün sağlanması ve notlandırılmasıdır.   

Ders İşlenişi

Türkçe Ders Programında her yıl, Türk ve dünya edebiyatının seçkin ürünlerinin öğrencilerimizin gelişim düzeylerine uygun örnekleri okutulur. Bu okumalar güdümlü (derste öğretmenle birlikte yapılan etkinlikli okuma) ve okuma performansı (öğrencinin kendi kendine gerçekleştireceği, öğrendiklerini uygulayacağı okuma) şeklinde gerçekleşir.

Dil bilgisi, okuma-anlama, konuşma ve yazma kazanımları sarmal bir yapı içerisinde metinlerle ilişkilendirilerek bütüncül bir yaklaşımla verilmektedir. Bu çalışmalar, bölüm öğretmenlerimiz tarafından MEB müfredatına uygun bir şekilde hazırlanan ve sürekli geliştirilip yenilenen “Birikim” kitapçıklarıyla öğrenciye sunulmaktadır. Ders işleyişi, grup çalışması, drama, yazılı ve sözlü anlatım, sunum, okuma teknik ve metotlarının kullanılması gibi yöntemlerle eğitimi farklılaştıracak biçimde kurgulanmaktadır.

Öğrencilerimiz, yıl içindeki çalışma, ödev, uygulama ve ders duyuruları gibi bilgileri iPad üzerinden, Google Classroom aracılığıyla aktif olarak izleyip, yine iPad kullanarak araştırma, sunum, ödev ve proje hazırlayabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerimizin tüm çalışmaları, gayretleri ve hazırlıkları, değerlendirmelerimize kaynaklık eder. Öğrencilerimizin başarılarının ölçülüp değerlendirilmesinde her dönem uygulanan bir yazılı sınavın yanı sıra süreç içindeki gelişimlerini gözlemlemek amacıyla süreç değerlendirme uygulamaları yapılır. Süreç değerlendirme sonuçları, öğrencilerin dönem başından itibaren yürütülen Birikim kitapçığı metinlerinin ve güdümlü kitap okuma süreçlerinin izlenmesi ve dilbilgisi becerilerinin değerlendirilmesiyle belirlenir. Ölçe ve değerlendirmede amaç, öğrencilerimizin gelişimini tüm sürece yayılan çalışmalarla gözlemlemek ve yazılı anlatım uygulamalarında öğrencilere verilen düzeltme/ geliştirme haklarıyla biçimlenecek son ürünün notlandırılmasıdır.