Ortaokul Programı

Süreç Odaklı Eğitim Sistemimiz

Her branştan deneyimli kadromuz ile öğrenimi sadece sonuç değil süreçle bir bütün olarak gören çağdaş bir müfredat takip ediyoruz. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde de ölçütlere ağırlık veriliyor. Çağdaş ölçme değerlendirme sistemimizle öğrencinin bilgiyi ne kadar öğrendiğini değil neleri öğrenip, neleri öğrenemediği belirlenir. Öğrenmenin gerçekleşmediği durumlarda bunun nedenleri irdelenir. Hemen sonrasında ise öğrenme eksiklerini gidermek için iyileştirme süreci hazırlanır. Süreç odaklı değerlendirme ortaokulun temel prensipleri arasındadır. En etkin öğrenme ortamının tasarım yoluyla anlayarak (UbD) gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Ortaokulumuzda oluşturmacı bakış açısıyla öğrenmeye istekli, düşünen, bilimsel yöntemlerle çalışma yollarını bilen ve edindiği bilgi ve becerileri günlük hayatla ilişkilendirmeyi hedefleyen bir eğitim ortamı sunuyoruz.

Değerler Eğitimi

İçinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak öğrencilerimizin sevgi, saygı, sorumluluk, hoşgörü, adalet, barış, azim, olumlu iletişim gibi insani ve toplumsal değerleri bilmelerini ve bir davranış biçimi olarak özümsemelerini hedefliyor ve eğitim sistemimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz.

Eğitimin her kademesinde çocukların yaş düzeyine uygun etkinliklerle, seminerlerle, bireysel veya grup çalışmalarıyla değerlerin ve becerilerin kazandırılması ve davranışa dönüştürülme çalışmaları planlıyoruz.

Olumlu Disiplin Anlayışımız

Öğrencilerimizin sorumlu davranabilme yeteneklerine sahip olmalarını önemsiyoruz. Okul ortamının bütünlüğü içinde kullandığımız ben dili, övgü yerine cesaretlendirme ve beden dilinin kullanımı disiplin yöntemimizin temelini oluşturur. Bu yöntem ile öğrencilerimizin ödül ve cezaya bağımlı olmadan özdenetim geliştirmesini destekliyoruz. Bizim için gerçek disiplin, dış kontrolün olmadığı ortamlarda, öğrencilerimizin doğru davranış göstererek bu davranışı içselleştirmesidir. Ortaokul hayatları boyunca öğrencilerimizin yaşadığı her bir olayı/durumu fırsat eğitimi olarak görüp ilgili sohbetlerin ve çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Okul İdaresi Görüşmeleri

Okulumuz, velilerimizle olan iletişime çok önem vermektedir. Okul personeli ve yöneticileri velilerimizin sorularına, sorunlarına ve önerilerine açık olmayı amaçlar. Velilerimiz tarafından ileri sürülecek bir fikir ya da öneri dikkat ve özenle, kurumsal prensip ve ilkeler ön planda tutularak ele alınır ve velilerimize geri bildirimde bulunulur. Öğrencilerimizin eğitimi ile ilgili konularda, öncelikle öğretmenlerimiz sorumludur; öncelikli görüşme randevu alınarak öğretmenlerimiz ile yapılmalı, gerek duyulduğu takdirde ilgili Müdür Yardımcısına ve /veya Okul Müdürüne başvurulmalıdır.

Okulun genel hizmetleriyle ilgili (servis, yemek, vb.) düşünce ve önerilerin öğrenci aracılığıyla yapılmaması beklenir. Bu iletişimin, yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına bildirilmesi belge niteliği taşıması açısından önemlidir.