Profesyonel Öğrenme Merkezi

Okulu öğrencisi, öğretmeni ve tüm çalışanlarıyla birlikte bir öğrenme topluluğu olarak konumlandırmak büyümeye giden yolda etkin bir başlangıç noktasıdır. Hisar Okulları Profesyonel Öğrenme Merkezi olarak yenilikçi, yaratıcı, çevikliği destekleyen ortamlar ile araştırma, birlikte öğrenme ve paylaşım fırsatları sunmanın çalışanlarımızın dönüşümüne katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Okullar, öğrencilerini henüz daha adı konmamış iş alanlarına, ekonomik, kültürel ve teknolojik bağlamda toplumsal değişimle birlikte  küreselleşmeyle ortaya çıkan kaçınılmaz gelişmelere ve çevresel dönüşümlerle birlikte “geleceğe” hazırlamaya çalışıyor. Günümüzde öğrenme ortamları, öğrencilerin kendi hızında ve hazır olduğu zaman öğrenmesine fırsat sunan esnek ortamlara evriliyor. Toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak da eğitim bilimlerinin ve öğretmenin rolü değişmektedir. Bu süreçte öğretmenler öğrenmeye ve gelişmeye açık, sürekli merak eden, araştıran, gözlemleyen, esnek, empati yeteneği gelişmiş, dönüşen ve dönüştürebilen, rehberlik yapan bir sorumluluk yüklenmiştir. Eğitimcinin değişen koşullara kendini hazırlayabilmesi, ilerlemesi ve büyümesi için mesleki öğrenme ortamları çok önemli ve gereklidir. 

Hisar Okulları kurulduğu ilk günden beri var olan Profesyonel Eğitim ve Gelişim çalışmalarını, 2019 yılında kurulan Profesyonel Eğitim ve Gelişim (PEG) komitesiyle, daha da ileri taşımıştır. Komite, PEG başvuru süreci, başvuru değerlendirme ölçütlerinin oluşturulması ve dijital ortama aktarılması, eğitim değerlendirme ölçütlerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi ve alınan eğitimlerin öğrenme ortamlarına döndürülmesi gibi konularda başarılı çalışmalar yürütmüştür.

Hisar Profesyonel Öğrenme Merkezi Yürütme Kurulu
Yürütme Kurulu
Nilüfer ÇAĞIN Koordinatör
Banu ALDEMİR Üye
Barış HAS Üye
Nihan ŞEHSUVAROĞLU Üye
Sezin FİNS Üye
Tuğba UCUZCU Üye
Utku ÖZTEKİN Üye
Hisar Profesyonel Öğrenme Merkezi Üyeleri
Merkez Üyeleri
Nilüfer ÇAĞIN Koordinatör
Ela Mavi ÖZTEKİN Üye (Eğitim Operasyonları Uzmanı)
Banu ALDEMİR Üye
Barış HAS Üye
Dilara VARDAR Üye
Duygu AYDOĞAN Üye
Funda BELSU Üye
Gizem YILMAZ Üye
İrem NOYANER Üye
Michelle DUSCHANG Üye
Melih GÜRKAN Üye
Neşe TURŞİN Üye
Nihan ŞEHSUVAROĞLU Üye
Özge GÜLTEKİN Üye
Sezin FİNS Üye
Tuğba UCUZCU Üye
Utku ÖZTEKİN Üye
Hisar Profesyonel Öğrenme Merkezi Bültenleri

Hisar Profesyonel Öğrenme Merkezimizin bültenlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Pömer’den Yansımalar Ocak 2024

Pömer’den Yansımalar Mayıs 2023

 

Columbia University CPET Teachers’ College

Öğretmenlerin Profesyonel Eğitimi Merkezi (CPET), Columbia Üniversitesi Öğretmen Akademisi’nin öğretmen eğitimi, araştırma ve okul reformu konularında küresel kapasiteleri geliştirmeye adanmış bir organizasyonudur. CPET, New York ve ötesindeki okullara profesyonel gelişim hizmeti sağlamada lider olmuştur.

Komiteden merkeze geçiş döneminde, CPET ile birlikte çalışacak bir proje grubu oluşturulmuştur. CPET ile birlikte yürütülen bu çalışmada, merkezin misyonu, amaçları, organizasyon şeması ve hedefleri, Hisar Okulları misyonu ve vizyonu doğrultusunda tasarlanmıştır.  Etkin bir şekilde devam eden CPET ile Hisar Okulları Profesyonel Öğrenme Merkezinin işbirlikçi çalışmaları üç alanda özetlenebilir:

  • Politika, vizyon, misyon, yönerge ve iş tanımlarının geliştirilmesi
  • Yetişkin öğrenmesi, eğiticilerin eğitimi, öğretim koçluğu, eğitimlerin değerlendirilmesi
  • Eleştirel düşünme yoluyla zorlukları tartışmak için liderlik koçluğu oturumları

Hisar Okulları Columbia Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen öğretmen eğitimleri ve çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

ECIS (The Educational Collaborative for International Schools)

Hisar Okulları Profesyonel Öğrenme Merkezi kurulduğu ilk günden itibaren öğrenmeyi, değişimi ve dönüşümü sürekli hale getiren ömür boyu öğrenebilme ortamları oluşturmak adına en iyiye ulaşmayı hedeflemiştir. Ulusal ve uluslararası eğitim topluluklarına yararlı olabilmek adına çıktığı bu yolculukta ECIS (The Educational Collaborative for International Schools) işbirliği ile profesyonel öğrenme programlarının standartları çalışmasını tamamlamıştır. 

Yüksek kaliteli ve verimli profesyonel öğrenme faaliyetlerinin planlanmasında yol gösterici olarak kullanılabilecek bu çalışma aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır. 

  • Etkili eğitim programlarının en temel noktaları
  • Kolaylaştırıcıların ve profesyonel öğrenme program sağlayıcılarının sahip olaması gereken özellikler
  • Katılımcılardan beklentiler
  • Profesyonel öğrenme faaliyetlerinin grupları
  • Profesyonel öğrenme döngüsü

Hisar Okulları Profesyonel Öğrenme Merkezi olarak hem kurum içi hem de kurum eğitim programları hazırlarken titizlikle göz önünde bulundurduğumuz standartlarla ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Eğitim Programlarımız

Okulları profesyonel öğrenme programları, okulun stratejik planı, misyonu, vizyonu ve değerleri çerçevesinde şekillenir. Profesyonel eğitim talepleri çalışandan gelebileceği gibi, gelişim alanında yer alan hedeflere ulaşabilmesi için Hisar Okulları okul yönetimleri tarafından da oluşturulabilir. Ulusal ve uluslararası eğitim kurumları ile işbirliği içerisinde, alanında uzman ve yetkin Hisar Okulları öğretmenleri, belirlenmiş düzenlemeler çerçevesinde, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verebilir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Misyonumuz

Hisar Profesyonel Öğrenme Merkezi; yenilikçi, yaratıcı, katılımcı fırsatlardan ve araştırma ortamlarından oluşan bir sistem sunmaktadır. Topluluğun her bir üyesi, uzmanlık arayışı içerisinde olup sürekli dönüşüm için kendi deneyim ve bilgileriyle katkı sağlamaktadır.. Devamı için…

Amaçlarımız

OECD, TALIS (Uluslararası Öğrenme ve Öğretme Anketi) raporunda öğretmenlerin profesyonel gelişimini “Activities that develop an individual’s skills, knowledge, expertise and other characteristics as a teacher.” olarak tanımlamaktadır. Devamı için…

Projeler ve İşbirlikleri

Türkiye’deki eğitim topluluklarına yararlı olmak” ilkesiyle yola çıkan Hisar Profesyonel Öğrenme Merkezi, YGA (Hayal Ortakları Derneği) ile işbirliğinde gerçekleştirdiği  “Birlikte Öğrenelim” eğitim serisini tamamladı. Devamı için…