HyFlex: Hibrit ve Esnek Eğitim

Hisar Okulları olarak pandemiyle birlikte ve sonrasındaki sürçelerde değişen, evrilen ve gelişen eğitim modellemelerine dair tüm bilgi, deneyim ve birikimlerimizi hem Hisar Topluluğu ile hem de tüm eğitim camiası ile paylaşmayı önemsiyoruz.

“Açık Kaynak” anlayışımız kapsamında şeffaf ve paylaşımcı bir politika ile hazırladığımız, güncel ve geçmiş yıllara ait raporlarımıza aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

Bilişim Stratejileri Merkezi Politikası 2022-2023

Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Politikası, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesi ve teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda bakış açımızı yansıtan, ilgili süreçleri açıklayan ve öğretmen, öğrenci, velilerimizin rol ve sorumluluklarını tanımlayan bir dokümandır. Bu doküman, dijital dönüşüm sürecinin takip edilebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olması açısından referans noktası olarak düzenli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir. Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Merkezi Politikasına buradan ulaşabilirsiniz. 

"Kendini Tartışan Okul" Eğitim Konferansı Raporu 2023

Hisar Okulları 25. yılını kutlarken, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Laboratuvarı iş birliğiyle, Türkiye’de ve dünyada değişen eğitim paradigmalarını sorgulamak, eğitime dair önemli konuları ve soruları farklı perspektiflerden değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla, “okul”un odağa alındığı “Kendini Tartışan Okul” temalı eğitim konferansına ev sahipliği yaptı. Konferansta derinlemesine işlenen konuları ve atölye çalışmalarında üretilen önerileri herkesin yararlanabileceği şekilde paylaşmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bu raporu hazırladık. Bu kapsamlı derlemenin  tüm eğitimciler için  besleyici ve ilham verici olmasını ümit ediyoruz. Kendini Tartışan Okulu Konferans Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilişim Stratejileri Merkezi Raporları 2023-2019

Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Merkezi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almasını sağlarken, eğitim ortamlarının değişen şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen, sürdürülebilir, yönetilebilir ve dinamik bir ekosistem içinde yapılandırılmasını hedeflemektedir.

Bilişim Stratejileri Merkezimiz 2020 yılından itibaren faaliyetlerini düzenli olarak raporlamışlardırç Merkezimizin raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2022-2023 Akademil Yılı Raporu

2021-2022 Akademik Yıl 2. Dönem Raporu

2021-2022 Akademik Yılı 1. Dönem Raporu

2020-2021 Akademik Yılı 2. Dönem Raporu

2020-2021 akademik Yılı 1. Dönem Raporu

2019-2020 Akademik Yılı Raporu

 

2021-2022 akademik Yılı Raporu

20

değerlendirme dokümanlarından oluşan 2. dönem raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2021-2022 Hyflex: Hibrit & Esnek Eğitim Politikası

Öğrencilerimizi sürekli ve öngörülemez bir şekilde değişen dünyaya hazırlamak için öğrenmenin esnek, kişiselleştirilmiş ve iletişime dayalı olarak yapılandırılması şarttır. Değişen koşullara uyum sağlayan ve esnek bir yapıya imkan veren HyFlex, modeller ve senaryolar (yüz yüze, uzaktan, hibrit) arasında geçişler yaşanabilen dinamik bir süreci ifade etmekte olup, hibrit (Hybrid) ve esnek (Flexible) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Hyflex Eğitim Politikası, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesi ve teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda bakış açımızı ve yaklaşımlarımızı yansıtan, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin rol ve sorumluluklarını tanımlayan bir dokümandır.

Hisar Okulları 2021-2022 Hyflex: Hibrit & Esnek Eğitim Politikası dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Hisar Okulları 2021-2022 Yol Haritası

Hisar Okulları olarak misyonumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde, eğitimde bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik vermekteyiz. Bu öncelikler; öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için sağlık güvenliği önlemlerinin üst düzeyde uygulanmasını, fiziksel mesafenin sağlanması için günlük pratiklerimizi standardize edecek şekilde gerekli düzenlemelerin yapılmasını, akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze, çevrimiçi, senkron ve asenkron öğrenme araç ve stratejilerinin bir bütün halinde planlanmasını ve kullanılmasını gerektirmektedir.

Hisar Okulları 2021-2022 Yol Haritası için lütfen tıklayınız.

2021-2022 Hyflex: Hibrit Esnek Ders Tasarım Stratejileri

Hisar Okulları olarak güçlü akademik programımızı her durumda sürdürülebilir kılmak ve akademik sürecin tüm paydaşlarımız tarafından erişilebilir ve takip edilebilir olmasını sağlamak amacıyla öğretmenlerimiz tarafından farklı seviye ve branşlarda hazırlanan ders tasarımlarını şeffaf bir şekilde paylaşmaktayız.

2021-2022 Hyflex: Hibrit ve Esnek Ders Tasarım Stratejileri raporumuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2021-2022 Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası

Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası; 2021- 2022 yeni akademik yıl planlamaları kapsamında, akademik süreçlerin efektif bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile kullanılacak cihazları ve uygulamaları kapsamaktadır.

2021-2022 Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası raporumuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Hisar Okulları 2021-2022 Sağlık Güvenlik Kılavuzu

Hisar Okulları olarak pandemi kapsamında Okulumuz bünyesinde alınan tüm önlemler ve takip edilen idari ve akademik uygulamalar Hisar Okulları Sağlık ve Güvenlik Kılavuzunda bir araya getirilmiş olup bu kılavuz T.C. Sağlık ve T.C. Milli Eğitim Bakanlıklarının yönergeleri üzerinden düzenli olarak güncellenmektedir.

Ekim 2021 tarihi itibariyle yeni gelişme ve uygulamalarla birlikte güncellenen Hisar Okulları COVID-19 Sağlık ve Güvenlik Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Pandemi Döneminde Uzaktan ve Hibrit Eğitim

Covid-19 salgını, yaşamın her alanında etkisini gösterirken okullarda da büyük bir dönüşümü başlatmış, dünyanın hemen hemen her yerinde eğitim kurumlarını 21. Yüzyılın paradigmaları doğrultusunda yeni bir eğitim tasarımına doğru harekete geçirmiştir.  İçinde bulunduğumuz durum eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Bu kapsamda; Hisar Okulları, misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik vermiştir. Bu öncelikler doğrultusunda, tüm akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze ve çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini bir arada kullanmak olarak tanımlanabilecek harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımı ile planlanması ve uygulanması stratejik planlarımızda yerini almıştır.

2019-2020 Akademik Yılında okulumuzda uygulanan uzaktan eğitim programıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayın.

2020-2021 Akademik Yılında okulumuzda yürütülen hibrit ve uzaktan eğitim programlarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayın.