23 Mart-26 Nisan 2020 Acil Durum Uzaktan Eğitim Süreci

Covid-19 salgını, yaşamın her alanında etkisini gösterirken okullarda da büyük bir dönüşümü başlatmış, dünyanın hemen hemen her yerinde eğitim kurumlarını 21. Yüzyılın paradigmaları doğrultusunda yeni bir eğitim tasarımına doğru harekete geçirmiştir.  İçinde bulunduğumuz durum eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Bu kapsamda; Hisar Okulları, misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik vermiştir. Bu öncelikler doğrultusunda, tüm akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze ve çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini bir arada kullanmak olarak tanımlanabilecek harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımı ile planlanması ve uygulanması stratejik planlarımızda yerini almıştır.

Pandemi nedeniyle 23 Mart – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında uyguladığımız acil durum uzaktan eğitim planları çerçevesinde K12 düzeyinde tüm seviyelerinde, paydaşlarımız ile “iletişimde ve bağlantıda kalarak” aşağıdaki hedeflerimizi gerçekleştirdik:

 • Müfredatımızın çevrimiçi (online) olarak erişime sunulması

 • Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi

 • Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi

Hisar Okulları olarak akademik süreçlerimizin doğal bir parçası olarak kullanmakta olduğumuz dijital sistemler ve gelişmiş teknik alt yapımız, uzaktan eğitim sürecine hızlı ve etkin bir geçiş yapılmasını sağlamıştır.

Sunulan çevrimiçi (online) araçlar ile öğrencilerimiz derse fiziksel olarak katılım sağlamadan önce gerekli tüm bilgilere, materyallare ve kaynaklara erişebilmektedir. Yaklaşımımız, öğrenme sürecini öğretmenin ders anlattığı, öğrencinin ise dinleyici konumunda olduğu bir zaman diliminin ötesine; öğretmenin ve öğrencilerin ders içeriğini birlikte tartışabildikleri, zenginleştirebildikleri ve derinleştirebildikleri, sürekli evrilen bir yapıya dönüştürmektedir.

2019-2020 acil durum uzaktan eğitim sürecine yönelik olarak, 120 okul gününü yüz yüze, 65 okul gününü ise 26.328 saat uzaktan eğitim ile sürdürerek, eğitim programımızda yer alan kazanımları ve konuları öğrencilerimizin büyük katılımı ile tüm seviyelerde tamamlamış bulunuyoruz.

K-12 bütünlüğünde her bir okul seviyesi bazında akademik kadromuz tarafından büyük bir özenle hazırlanan uzaktan eğitim senkron ve asenkron ders programları, bu programların öğrencilerimize ulaşmasını sağlayan dijital alt yapı, platform ve programlar ve Kütüphanemizin zengin çevrim içi kaynaklarının yanı sıra Rehberlik Bölümümüzün sürece uygun olarak tasarladığı öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik çalışmaları da tüm bu sürecin başarıyla yürütülmesine büyük katkı sağlamıştır.

II. Rapor – Temmuz 2020

I. Rapor – Nisan 2020

Lise

Öğrencilerimizi üniversiteye ve hayata hazırlarken en önemli hedeflerimizden biri de kendi öğrenme sorumluluklarını almaları, koşullar ne olursa olsun eğitimlerine, öğrenmeye devam edebilmeleri ve değişen şartlara adapte olabilmeleri oldu. Şimdi bu becerileri kazandıklarını ve kullanabileceklerini gösterme zamanı! Bizler öğretmenleri olarak her zaman olduğu gibi onlarla birlikte ve onların yanında olacak, öğrenmelerini uzaktan eğitim platformlarımızdan destekleyeceğiz. Teknolojiyi öğrenme aracı olarak kullanmaya alışkın öğrencilerimizin bu süreçte de planlanan eğitim programlarını en iyi şekilde takip edeceklerine inanıyor ve onlara güveniyorum. Başarılı, sağlıklı bir uzaktan eğitim dönemi diliyorum.

Gülçin Cırık Doğramacı, Lise Müdürü

Lise Uzaktan Eğitim Programı

GSuite: Google Classroom aracılığı ile ders materyallerimizi, içeriğimizi ve kaynaklarımızı öğrencilerimizle düzenli olarak paylaşıyoruz. Paylaşıma açık olan materyallerimizi web sitemiz üzerinden tüm kullanıcıların erişebileceği şekilde yayınlıyoruz. Google Classroom üzerinden paylaşılan tüm malzemeler ise; ilgili ders, öğretmen ve öğrenci arasındaki akademik süreçleri kapsamaktadır.

Ders Programı

Uzaktan eğitim programında dersler, senkron ve asenkron bireysel çalışmalar ile sürdürülür. Öğrencilerimize, her hafta düzenli olarak senkron ve asenkron derslerin bilgisi paylaşılır. Bireysel çalışma saatlerinde öğretmenlerimiz öğrencilerimizin sorularına cevap vermek için erişilebilir durumdadır. Öğrencilerimiz, öğretmenlerine Google Classroom üzerinden sorularını sınıf yorumu ya da gizli yorum olarak iletebilirler. Öğretmenlerimiz ihtiyaç durumunda online olarak bireysel ya da küçük grup çalışmaları planlamakta ve uygulamaktadır. Düzenli olarak yapılan öğrenci, öğretmen ve veli geri bildirim anketlerinin sonuçları dikkate alınarak senkron ders sayılarında ve bireysel çalışma planlarında düzenlemeler yapılmaktadır. Senkron ve bireysel çalışma saatlerinin dışında, öğrencilerimizin ihtiyaçları, yine gerekli görüldüğü takdirde öğretmenlerimizin belirleyeceği ek çalışmalarla karşılanmaya devam edilmektedir.

İletişim

Uzaktan eğitim sürecinde, tüm iletişim kanallarının ve okul maillerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemsenmekte ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

İletişim Kanalı Hedef Kitle Açıklama
E-posta Akademik Kadro, Öğrenci, Veli Temel iletişim aracı olarak kullanılır, okul e-posta hesabının düzenli kontrol edilmesi gerekir.
GSuite For Education Akademik Kadro, Öğrenci GMail, Google Classroom, Google Calendar, Google Meet, Docs, Slides, Sheets, Form uygulamaları öğretmenler ve öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılır.
Google Classroom Akademik Kadro, Öğrenci Ders materyalleri Google Classroom ile paylaşılır.
Google Meet Akademik Kadro, Öğrenci Uzaktan eğitim sürecinde video konferans, çevrimiçi (online) dersler, görüşmeler ve toplantılar Google Meet aracılığı ile yapılır.
HisarNet Öğretmen Portalı Akademik Kadro Hisar Okulları Öğretmen Bilgi Sistemi
HisarNet Öğrenci Portalı Öğrenci Hisar Okulları Öğrenci Bilgi Sistemi 
HisarNet Veli Portalı Veli Hisar Okulları Veli Bilgi Sistemi 
Web Sitesi Genel Erişim www.hisarschool.k12.tr

Online Buluşmalar

Öğrencilerimizle öğretmenlerimizin online ders buluşmaları Google Meet üzerinden gerçekleşmektedir. Veli ve öğrencilerimiz Hisarnet portalımız üzerinden ders programlarına, içeriklerine ulaşabilmektedirler. Ayrıca öğretmenlerimiz, öğrencilerimize Google Takvim üzerinden Google Meet daveti gönderiyor ve online ders linkini Google Classroom üzerinden paylaşıyor.

Öğrencilerimizden, online ders saatlerini düzenli olarak takip etmeleri ve ders başlangıcından 5 dakika önce teknik hazırlıklarını tamamlayıp sisteme giriş yapmaları beklenmektedir.

Öğrencilerimizin, ilgili derse ait materyallerinin ve cihazının çalışma masasının üzerinde olacak şekilde hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin, online derslere ve görüşmelere okul hesaplarını kullanarak giriş yapmaları beklenmektedir.

Uzaktan Eğitim Sürecinde Yurt İçi Üniversite Hazırlığı 

Eğitim-Öğretim sürecinin uzaktan devam ettiği durumlarda yurtiçi hedefi bulunan öğrencilerimizin YKS hazırlık süreçleri ve deneme sınavları online olarak kesintisiz devam etmektedir. Haftalık dersler yanında Yurt İçi Üniversite Danışmanımız öğrencilerimizle ve velilerimizle her hafta düzenli online toplantılar düzenlemekte, öğrencilerimizle 7/ 24 iletişimi sürdürmektedir.

Online YKS Deneme Sınavları

 • Her ay 2 TYT Türkiye Geneli Deneme (Nisan ayı)
 • Her ay 2 AYT Türkiye Geneli Deneme (Nisan ayı)
 • Toplamda her ay 4 online YKS deneme

Online Haftalık YKS Dersleri 

 • YKS Matematik 2 ders saati
 • YKS Geometri 2 ders saati
 • YKS Türkçe/Edebiyat 3 ders saati
 • YKS Fen Bilimleri 3 ders saati (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • YKS Sosyal Bilimler 2 ders saati (Tarih, Coğrafya)
 • YKS İngilizce (1 ders saati)

Uzaktan Eğitim Politikası

Uzaktan eğitim sürecine bakış açımızı yansıtmak ve okulumuzun bu konudaki yaklaşım, politika ve planlarını paylaşmak amacı ile Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politika metni hazırlanmıştır.

Bu süreçte K12 düzeyinde aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek önceliğimizdir:

 • Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması
 • Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi
 • Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi

Bu döküman, okulumuzun yaklaşım ve politikalarını belirlemek, paylaşmak, teknik detaylardan çok okul, veli, öğretmen, öğrenci sorumlulukları, beklentileri ve rollerini tanımlamak amacıyla süreç içinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Etik Kurallar

Bu süreçte, öğrencilerimizden Hisar Okulları Teknoloji Kullanım Politikası, Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politikası, ve dijital farkındalık ve etik kurallar doğrultusunda hareket etmeleri beklenmektedir.

Devam / Devamsızlık Takibi

Belirtilen çevrimiçi saatlerde öğrencilerimiz derslere katılmadığında gün sonunda yoklamalarımız velilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca istendiği zaman velil ve öğrencilerimiz yoklamalara HisarNet veli-öğrenci portalı üzerinden ulaşabiliyorlar. Yoklamalar, okul yönetimi tarafından da takip edilmekte ve öğrenci ve veli ile gerekli görüşmeler yapılmaktadır.

Veli Mektupları

Uzaktan eğitim sürecimizde velilerimizle olan iletişimimiz e-posta yolu ile sağlanmaktadır. Velilerimizden düzenli olarak geri bildirimler alınmakta ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Velilerimizin Desteği

Uzaktan eğitim sürecini titizlikle planlamaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Uygulama sürecinde her zaman olduğu gibi velilerimizin desteğini de önemsiyoruz. Velilerimizin özellikle evdeki iPad/bilgisayar ve internet erişiminin sağlanması, öğrencilerimizin ders saatlerini takip etmeleri ve ders planına uymaları konusundaki yardımları ve ödev teslim süreleri hakkındaki hatırlatmaları, uzaktan eğitim sürecinin verimini daha da arttırmaktadır.

Veli Görüşmeleri

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık bireysel veli-öğretmen görüşmelerimiz online olarak sürmektedir. Görüşmeler yine Google Meet üzerinden yapılmaktadır.

Proje Çalışmaları

Takvimimizde belirlenen proje kontrol haftalarında  tüm proje alan öğrencilerimiz ilgili öğretmenleri ile online platformlardan çalışmalarını yürütmektedir.

Geri Bildirim

Uzaktan eğitim dönemindeki öğrenme süreçleri ve ders kazanımları düzenli olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin duygu durumlarını ve gelişim dönemi özelliklerini de göz önüne alarak öğrencilerimize ve velilerimize geri bildirimler hem bireysel yapılan online görüşmelerle hem de HGR’lerle (Haftalık Gelişim Raporu) verilmeye devam edilmektedir. Süreç odaklı değerlendirmelerimize online olarak da yer verilmektedir.

Ortaokul

Her gelişmeyi bir fırsata çevirme yaklaşımımızla hareket edersek uzaktan eğitim sürecini de öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için bir gelişim süreci olarak değerlendiriyoruz. Daha çok öğrenci merkezli ve öğrenenin kendi hızında ilerleyeceği bir ortam sunuyoruz.  Bireysel çalışma saatlerinde öğrencilerimiz, öğrenme süreçlerine daha çok sahip çıkarken çevrim içi (online) buluşma saatlerinde ise öğretmenleriyle etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşıyor. Zaman, mekan, öğrenme hızı konularındaki esnekliğin yanısıra yeni çevrim içi (online) platformlar ve öğrenme ortamları ile müfredatımızı daha da zenginleştiriyor, alternatif ve çevrim içi (online) ölçme değerlendirme yöntemlerinden yararlanıyoruz. 

Betül Gökkaya, Ortaokul Müdürü

Ortaokul Uzaktan Eğitim Programı

Ortaokul düzeyinde Google Classroom aracılığı ile ders materyallerimiz, içeriklerimiz ve ders kazanımlarına yönelik olarak önerilen kaynaklarımız öğrencilerimizle düzenli olarak paylaşılmaktadır. Öğrencilerimizin hali hazırda kullandıkları G Suite: Docs, Slides, Sheets, Form uygulamaları süreç içinde kullanılmaya devam edilmektedir. Kendi öğretmenlerimizin hazırladığı özgün materyallerimize destek amacıyla birçok online platformdan da yararlanılmaktadır.

Ders Programı

Uzaktan eğitim programı hangi ders saatlerinde bireysel olarak çalışma yapılacağı ve hangi ders saatlerinde de online ders yapılacağını göstermektedir. Bunun için, mavi ve kırmızı renk kodları kullanılmaktadır. Kırmızı saatler, öğretmenlerimizin tüm öğrencileri ile birlikte 40 dk boyunca online ders ortamını göstermektedir. Mavi saatlerde öğrencilerimizden, öğretmenlerinin kendilerinden yapmasını istediği çalışmaları belirtilen süre içerisinde tamamlaması ve ve öğretmen yönergesi doğrultusunda Google Classroom üzerinden teslim etmesi beklenmektedir. Bireysel çalışma saatlerinde öğretmenlerimiz öğrencilerimizin sorularına cevap vermek için erişilebilir durumdadır. Öğrencilerimiz, öğretmenlerine Google Classroomüzerinden sorularını sınıf yorumu ya da gizli yorum olarak iletebilirler. Öğretmenlerimiz ihtiyaç durumunda online olarak bireysel ya da küçük grup çalışmaları planlamakta ve uygulamaktadır.

Düzenli olarak yapılan öğrenci, öğretmen ve veli geri bildirim anketlerinin sonuçları dikkate alınarak online ders sayılarında düzenlemeler yapılmaktadır.

Online ve bireysel çalışma saatlerinin dışında, öğrencilerimizin ihtiyaçları, yine gerekli görüldüğü takdirde öğretmenlerimizin belirleyeceği ek çalışmalarla karşılanmaya devam edilmektedir.

Öğrencilerimiz ve velilerimiz HisarNet öğrenci ve veli portalları üzerinden ders programlarına ulaşabilmektedir. Uzaktan eğitim haftalık ders içerikleri bir önceki haftanın Cuma akşam saatinden itibaren paylaşılmaktadır.

Bu süreçte, tüm iletişim kanallarının ve okul maillerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemsenmekte ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Derslere katılmak, dersin gereklerini yerine getirmek öğrencilerimizin sorumluluğunda olup, Google Classroom üzerindeki yönergelerin takip edilmesi, verilen çalışmaların tamamlanması ve belirtilen zaman aralığında sisteme yüklemesi bu sürecin en önemli parçasını oluşturmaktadır.

 

Online Buluşmalar

Öğrencilerimizle öğretmenlerimizin online ders buluşmaları Google Meet üzerinden gerçekleşmektedir. Bunun için öğretmenlerimiz, öğrencilerimize Google Takvim üzerinden Google Meet daveti gönderiyor ve online ders linkini Google Classroom üzerinden paylaşıyor.

Öğrencilerimizden, online ders saatlerini düzenli olarak takip etmeleri ve ders başlangıcından 5 dakika önce teknik hazırlıklarını tamamlayıp sisteme giriş yapmaları beklenmektedir. Öğrencilerimizin, ilgili derse ait materyallerinin ve cihazının çalışma masasının üzerinde olacak şekilde hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin, online derslere ve görüşmelere okul hesaplarını kullanarak giriş yapmaları beklenmektedir.

Uzaktan Eğitim Politikası

Uzaktan eğitim sürecine bakış açımızı yansıtmak ve okulumuzun bu konudaki yaklaşım, politika ve planlarını paylaşmak amacı ile Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politika metni hazırlanmıştır.

Bu süreçte K12 düzeyinde aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek önceliğimizdir.

 • Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması
 • Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi
 • Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi

Bu döküman, okulumuzun yaklaşım ve politikalarını belirlemek, paylaşmak, teknik detaylardan çok okul, veli, öğretmen, öğrenci sorumlulukları, beklentileri ve rollerini tanımlamak amacıyla süreç içinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Etik Kurallar

Bu süreçte, öğrencilerimizden Hisar Okulları Teknoloji Kullanım Politikası ve dijital farkındalık ve etik kurallar doğrultusunda hareket etmeleri beklenmektedir.

Devam / Devamsızlık Takibi

Belirtilen çevrimiçi saatlerde öğrencilerimiz derslere katılmadığında öğretmenlerimiz bu durumu ilk haftalarda e-posta ile velileri ile paylaşmıştır. İlerleyen haftalarda velilerimiz yoklamalara HisarNet veli portalı üzerinden ulaşabiliyorlar. Yoklamalar, okul yönetimi tarafından da takip edilmekte ve öğrenci ve veli ile gerekli görüşmeler yapılmaktadır.

Veli Mektupları

Uzaktan eğitim sürecimizde velilerimizle olan iletişimimiz e-posta yolu ile sağlanmaktadır. Velilerimizden düzenli olarak geri bildirimler alınmakta ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Velilerimizin Desteği

Uzaktan eğitim sürecini titizlikle planlamaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Uygulama sürecinde her zaman olduğu gibi velilerimizin desteğini de önemsiyoruz. Velilerimizin özellikle evdeki iPad/bilgisayar ve internet erişiminin sağlanması, öğrencilerimizin ders saatlerini takip etmeleri ve ders planına uymaları konusundaki yardımları ve ödev teslim süreleri hakkındaki hatırlatmaları, uzaktan eğitim sürecinin verimini daha da arttırmaktadır.

Veli Görüşmeleri

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık bireysel veli-öğretmen görüşmelerimiz online olarak sürmektedir. Görüşmeler yine Google Meet üzerinden yapılmaktadır.

Proje Çalışmaları

Takvimimizde belirlenen proje kontrol haftalarında  tüm proje alan öğrencilerimiz ilgili öğretmenleri ile online platformlardan çalışmalarını yürütmektedir.

Geri Bildirim

Uzaktan eğitim dönemindeki öğrenme süreçleri ve ders kazanımları düzenli olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin duygu durumlarını ve gelişim dönemi özelliklerini de göz önüne alarak öğrencilerimize ve velilerimize geri bildirimler hem bireysel yapılan online görüşmelerle hem de ÖDF’lerle verilmeye devam edilmektedir. Süreç odaklı değerlendirmelerimize online olarak da yer verilmektedir.

Serbest Zaman Planlama Önerileri

Süreç içerisinde öğrencilerimize serbest zaman etkinlikleri önerilmekle birlikte online buluşmalarla toplu etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

 • Aileleri birlikte oynayabilecekleri kutu oyunları (QUORIDOR, Tabu, Figurix,…)
 • Film (Dofus, My Neighbor Totoro, InsideOut…)
 • Egzersiz (JustDance)
 • Müzik (Online konserler, radyo ve televizyondaki müzik kanalları)
 • Dergiler (Tübitak)

Rehber Öğretmenler / Öğrenme Koçları

Ortaokulda her seviyede; rehber öğretmenler ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerin online derslerine girip gözlem yapmakta ve gerek duyulan öğrencilerle ders sonlarında kısa paylaşımlar gerçekleştirmektedirler.

2. Haftadan itibaren 5-6-7.sınıf  seviyelerinde sınıflar ikiye bölünerek “Rehberlik – öğrenci paylaşım dersleri” yapılmış ve öğrencilerin duyguları üzerine konuşulmuştur. İhtiyaç hisseden öğrenciler ile bireysel online görüşmeler yapılmaktadır. 8. Sınıflarla ise 2. Haftadan itibaren yoğun olarak “ders gözlemleri”ne girilmiş, bireysel öğrenci görüşmeleri yapılmıştır. 3. Haftadan itibaren “Rehberlik-öğrenci paylaşım dersleri”ne başlanmıştır. 8. Sınıflarda sınıfı ikiye bölerek paylaşım grupları yapılarak duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edecekleri bir ortam oluşturulmuştur. 8.sınıf öğrencilerine özel içinden geçmekte oldukları kaygı dolu sürece yönelik “belirsizliklerle baş etme” mektubu gönderilmiştir.

Ortaokulda her seviyede; rehber öğretmenlerimiz Google Meet üzerinden veli görüşmeleri yapmaktadır. 4. Haftadan itibaren her seviyede online “veli paylaşım grupları” açılacaktır, ailelere davet mektupları gönderilmiştir.

Hem kaynaştırma öğrencilerimiz hem de velileri ile görüşmeler yapılarak yeni sisteme uyum sağlamaları için destek verilmektedir. Yine 8. Sınıf velilerine  özel belirsizliğe ve kaygı durumuna yönelik destek olacak bir  mektup gönderilmiştir. Hisar Okulları web sayfasına akademik ve idari kadroya destek sağlamak amacıyla “Pandemi ve Kaygılarla baş etmek için yetişkinlere yönelik öneriler” adlı bilgilendirme yazısı eklenmiştir.

Covid19 + teşhisi konulan ve tedavi sürecine giren idari ve akademik kadronun her biri bir rehber öğretmenle eşleştirilerek “bireysel destek” sağlanmıştır. İlk haftadan itibaren öğretmenler ile öğrenciler hakkında görüşmeler yapılıp bazı öğrencilerle akademik takip, ödevler ve motivasyon ile ilgili olarak branş öğretmeni ve rehber öğretmenin katıldığı mini toplantılar gerçekleştirilmektedir.

Ders gözlemi sonrasında öğrenciler ayrıldıktan sonra ilgili ders öğretmeni ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Kaynaştırma öğrencilerimizin öğretmenleri ile görüşülerek bireysel ders planları revize edilmiş, online ders sonrası verilen ödev ve mini sınavların düzenlemesi yapılmıştır. Belirli aralıklarla toplantı yaparak değerlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

Öğretmenlerle 4. Hafta “Rehberlik-Öğretmen Buluşmaları” adı verilen buluşmalar başlayacaktır, davet mektupları gönderilmiştir. Buluşmaların içeriğini; öğretmenlerin duygusal olarak rahatlamaları, birbirleriyle paylaşımları sağlama, duygu, düşünce ve ihtiyaçların paylaşılması oluşturacaktır. “Rehberlik-Öğretmen Buluşmaları” için uluslararası öğretmenlere de davet gönderilmiştir, istekli öğretmenlerin olması durumunda buluşmalar İngilizce olarak da gerçekleştirilecektir.

Teknoloji Desteği

Hisar Okulları’nda teknoloji ve inovasyon, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip, karşılaştığı problemlere farklı bakış açıları ile yenilikçi çözümler geliştirebilen, etkin ve üretken bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır. Bu hedef içinde yaşadığımız olağanüstü şartlarda fazlası ile önem kazanmıştır. Bu bakış açısı ile yapılandırılan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları teknik becerileri sağlamış ve onları desteklemiştir.

Kullanılan uygulamalar ve platformlar ile ilgili desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmenlerinden destek alabilirler. Bu süreçtedestek@hisarschool.k12.tr adresi üzerinden IT ile iletişime geçebilirler.

Kütüphane Kullanımı

Kütüphane tarafından sağlanan online kaynaklar hakkında velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bilgilerin yer aldığı dokümanlar düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Kütüphanemizin online üyeliklerinin dışında internet üzerinden ulaşılabilecek bazı online sitelerin linklerini de sınıflandırarak paylaşılmaktadır. Proje Hazırlama, ücretsiz sesli kitaplar, ücretsiz dijital kütüphaneler ve e-kitaplar, ücretsiz resim kütüphaneleri, genel bilgi-bilim kaynakları, Türkçe ve İngilizce ücretsiz kaynaklar bu paylaşımlar arasında yer almaktadır.

İlkokul

İlkokul Uzaktan Eğitim Programı

İlkokul Uzaktan Eğitim Programı, MEB müfredatı doğrultusunda, uzaktan eğitim programı içerisinde uygulanabilecek kazanımlar değerlendirilerek Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politikası metninde belirtilen amaç ve esaslara uygun olarak hazırlanmıştır. Program; uzaktan eğitime adapte edilirken Uluslararası standartlar dikkate alınmıştır.

Öğrencilerin günlük programları bütünsel gelişimlerini destekleyecek özelliktedir. Kitap okuma, hareket zamanı, branş dersleri ve temel derslerin yanı sıra öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimlerini desteklemek amacı ile küçük gruplar halinde Rehber Öğretmenleri ile görüşme zamanları da bulunmaktadır. Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak sınıf öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülen akademik içeriğe odaklı küçük grup çalışmaları yapılmaktadır. Ders materyalleri ve kaynaklar GSuite: Google Classroomaracılığı ile öğrencilerimizle düzenli olarak paylaşılmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde video konferans, çevrim içi (online) dersler, görüşmeler ve toplantılar ise Google Meet aracılığı ile yapılır.

Örnek Haftalık Ders Programı (4. Sınıf)

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9.20-10.00 Bilişim Teknolojileri Kitap Okuma (Asenkron) Kitap Okuma (Asenkron) Kitap Okuma (Asenkron) Kitap Okuma (Asenkron)
10.00-10.15 ARA
10.15-10.55 Türkçe Türkçe Türkçe Sos. Bilgiler Türkçe
10.55-11.10 ARA
11.10-11.50 Matematik Matematik Matematik Matematik Sos. Bilgiler
11.50-13.00 YEMEK
13.00-13.40 İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce
13.40-14.00 ARA
14.00-14.40 Pekiştirme (Asenkron) Pekiştirme (Asenkron) Din Kültürü (Asenkron) Fen Bilgisi Hareket Zamanı (Asenkron)
14.40-14.50 ARA
14.50-15.30 Beden Eğitimi Görsel Sanatlar Pekiştirme (Asenkron) Pekiştirme (Asenkron) Müzik
15.30-16.10 Rehber Öğretmen Sınıf Öğretmeni Etüt İngilizce Öğretmeni Etüt Pekiştirme Fen Bilimleri Etüt
KİTAP OKUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veli Desteği ve İletişimi

Program velilerin kolaylaştırıcı desteği ile ilerlemektedir. Sınıf seviyelerine göre veli desteğinin içeriği ve süresi farklılık göstermektedir. Haftalık veli görüşmelerimiz Google Meet üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, bilgilendirici veli yazıları ve anketler ile iletişimimizi devam ettirmekteyiz.

Teknoloji Desteği

Hisar Okulları’nda teknoloji ve inovasyon, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip, karşılaştığı problemlere farklı bakış açıları ile yenilikçi çözümler geliştirebilen, etkin ve üretken bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır. Bu bakış açısı ile yapılandırılan Bilişim Teknolojileri dersleri öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları teknik becerileri sağlamış ve onları desteklemiştir.

Kullanılan uygulamalar ve platformlar ile ilgili desteğe ihtiyaç duyulması halinde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmenlerimizden ve destek@hisarschool.k12.tr adresi üzerinden IT Departmanımızdan destek alınabilir.

Okulöncesi

Okulöncesi Uzaktan Eğitim Programı 4-5 yaş ve 5-6 yaş kazanımları ve yıllık planı doğrultusunda hazırlanmış ve eğitim pratiklerimiz eğitim-öğrenimi uzaktan destekleyecek şekilde hayata geçirilmiştir.

Program uzaktan eğitime adapte edilirken Uluslararası standartlar dikkate alınmış ve erken yıllarda önerildiği üzere 20 dakikalık slotlar halinde ekran süresi günlük 1 saati geçmeyecek şekilde yapılandırılmıştır.

Programımızın uygulanmasında ailelerin tam desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Günlük olarak takip edilmesi önerilen bu programın örnek bir program olduğu ve ailelerin kendi koşullarına göre uyarlayabilecekleri belirtilmiştir. Özellikle bu dönemde öğrencilerimizin fiziksel aktivite ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi ve sık sık hareket etmelerinin teşvik edilmesi paylaşılmıştır.

Erken yıllarda günlük rutinin öneminden yola çıkarak çocuklara kahvaltı zamanından gece uyku zamanına kadar uzanan saat: 08.00-21.00 (14.40-21.00 arası rahat zaman) arası uygulayacakları bir program hazırlanmıştır. Uzaktan eğitim Okulöncesi programında sınıflarında uygulanan programla uyumlu kahvaltı, öğle yemeği, bahçe zamanı, kitap okuma zamanı ve oyun zamanı bulunmaktadır. Hazırlanan günlük programın, çocuklara olduğu gibi  ailelere de bir çerçeve çizeceği ve kolaylaştırıcı olacağı düşünülmüştür. Görsellerle ifade edilen günlük programı çocukların da sınıflarındaki gibi takip etmesi önerilmiştir.

Duygusal Oryantasyon

Okula ilk başlandığında yaşanılan alışma süresi, uzaktan eğitim sürecinde de kendini gösterebilir. Ayrıca, çevrim içi dersler yeni bir deneyim olduğundan öğrenciler, yaş grubu özelliklerine de bağlı olarak, öğretmenlerinin sorularına cevap vermeye çekinebilir ya da istekli olmayabilirler. Bu süreçte ailelerimizin, dersin asıl katılımcısı olan öğrencilerimizin ihtiyacı olduğu anda destek sağlaması önerilmektedir. Tüm paydaşlarımızın (öğrenci, öğretmen ve veli)  duygusal ihtiyaçları okulumuz tarafından takip edilmekte, PDR uzmanları ve uzman psikolog süpervizyonları yolu ile sürekli olarak desteklenmektedir.

Veli Mesajı

Sevgili Veliler,

Uzaktan eğitim sürecinde temel olarak rutin okul programı takip edilecektir. Evde ve online gerçekleşen öğrenme sürecinde sizlere destek olacağız.  Öğrenmenin eğlenceli bir süreç olduğunu hatırlatmak isteriz.

Her gün programa o gün yapılması gerekenlere başlayarak ilerlemenizi öneririz. Her konu ödevi 30 dakikadan fazla sürmemelidir, ekran süresi ise toplam 1 saattir.

Her hafta aşağıdaki programlara benzer programlar takip edilecektir.

 

Online Kaynaklar
İçerik yönetim sistemi olarak Google Classroom kullanılmaktadır.
Senkron (online) derslerimiz Google Meet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Mathazone Veli Portalı ve Morpa Çocuk siteleri kaynak olarak velilerimize sunulmaktadır.

 

Beklentiler
 • Dersin yapılacağı yerin dikkat dağıtan unsurlardan uzak ve nispeten sessiz bir ortam olması
 • Çocuğunuzun çevrim içi derslere zamanında gelmesi
 • Elini kaldırarak söz alması
 • Mikrofonu söz verildiğinde açması ve konuşmadığı zaman kapatması
 • Dersin sorumluluğunu bağımsız olarak kendisinin yürütmesi

Öğrencilerden beklentiler ve velilerden beklentiler için lütfen bağlantıları tıklayınız.

 

Materyaller
 • Internet erişimi
 • Yetişkin desteği ve teşviği
 • Temel okul malzemeleri (kağıt, kalem silgi, sanat malzemeleri vb.)
 • Sessiz bir çalışma alanı

 

Veli İletişimi
E-Bültenler Akademik program ve işleyişi içeren bilgiler Cuma günleri bültenler yolu ile paylaşılmaktadır.
Online Bireysel Görüşmeler İhtiyaç doğrultusunda veliler, PDR uzmanı ve öğretmenler arasında gerçekleşmektedir.
Rehberlik Bölümü Online Veli Paylaşım Grupları PDR uzmanı tarafından arzu eden veliler ile belirli bir konu doğrultusunda paylaşım grupları gerçekleştirilmektedir.
Kütüphane Uzaktan Eğitim Kaynakları

Hisar Okulları Kütüphanesi, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşadığımız sürecin başladığı ilk günden bu yana hem okulumuz tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecini desteklemek, hem de Hisar Okulları topluluğunun tüm fertlerinin kaynak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin proje hazırlama ve bu gibi devam eden eğitim-öğrenim süreçlerine de destek verilmektedir.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte çevrimiçi kaynak ihtiyacı ve önemi artmıştır. Bu kapsamdaki ihtiyaçlara da yanıt verebilmek amacıyla Hisar Okulları Kütüphanesi tarafından bazı uluslararası veritabanı, e-kitap ve süreli yayın platformlarına erişim imkanı sağlanmıştır. Bu çevrimiçi hizmetlere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz.

Britannica School

OverDrive

Pressreader

Tüm dünyadaki eğitim kurumlarında uzaktan eğitim süreci devam ederken pek çok yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar da kaynaklarını Internet üzerinde erişime açmıştır. Erişimi kolaylaştırmak için derlediğimiz kaynaklara aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türkçe Kaynaklar

İngilizce Kaynaklar

Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, uzaktan eğitim sürecinde, bu sürecin esas paydaşları olan öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişim kurmak için özel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalara ve devamında gerçekleşecek planlamalara ait Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Uzaktan Eğitim Programı’nın detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Öğrenciler İle Yapılan Çalışmalar

Okulöncesinde her seviyede; ilk iki hafta asenkron derslerde zamanı etkin kullanabilme hakkında “Bir Dakika” isimli bir hikaye kitabı okunmuş ve bu süreçte öğrencilerin baş etme becerilerini güçlendirebilmek adına öğrencilere “Kendime iyi bakmak“ isimli bir kitapçık hazırlanmıştır. Kitapçık hakkındaki genel bilgiler öğrencilere video aracılığı ile iletilmiştir. Üçüncü hafta itibariyle de  gruplar ikiye bölünerek “çevrimiçi rehberlik dersleri” gerçekleştirilmiştir. Online rehberlik derslerinde çocukların duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla paylaşabilmeleri adına her ders farklı duygu oyunlarından, kuklalardan ve oyuncaklardan yararlanılmıştır. İhtiyaç duyan/duyulan öğrencilerle bireysel google meet görüşmeleri devam etmektedir.

İlkokulda her seviyede; ikinci haftadan itibaren her sınıfla haftada bir sınıfları iki gruba bölerek “çevrimiçi rehberlik dersleri” yapılmıştır. Öğrencilerle ilk aşamada oluşan yeni süreç hakkında bilgi verme, yeni durumlara uyum sağlama, uzaktan eğitim süreci, evde günlük rutinleri planlama ilgili online dersler yapılmıştır. Ayrıca, bu süre zarfında öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri duygu oyunları oynanmış olup, kaygı ile baş edebilmeye yardımcı olması adına meditatif ve rahatlatıcı gevşeme egzersizleri yapılmıştır. Öğrencilerin bilişsel gelişimlerine destek olabilecek düşünme becerileri çalışmaları da ders içeriklerine eklenmiştir. İhtiyaç duyan/duyulan öğrencilerle bireysel google meet görüşmeleri devam etmektedir.

Ortaokulda her seviyede; öğrencilerin sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleriyle yaptıkları derslere dönüşümlü olarak girilmiş, öğrencilerin hem uzaktan eğitim sürecine adaptasyonları hem de duygu durumları gözlenmiş  ve bu derslerde rehberliğe nasıl ulaşacakları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Bireysel görüşmeye ihtiyaç duyan ya da talep eden öğrencilerle bireysel görüşmeler ilk haftadan itibaren planlanmış ve Google Meet görüşmeleri yapılmıştır.

İkinci haftadan itibaren beşinci, altıncı ve yedinci sınıf  seviyelerinde sınıflar ikiye  bölünerek “Rehberlik-öğrenci paylaşım dersleri” yapılmış ve  öğrencilerin duyguları hakkında paylaşım yapmaları sağlanmış ve gerekli psikolojik destek sağlanmıştır.

sekizinci sınıflarla ikinci haftadan itibaren yoğun olarak “ders gözlemleri”ne girilmiş, bireysel öğrenci görüşmeleri yapılmış, üçüncü Haftadan itibaren “Rehberlik-öğrenci paylaşım dersleri”ne başlanmıştır.  Ayrıca Şubat ayında uygulanan kişilik özellikleri ve  mesleki yönelimle ilgili Characterix envanterinin geri bildirim görüşmeleri ilk haftadan itibaren gerçekleştirilmiştir. Tüm sınıf düzeylerinde yapılan paylaşım grupları ile öğrencilerin duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edecekleri bir ortam oluşturulmuştur. Sekizinci sınıf Öğrencileri ile yürütülen bireysel mesleki yönlendirme görüşmeleri tamamlandıktan sonra veliler ile bireysel görüşmeler yürütülmüştür.

Sekizinci sınıf öğrencilerin sınav sürecinde yaşanan belirsizlikler nedeniyle yaşadıkları kaygı dolu sürece yönelik “Belirsizliklerle Baş Etme” çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Her seviyede duyarlılık ve özdenetim çalışmalarına devam edilmiş ve öz-denetim becerileri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Öz-denetim becerileri projesi gönüllü öğrencilerle geliştirilmiş ve devamında mentorluk çalışmalarına Google Meet üzerinden devam edilmiştir.

Lisede her seviyede; riskli öğrencilere bireysel davetler gönderilerek destek çalışmalarına baslanmış ve 2. haftadan itibaren “Rehberlik-öğrenci paylaşım dersleri” Google Meet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Tüm sınıfların 1-2 eksik öğrenci ile katıldığı derslerin içeriğini; Rehberlik çalışmaları ve destek sürecimizle ilgili bilgi verme, dünya ve ülke gündemi üzerine konuşma, uzaktan eğitim sürecinden en çok fayda sağlayabilecekleri yöntemler, öğretmenlerden gelen geri bildirimleri paylaşma, okula geri dönmeme ile ilgili oluşan motivasyon düşüklüğüne dair öneriler oluşturmuştur. İstekli öğrencilerle nefes egzersizleri yapılmıştır. Derslerde genel olarak duygu-düşünce paylaşımı yapılmıştır. Sınıf gözlemleri yapılarak, fark edilen öğrenciler hakkında yönetime bilgi verilmiştir.

12. Sınıflarda: Program yoğunluğu, mezuniyet töreni, sınav ve notlandırma kaygıları ile ilgili paylaşımlar ile yapılmıştır. “Online Rehberlik dersleri” devam etmiştir. 12. Sınıf öğrencilerine özel içinden geçmekte oldukları belirsiz ve kaygı dolu sürece yönelik bir mektup gönderilmiştir.

“Rehberlik Classroom sayfası” oluşturularak tüm lise öğrencileri kaydedilmiştir. Platformda, faydalı ve keyifli linkler, görseller, çekilen podcastler, videolar, rahatlama/gevşeme egzersizleri, haftanın önerileri öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Her hafta içerik yenilemeleri yapılmaktadır. Ek olarak, öğrencilerin önerileri de onların adıyla sayfaya yüklenmekte, böylece “birbirimizden öğrenelim” ilkesi hayata geçmektedir.

Veliler İle Yapılan Çalışmalar

Hisar Okulları web sayfasına yetişkinlere yönelik “Yeni durumlara uyum sağlamak ve duyguları yönetebilmek konusunda öğrencilere yönelik öneriler”, “Pandemi ve Kaygılarla baş etmek için yetişkinlere yönelik öneriler” ve “ Psikolojik olarak dayanıklı olabilmek” adlı Veli Bilgilendirme Yazıları eklenmiştir.

“Psikolojik Olarak Dayanıklı Olabilmek”, “Kendi Başına Kalabilme Kapasitesi” ve “Sağlıklı Beslenme” başlıklarında Veli Bültenleri yazılmış; okul web sitesinde paylaşılmıştır.

Velilere yönelik olarak uzman psikolog ve psikiyatristlerle canlı Veli Seminerleri gerçekleştirilmiştir. Bu seminerler; Çocuk ve Ergen Psikanalisti Funda Akkapulu ile “Yeni Ev Düzenimizde Çocuklarla Dengeli Yaşam”, Klinik Psikolog ve Psikanalist Dr. Neslihan Zabcı ile Çocuklarda ve Ergenlerde Özdenetim Becerilerinin Desteklenmesi ve Prof. Dr. Tamer Aker ile Pandemi Sürecinde Ruhsal ve Toplumsal Dayanıklılık olarak Hisar Okulları youtube sayfasında velilerin erişimine açıktır.

Her seviyede dört ile altı hafta arasında değişen şekilde çevrimiçi  “Veli Paylaşım Grupları” açılmıştır. İçinden geçilen zor döneme dair ihtiyaçlar belirlenmiş, her hafta bu ihtiyaçlara dönük konu başlıkları seçilerek gruplar halinde çalışılmıştır. Bu çalışmalarla, velilerimize duygusal destek verilmesi ve onların birbirlerini duyarak paylaşmanın iyileştirici gücünü deneyimlemelerine fırsat sağlanması amaçlanmıştır.

Google meet üzerinden, ihtiyaç duyanlarla çevrimiçi “Bireysel Veli Görüşmeleri” yapılmıştır.

8. ve 12. Sınıf velilerine özel, belirsizliğe ve kaygı durumuna yönelik destek olacak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

İdari ve Akademik Kadro ile Yapılan Çalışmalar

Uzaktan eğitimin ilk haftasından itibaren tüm öğretmenlere rehberlik biriminden duygusal destek alabilecekleri hatırlatılmış ve talep doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Okul personeli ile yapılan ‘’Psikolojik Dayanıklılık’’ başlıklı üç hafta süren çalışma ile sosyo duygusal durum  ve hedefler üzerine çalışmalar yapılmış ve her çalışma meditatif egzersizler ile tamamlanmıştır.

Hisar Okulları web sayfasına akademik ve idari kadroya destek sağlamak amacıyla “Pandemi ve Kaygılarla baş etmek için yetişkinlere yönelik öneriler” adlı bilgilendirme yazısı eklenmiştir. Aynı zamanda, öğrencilere yönelik “rehberlik classroom” sayfasında paylaşılanlardan uygun olan içerikler öğretmenlerle de paylaşılmıştır.

Tüm okul düzeylerinde, salgından etkilenen (covid teşhisi konulan ve tedavi sürecine giren) idari ve akademik kadroya bir rehber öğretmen ve çalışanımız  eşleştirilerek “bireysel destek” sağlanmıştır.

Çocuk ve Ergen Psikanalisti Funda Akkapulu tarafından her okul seviyesinde bulunan akademik kadro ve tüm yönetim kadrosu sürece dair duygu paylaşımı yapıldığı ve  öneriler aldığı “öğretmen süpervizyonları” gerçekleştirilmiştir.

“Rehberlik-Öğretmen Haftalık Buluşmaları”, öğretmenlere duygusal destek vermek, kendilerini ifade etme fırsatı yaratmak, birbirleriyle var olan paylaşımlarını arttırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu buluşmalarda, duygu-düşünce paylaşımı, keyifli birbirini/kendini tanıma etkinlikleri, gevşeme/nefes egzersizleri uygulanmıştır.

Eğitimci Deniz Kenber tarafından, lisedeki koç öğretmenlere yönelik, “Beden farkındalığı ve hareket ile olumsuz duyguları dönüştürmek” ve “Endişe/korkuyu dönüştürmek için koçluk adımları” başlıklarında webinar düzenlenmiştir.

Etkinlikler

Uzaktan eğitim programımız tüm okul seviyelerimizde kesintisiz olarak devam ederken Hisar Okulları olarak tüm Okul topluluğumuzu online platformlarda bir araya getirdiğimiz keyifli ve yararlı etkinlikler düzenlemekteyiz.

İnternet üzerinden canlı yayınlarla gerçekleşen ve sürekli güncellenen online etkinlik takvimimiz; alanında uzman konuklarla iletişim, eğitim, spor ve beslenme gibi konularda seminer ve söyleşilerin yanı sıra öğrencilerimizin piyano resitalleri ve koro performansları gibi geniş bir etkinlik yelpazesini kapsamaktır.