Hibrit ve Uzaktan Eğitim

T.C. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının açıklamaları ve yönergeleri doğrultusunda, 2021-2022 Akademik Yılı tüm seviyelerde 6 Eylül  2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile başladı. Hisar Okulları olarak bu süreçte pandemiyle birlikte değişen, evrilen ve gelişen eğitim modellemelerine dair tüm bilgi, deneyim ve birikimlerimizi hem Hisar Topluluğu ile hem de tüm eğitim camiası ile paylaşmayı önemsiyoruz.

“Açık Kaynak” anlayışımız kapsamında şeffaf ve paylaşımcı bir politika ile hazırladığımız, 2021-2022 Akademik Yılına dair güncel raporlarımıza aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

Hisar Okulları 2021-2022 Yol Haritası

Hisar Okulları olarak misyonumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde, eğitimde bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik vermekteyiz. Bu öncelikler; öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için sağlık güvenliği önlemlerinin üst düzeyde uygulanmasını, fiziksel mesafenin sağlanması için günlük pratiklerimizi standardize edecek şekilde gerekli düzenlemelerin yapılmasını, akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze, çevrim içi, senkron ve asenkron öğrenme araç ve stratejilerinin bir bütün halinde planlanmasını ve kullanılmasını gerektirmektedir.

Hisar Okulları 2021-2022 Yol Haritası için lütfen tıklayınız.

2021-2022 Hyflex: Hibrit & Esnek Eğitim Politikası

Öğrencilerimizi sürekli ve öngörülemez bir şekilde değişen dünyaya hazırlamak için öğrenmenin esnek, kişiselleştirilmiş ve iletişime dayalı olarak yapılandırılması şarttır. Değişen koşullara uyum sağlayan ve esnek bir yapıya imkan veren HyFlex, modeller ve senaryolar (yüz yüze, uzaktan, hibrit) arasında geçişler yaşanabilen dinamik bir süreci ifade etmekte olup, hibrit (Hybrid) ve esnek (Flexible) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Hyflex Eğitim Politikası, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesi ve teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda bakış açımızı ve yaklaşımlarımızı yansıtan, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin rol ve sorumluluklarını tanımlayan bir dokümandır.

Hisar Okulları 2021-2022 Hyflex: Hibrit & Esnek Eğitim Politikası dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilişim Stratejileri Merkezi 2. Dönem Raporu

Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Merkezi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almasını sağlarken, eğitim ortamlarının değişen şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen, sürdürülebilir, yönetilebilir ve dinamik bir ekosistem içinde yapılandırılmasını hedeflemektedir.

Bilişim Stratejileri Merkezimizin 1. ve 2. çeyrek dönemi değerlendirme dokümanlarından oluşan 2. dönem raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2021-2022 Hyflex: Hibrit Esnek Ders Tasarım Stratejileri

Hisar Okulları olarak güçlü akademik programımızı her durumda sürdürülebilir kılmak ve akademik sürecin tüm paydaşlarımız tarafından erişilebilir ve takip edilebilir olmasını sağlamak amacıyla öğretmenlerimiz tarafından farklı seviye ve branşlarda hazırlanan ders tasarımlarını şeffaf bir şekilde paylaşmaktayız.

2021-2022 Hyflex: Hibrit ve Esnek Ders Tasarım Stratejileri raporumuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2021-2022 Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası

Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası; 2021- 2022 yeni akademik yıl planlamaları kapsamında, akademik süreçlerin efektif bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile kullanılacak cihazları ve uygulamaları kapsamaktadır.

2021-2022 Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası raporumuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Hisar Okulları 2021-2022 Sağlık Güvenlik Kılavuzu

Hisar Okulları olarak pandemi kapsamında Okulumuz bünyesinde alınan tüm önlemler ve takip edilen idari ve akademik uygulamalar Hisar Okulları Sağlık ve Güvenlik Kılavuzunda bir araya getirilmiş olup bu kılavuz T.C. Sağlık ve T.C. Milli Eğitim Bakanlıklarının yönergeleri üzerinden düzenli olarak güncellenmektedir.

Ekim 2021 tarihi itibariyle yeni gelişme ve uygulamalarla birlikte güncellenen Hisar Okulları COVID-19 Sağlık ve Güvenlik Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2019-2020 ve 2020-2021 Akademik Yıllar

Covid-19 salgını, yaşamın her alanında etkisini gösterirken okullarda da büyük bir dönüşümü başlatmış, dünyanın hemen hemen her yerinde eğitim kurumlarını 21. Yüzyılın paradigmaları doğrultusunda yeni bir eğitim tasarımına doğru harekete geçirmiştir.  İçinde bulunduğumuz durum eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda; Hisar Okulları, misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik vermiştir. Bu öncelikler doğrultusunda, tüm akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ileyüz yüze ve çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini bir arada kullanmak olarak tanımlanabilecek harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımı ile planlanması ve uygulanması stratejik planlarımızda yerini almıştır.

2019-2020 Akademik Yılında pandemi nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinde acil durum uzaktan eğitim sürecine geçilerek akademik yıl sonuna kadar uzaktan eğitim modeli sürdürüldü. 13 Mart 2020 tarihinde okulların kapatılmasını takiben Hisar Okulları olarak 23 Mart 2020 tarihinde, akademik süreçlerin doğal bir parçası olarak kullanmakta olduğumuz dijital sistemler vegelişmiş teknik altyapımız ile uzaktan eğitim sürecine hızlı ve etkin bir geçiş gerçekleştirdik. Bu geçiş kapsamında yıllar içerisinde titizlikle yürüttüğümüz analiz, planlama ve tasarım basamakları ile tüm eğitim ekosistemini dijital ortama taşıyarak uygulama sürecini sağlıklı bir şekilde hayata geçirmeyi başardık. Hisar Okulları olarak 120 okul gününü yüz yüze, 65 okul gününü ise 26.328 saat uzaktan eğitimle sürdürerek, eğitim programımızda yer alan kazanımları ve konuları öğrencilerimizin büyük katılımı ile tüm seviyelerde tamamlamış olmanın gururunu yaşadık. 23 Mart-26 Haziran 2020 tarihlerinde Okulumuzda uygulanan uzaktan eğitim programıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayın.

2020-2021 Akademik Yılındamüfredat ve uygulama süreçlerinde hızlı bir uyarlamayı mümkün kılacak esnek bir yapı sağlanması yanında; sağlık güvenliği ve yeni hijyen alışkanlıkları konusundaki tedbir ve kontrollerin artırılması, öğrencilerin bir araya geldikleri tören ve benzeri toplu etkinliklerin yeniden tasarlanması, devamsızlık durumunda destek sağlanması gibi pek çok konuda yeni pratikler hayata geçirildi. Pandemi önlemleri çerçevesinde, 2020-2021 Akademik Yılında eğitimin nasıl gerçekleşeceği ile ilgili Okula Dönüş planlarımız üç farklı senaryo kapsamında planlandı; Okulların Açık Olduğu “Yeni Normal, Hibrit Eğitim Modeli, Uzaktan Eğitim Modeli. Hisar Okulları olarak tüm bu senaryolara yönelik alt yapı hazırlık çalışmalarımız tamamlanarak, aynı zamanda kampüs içinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlık güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak hijyen tedbirleri alındı. 2020-2021 Akademik yıl boyunca Okulumuzda yürütülen hibrit ve uzaktan eğitim programlarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayın.