Etkinlikler

Girişimcilik ve inovasyon konularının okul müfredatlarında yer alması ile öğrencilerimizi gelecek iş hayatlarına hazırlamak, yaratıcı ve ilham verici düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek Hisar Okulları olarak önceliğimizdir. Hedefimiz, öğrencilerimizi girişimci bir düşünce yapısı ile inovasyon süreçlerini kullanan ve problemlere çözüm odaklı bir bakış açısı ile yaklaşan bireyler olarak mezun etmektir.

Girişimcilik ekosisteminin dünya çapında hızlı bir şekilde büyümesi ile birlikte onlara destek veren, mentorluk sağlayan ve yatırımcı ile girişimciyi buluşturan incubator center olarak bilinen kuluçka merkezlerinin sayısı hızla artmaktadır. Kuluçka merkezleri girişimcilerin haklarının korunması, patent başvurularının yapılması, mali destek ve danışmanlık sağlanması ve elbette doğru girişimlerin doğru yatırımcılarla buluşması konularında kritik rol oynamaktadır.

Tüm bu süreçler hakkında farkındalık yaratmak, öğrencilerimize bir fikri hayata geçirmek için hangi aşamalardan geçilmesi gerektiğini anlatmak ve deneyimlemelerini sağlamak değişen dünya koşullarına uyum sağlayan öğrenciler yetiştirebilmemizi sağlamak için oldukça önemlidir. Bu amaçla öğrencilerimizin iş dünyası, üniversiteler ve kuluçka merkezleri ile iletişimde olmaları, projeler geliştirmeleri ve fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda uygun ortamları yaratıyor ve onları destekliyoruz.

Esnek öğrenme ortamlarımız ve yaklaşımımız öğrencilerimize projelerini hayata geçirebilecekleri, prototipleyecekleri ve girişimcilik ekosistemini deneyimleyecekleri uygun bir ortam sunmaktadır. Bu alanda ortaya çıkan projeler yurt içi ve yurt dışı pek çok önemli konferanstan kabul almakta ve öğrencilerimiz projelerini üniversiteler, eğitim ve iş hayatının önemli temsilcileri ve yatırımcılara sunma şansı yakalamaktadır.

ÖZEL PROJELER

Üniversiteler, özel sektör, iş dünyası ve kamu sektörü ile işbirlikleri geliştirilmesi, saha gezileri ve vaka çalışmaları yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla olduğu kadar sivil toplum kuruluşları ile de İnovasyon Staj Ağı geliştirilmesi, bunlara ek olarak Hisar mezunları işbirlikleri ile İnovasyon Mentor Ağı kurulması hedeflenen oluşumlar arasındadır. Bu hedef doğrultusunda alanında önde gelen uzmanların katılımı ile Hisar Teknoloji ve İnovasyon Danışma Kurulu kurulmuştur.

Proje, etkinlik ve kurumsal işbirliklerinin yanı sıra lise öğrencilerimiz için yapılandırdığımız Tasarım Odaklı Düşünme ve Girişimcilik Dersi, Girişimcilik Kulübü ve Sosyal İnovasyon Kulübü çalışmaları ile öğrencilerimizi belirtilen alanlarda destekliyoruz. Bu amaç ile uyguladığımız müfredatların ve sunduğumuz derslerin yanısıra katılım sağladığımız etkinlik ve projeler de öğrencilerimizin bu alanda gelişimini önemli ölçüde desteklemektedir. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası platformlarda pek çok turnuvalara katılırken aynı zamanda kampüs içinde ev sahipliği yaptığımız etkinlikler ile organizasyon ve takım çalışması konularında deneyim elde etme fırsatı yakalamaktadırlar.

Katıldığımız Etkinlikler

Öğrencilerimiz yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası çapta turnuva, konferans ve yarışmadan davet almakta ya da katılım başvuruları kabul edilmektedir.
Devamı için..

Ev Sahibi Olduğumuz Etkinlikler

Hisar Okullarında öğrencilerimiz tarafından organize edilen ve hem Türkiye içinde hem de uluslararası boyutlarda düzenlenen çeşitli etkinlikler bulunmaktadır.
Devamı için…

Başarılarımız

Öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışında katıldıkları yarışma ve etkinliklerden derecelerle dönmekte; Okulumuzu. ve ülkemizi başarıyla temsil etmektedirler. 
Devamı için…