Idealab

Küçük Fikirlerin Daha Büyük Fikirlere Dönüştüğü Ortam

2010 yılında, küçük bir odadan ibaret olan bilgisayar bölümü çalışma alanı yıldan yıla değişip gelişerek ideaLab adı ile yenilikçi ve esnek bir öğrenme alanına dönüşmüştür. Bu değişim ve dönüşüm, yalnızca fiziksel olarak bir alanın yapılandırılmasını ve kullanılmasını değil, bir fikrin hayat bulmasını ifade etmektedir. Çalışma ve düşünme şeklinin, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, müfredatın ve okul ortamını oluşturan pek çok değişkenin dönüşümünü anlatmakta ve okulu tümden bir öğrenme alanına dönüştürmektedir.

ideaLab, öğrencilerin öğrenme, problem çözme ve birlikte çalışma becerileri etrafında şekillenen bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerimiz için üniversiteye gitmeden ve mesleklerini seçmeden önce potansiyellerini ortaya koydukları bir öğrenme ve yaşam alanı olan ideaLab hepimize ilham vermektedir. Bu ilham ve çalışma kültürü Hisar toplumunun eğitimi yeniden düşünmesine ve öğrenme ortamlarının yeniden tasarlanmasına neden olmaktadır.

Daha iyi bir öğrenme deneyimi için, öğretim stratejileri, müfredat ve öğrenme ortamları güçlü bir kombinasyon oluşturmaktadır. Bu doğrultuda esnek kelimesi anahtardır;

  • Esnek Müfredat
  • Esnek Öğrenme Ortamları
  • Esnek Öğrenme Stilleri

Böylece öğretmenler ve öğrenciler daha fazla keşfetme ve daha fazla öğrenmeye odaklanma şansı bulabilmektedir. Bu ortamlar, grup ve bireysel çalışma alanları, depolama alanları, seminer ve eğitim alanları ile brilikte şeffaflık ve doğal bir akış içinde yapılandırılmıştır, organik bir yapıya sahip olan öğrenme alanlarımız her gün gelişmeye ve dönüşmeye devam etmektedir.

ideaLab, kendi öğrenmesinin sahibi olan tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullanımına sürekli olarak açıktır. Bu alanı kullanan öğrencilerimiz STEAM projelerinin yanı sıra birlikte çalışma kültürü kazanmaktadır. Malzemelerin ve mekanın kullanımı, sorumluluk alma, çalıştığı alanın düzenini sağlama, zaman yönetimi, paylaşma ve akran desteği bu kültürün önemli bileşenleridir.

Bu alanlarda yürütülen tüm derslerde, kulüplerde ve projelerde, Bilgisayar, Matematik, Fen, Sanat, Dil, Sosyal Bilimler gibi disiplinler arası güçlü bağlantılar kurularak STE(A)M çalışmalarına imkan tanıyan ve destekleyen bir yaklaşım tercih edilmiştir. Disiplinler arası sınırlar ortadan kaldırılarak tümden bir öğrenme ortamı yaratılmıştır.

Öğretmekten Öğrenmeye Doğru İlerleyen Bir Yolculuk

IdeaLab’in en güçlü yanı, öğretmenler ve öğrencilerin birlikte yeni bir öğrenme ortamı yaratılması için aynı heyecanla emek vermesi, projenin onlarla birlikte büyümesi, gelişmesi ve dönüşmesidir. Bu alan kullanılmaya başladığı günden bu yana öğrenciler arasında öğrenme tutkusu günden güne büyürken, öğrenciler kendi zamanlarını, öğrenme materyallerini ve süreçlerini yönetmeye başladılar.

Yurt içi ve yurt dışı birçok proje, konferans ve hackathona da düzenli olarak katılım gösteren ve ev sahipliği yapan öğrencilerimiz, burada kendi potansiyellerini ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı buluyor. Öğrencilerimizin ideaLab’de yaptıkları projeler üniversite yaşamlarına da büyük katkı sağlamaktadır. STEAM alanında Massachusetts Institute of Technology, Carnegie Mellon, Princeton, Stanford, UPEN, Georgia Institute of Technology, Imperial College, Johns Hopkins, UCLA, UC Berkeley, University of Illinois Northwestern, Purdue University, University Of Worcester gibi seçkin üniversitelerde eğitimlerine devam ederlerken, okulumuzda oluşturdukları portfolyolar ve edindikleri deneyimlerden çokça yararlanmaktadırlar. Mezunlarımız okulumuz ile bağlantılarını devam ettirmekte, mentorlukları ile pek çok öğrencimize ve projeye destek vermektedir.

Yaşayan, Değişen ve Dönüşen Öğrenme Ortamları

Öğrencilerimizin öğrenmeye karşı tutkuları ve motivasyonları ideaLab’in her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmesini ve büyümesini sağlamaktadır. ideaLab; ideaLab Multimedya, ideaLab Fabrication ve ideaLab ilkokul, ortaokul ve lise alanlarını kapsayacak şekilde çeşitlenerek yaşayan bir öğrenme alanı olarak gelişmeye devam etmektedir.

IdeaLab – Fabrication

Bu alan; bilgisayar öğretmenlerimizin mentorluğunda öğrencilerimizin grafik tasarım, 3 boyutlu tasarım, robotik ve programlama kapsamında yaptıkları tasarım ve prototipleri hayata geçirmeleri için kullanılmaktadır.  CNC Cihazı ve 75W’lık Laser Cutter ile tasarımların ahşap, metal veya pleksi plakalarda kesilmesi ya da metal üzerine işlenmesi mümkün olmaktadır. Bu cihazlar ile okulumuzdaki IdeaLab fiziksel olarak “Fab-Lab” statüsüne ulaşmıştır. Öğrencilerimiz mekanik, mühendislik ve tasarım alanlarında 1:1 prototipleme, ürün tasarımları, dijital-interaktif ve yaratıcı projelere imza atmaktadır.

IdeaLab – Multimedia

Grafik tasarım ve multimedya, yeşil ekran çalışmaları, girişimcilik ve inovasyon, uygulama geliştirme ve prototip hazırlama gibi konularda çalışmak isteyen tüm öğrencilerimiz için yapılandırılmış bir çalışma alanıdır. Bilgisayar Bilimleri alanında verilen tüm tasarım derslerini ve farklı disiplinleri kapsayan projeleri destekleyen malzemelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalar, üniversite hazırlık portfolyo çalışmaları ve öğrencilerin bireysel  ve grup projelerini hayata geçirmek için kullandıkları bu alan aynı zamanda eğitim teknolojileri alanında verilen öğretmen eğitimlerine de ev sahipliği yapmaktadır.