Politikalarımız

Hisar Okulları politikaları, okulun ana süreçlerini, işlevlerini ve uygulamalarını tanımlar ve yönlendirir. Okul politikaları, Hisar İcra Komitesi tarafından akademik ve idari kadro, veliler ve öğrencilerle şeffaf işbirliği ve danışma süreci içinde oluşturulur, yönetilir ve yürütülür.

Yeni programların geliştirilmesi veya mevcut uygulamalarda değişiklik yapılması durumunda yeni süreçler ve politikalar tanımlanabilir veya mevcut politikalar değiştirilebilir. Yeni süreçler ve güncellemelerden kaynaklanan değişiklikler öğrencilere, çalışanlara ve velilere duyurulur. Hisar politikaları, MEB yönetmelikleri ve ilgili tüm yasal düzenlemeler ile uyumludur.


Stratejik Plan

Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politikası okulumuzun okullar açık “yeni normal”, hibrit ve uzaktan eğitim süreçlerine bakış açısı ve yaklaşımlarını yansıtan, öğretmen, öğrenci ve velilerin rol ve sorumluluklarını tanımlayan bir dokümandır.

Uzaktan Eğitim Politikası sürecin takip edilebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olması açısından referans noktası olarak süreç içinde düzenli olarak geliştirilmekte ve  güncellenmektedir. 

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.